Menu

Tarieven & vergoedingen

Adelante heeft met het merendeel van de zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de kosten voor een behandeling die binnen het basispakket valt worden vergoed door de zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor de revalidatie als voor de behandelingen binnen audiologie & communicatie.

Inhoud van deze pagina

Verzekerde zorg

De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien u een restitutiepolis, een jongerenpolis of een budgetpolis heeft kunnen er aanvullende of beperkende voorwaarden van kracht zijn voor vergoedingen. Raadpleeg daarom goed uw polisvoorwaarden en neem bij twijfel altijd contact op met uw zorgverzekeraar. Adelante heeft met het merendeel van de zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Dit betekent dat de kosten voor een behandeling die binnen het basispakket valt worden vergoed door de zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor de revalidatie als voor de behandelingen binnen audiologie & communicatie.

Eigen risico

Wel krijgt u te maken met uw verplichte en eventueel aanvullende (vrijwillig) eigen risico. Onderzoek en behandeling bij kinderen valt niet onder het eigen risico. Daarnaast kan het zijn dat de kosten voor aanvullende poliklinische paramedische zorg alleen vergoed worden indien u hiervoor aanvullend bent verzekerd. Controleer dus altijd eerst uw polisvoorwaarden of vraag dit na bij uw verzekeraar, zodat u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

De Nederlandse Zorgautoriteit geeft hier een handig voorbeeld aangaande eigen risico betalen over een ander jaar dan u verwachtte of een jaar waarin u niet in het ziekenhuis bent geweest. 

Meer informatie

Weten hoe het zit met de bekostiging van de revalidatie, nu en in de toekomst?

Meer informatie over: