Menu

Informatieplicht bij declaratie

Inhoud van deze pagina

Op grond van een overheidsbepaling dienen wij op de declaratie die wij naar aanleiding van uw behandeling naar uw zorgverzekeraar sturen, te vermelden: de code van uw behandeling, de omschrijving van de behandeling/activiteit en het aantal en de uitvoerdatum van de zorgactiviteiten.

Indien u bezwaar heeft tegen vermelding van deze gegevens, kunt u dit bij ons kenbaar maken. U dient dan een privacyverklaring in te vullen en te ondertekenen die ook door Adelante ondertekend wordt en vervolgens naar uw verzekeraar wordt gestuurd.