Menu

Tinnitus - tarieven & vergoedingen

De kosten voor de tinnitusbehandeling worden volledig vergoed als Adelante hierover contractafspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar. Als geen contractafspraken met de zorgverzekeraar zijn gemaakt, komen de kosten volledig voor rekening van de cliënt.

Inhoud van deze pagina

Als u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee Adelante geen contractafspraken heeft, wordt het behandeltarief voor aanvang van de behandeling bij u in rekening in rekening gebracht. U kunt deze kosten voor behandeling natuurlijk indienen bij uw zorgverzekeraar maar de kosten zullen waarschijnlijk niet worden vergoed. De kosten komen daarmee voor eigen rekening.

De hoogte van de tarieven voor de behandelingen zijn vastgesteld. De exacte totaalprijs die bij u in rekening wordt gebracht is echter afhankelijk van de behandeling. Voor alle tinnituspatiënten wordt eerst de eerste stap van de behandeling in rekening gebracht en afhankelijk van de benodigde vervolgbehandeling zal nog een tweede stap worden berekend:

  1. In de eerste stap vindt de uitgebreide audiologisch diagnostiek plaats, aansluitend een uitvoerig gesprek met de tinnitusaudioloog. Deelname aan een tinnitus informatie bijeenkomst voor u en een introducé (eventueel uw partner) en een afsluitend en uitgebreid gesprek met de tinnituspsycholoog. Daarna wordt vanuit een multidisciplinair overleg het vervolgbeleid geadviseerd. Voor deze First Level Treatment wordt een vast tarief van € 487,28 in rekening gebracht.
  2. Als in het teamoverleg een vervolgbehandeling geadviseerd wordt, kunt u ervoor kiezen dit advies te volgen. Bij keuze voor voortzetting van de behandeling wordt één van de hieronder genoemde tarieven berekend afhankelijk van de aard van de behandeling. Voor deze stap gelden de volgende tarieven:
  Second Level Treatment A € 1.278,45
  Second Level Treatment B € 2.880,02
  Second Level Treatment C € 3.351,43
  Second Level Treatment D € 2.880,02


We kunnen geen totaaloverzicht geven van de kosten van de behandeling maar zullen bij de afronding van iedere fase met u bespreken of er een vervolgbehandeling noodzakelijk is en wat de kosten hiervan zijn.