Menu

Historie

In 1961 wordt de 'Stichting Lucasklinieken voor de Mijnstreek' opgericht met als doelstelling: Voorbereiding, bouw en exploitatie van een combinatie van verpleegkliniek en Revalidatiecentrum. Na jarenlange voorbereiding verleent de Nederlandse regering op 26 oktober 1966 haar goedkeuring voor de bouw van een kliniek met 132 verpleegbedden en 44 revalidatiebedden in Hoensbroek.

Nog geen jaar later, in mei 1967, opent de Stichting Lucasklinieken voor de Mijnstreek haar deuren voor de eerste verpleegpatiënten. Dan krijgt de kliniek de officiële status van verpleeginrichting.

De kliniek is vernoemd naar Jan Lucas Röselaers, pastoor in Hoensbroek van 1911 tot 1939. Destijds was hij de centrale figuur die zich vol overgave heeft ingezet om van het dorp Hoensbroek een levendige en saamhorige gemeenschap te maken. Zo werd, mede door zijn initiatieven, de zorgverlening in Hoensbroek ontwikkeld.

In 1969 worden de eerste revalidatiepatiënten opgenomen. In 1971 is de bouw klaar en verkrijgt de Lucasstichting met terugwerkende kracht per 1969 de erkenning van categoraal ziekenhuis (revalidatiecentrum) met als naam: 'Revalidatiecentrum Hoensbroeck'.

Al in 1971 komt de afdeling voor Hoor- spraak en taal moeilijkheden met daaraan verbonden poliklinieken, waaronder een erkend Audiologisch centrum tot stand.

In 1989 volgt een fusie met het kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord en de mytylschool in Valkenburg aan de Geul. Stichting Revalidatie Limburg (SRL) is hiermee een feit.

Sinds 1 juli 2009 heet de organisatie Adelante, wat 'vooruitgang' betekent in het Spaans en daarmee beter past bij de doelstelling van de organisatie. Ons werk heeft immers te maken met doorgaan, niet opgeven. We focussen ons op de mogelijkheden. Wat kan iemand nog wél. En hoe gebruiken we dat om diegene vooruit te helpen, uit te dagen en te stimuleren om zijn of haar grenzen te verleggen.