Menu

Revalidatie

De filosofie van Adelante is in één zin te vangen: haal het beste uit jezelf. Ons werk heeft te maken met doorgaan, niet opgeven. De cliënten die bij ons in behandeling zijn, hebben te maken met een beperking. In sommige gevallen is deze beperking tijdelijk, in andere gevallen permanent. Wij zien de beperkingen maar we focussen op de mogelijkheden: wat kan iemand nog wél. En hoe gebruiken we dat om diegene vooruit te helpen, uit te dagen en het beste uit zichzelf te halen.

Inhoud van deze pagina

Revalidatie voor volwassenen

Adelante maakt revalidatie voor volwassenen mogelijk in heel Limburg. U kunt in Hoensbroek, Heerlen, Maastricht en Venlo revalideren. Met specialistische en geavanceerde behandelmethoden, hulpmiddelen en voorzieningen helpen wij u bij uw weg naar herstel. Samen, en met diverse disciplines, werken we toe naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

De mensen die bij Adelante komen voor behandeling of advies, hebben te maken met een beperking. Die kan tijdelijk zijn, maar ook permanent. U kunt bij ons bijvoorbeeld revalideren na een zware operatie. Of denk aan een handicap als gevolg van een chronische ziekte of een ernstig ongeval. Het revalidatiecentrum van Adelante biedt zorg aan cliënten met de aandoeningen die u vindt in het menu aan de linkerzijde van deze pagina.

 

Revalidatie voor kinderen & jongeren

Adelante maakt revalidatie voor kinderen en jongeren mogelijk in heel Limburg. Ons revalidatiecentrum helpt kinderen en jongeren met allerlei lichamelijke beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg van een chronische ziekte, een aandoening of een ongeval. Wij hebben een totaalpakket ontwikkeld met kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen. Dit omvat therapie, onderwijs, opvang en woontraining.

Met kinderrevalidatie helpt Adelante kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling, vanaf het eerste levensjaar totdat zij jongvolwassen zijn. Tussen 0 en 20 jaar kunnen zij bij Adelante terecht op verschillende locaties (Hoensbroek, Heerlen, Maastricht en Venlo) voor therapie bij:

  • hersenletsel (als gevolg van een trauma of chronische ziekte) 
  • een ontwikkelingsstoornis zonder duidelijke oorzaak 
  • ruggenmergproblemen of problemen van de perifere zenuwen 
  • spierziekten als gevolg van neuromusculaire aandoeningen 
  • skeletaandoeningen 
  • systeem- en orgaanziekten, zoals hartafwijkingen, longafwijkingen, bloedziekten en reumatische aandoeningen
  • langdurige ziekten, zoals diabetes (suikerziekte), obesitas (ernstig overgewicht) en chronische pijn

Lees meer

Digitale download revalidatiedossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd over uw gezondheidstoestand en uw behandeling. In dit dossier worden alleen gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de behandeling. U heeft het recht om uw dossier in te zien en sinds 15 september 2018 is het mogelijk een digitale download hiervan te ontvangen. Hoe u een digitale download aanvraagt, leest u hier