Menu

Danny Mennen

Danny Mennen (32) uit Geleen werkt als gezondheidszorgpsycholoog, ‘GZ-psycholoog’, voor behandelteam 3 van Adelante. Dit multidisciplinaire behandelteam is gespecialiseerd in hersenletsel. Danny richt zich op cliënten met een beroerte, ook wel CVA genoemd. Danny: “Ondanks de grote impact en vaak verregaande gevolgen, kijken wij niet alleen naar de beperkingen maar vooral ook naar de mogelijkheden van de cliënt.” 

CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Vrij vertaald: ongeluk in de hersenbloedvaten. Een beroerte, ook wel hersenbloeding of herseninfarct genoemd, heeft vrijwel altijd uitvalsverschijnselen zoals een verlamde arm, scheve mond of moeilijk praten tot gevolg. Vaak treden ook cognitieve veranderingen (veranderingen in de denkfuncties, red.) en gedragsveranderingen op en is de emotionele impact fors. Revalidatie bij Adelante is gericht op het opnieuw oppakken van het leven in al zijn facetten, dus bijvoorbeeld ook werk en gezin.

Dubbele klap
Danny werkt ruim vijf jaar bij Adelante. Eerder liep hij hier echter al stage. Danny: “Door deze stageperiode wist ik zeker dat mijn hart bij revalidatie ligt. Ik heb na mijn studie Psychologie aan de Universiteit van Maastricht enkele jaren gewerkt als basispsycholoog in de chronische zorg, maar dat is toch echt heel anders. Destijds behandelde ik cliënten die al lange tijd problemen ervaarden, nu ontmoet ik cliënten soms al twee of drie dagen na een CVA. Cliënten zijn dan vaak nog ontredderd, ze realiseren zich nog niet wat hen overkomen is. Een CVA is niet alleen lichamelijk maar zeker ook geestelijk een heel zware klap. Bij dit laatste kom ik als GZ-psycholoog om de hoek. Ik zie veel klinische cliënten, die hier opgenomen zijn voor hun revalidatie, maar ook cliënten die bij Adelante komen voor een dagbehandeling.”

Brede functie
“De functie als psycholoog binnen de revalidatie is heel divers”, vervolgt Danny. “Hoewel het een beetje afhankelijk is van de specifieke doelgroep, houden we ons vaak  bezig met diagnostiek; het in kaart brengen van cognitieve en persoonlijke/emotionele problemen. Hiervoor is het ook van belang om de persoonlijkheid in kaart te brengen vóór het CVA. Daar zijn familieleden van de cliënt bij nodig, die overigens in het gehele traject meegenomen worden. Zo is de familie vaak ook aanwezig bij de intake en de eerste teambespreking en zijn er meeloopdagen. Hierna volgt een behandeling. De behandeling richt zicht met name op de emotionele toestandsbeelden zoals angst en stemmingsklachten en begeleiding bij de rouwverwerking vanwege de hevige impact. Mijn vak is een onderdeel van de multidisciplinaire behandeling die elke CVA-cliënt krijgt. Samen verzorgen we als behandelteam een optimale revalidatie en helpen we de cliënt het beste uit zichzelf te halen. Met name het intensief samenwerken met leden van het behandelteam en de cliënt met zijn/haar familie, maakt het werk zo leuk.”     

CVA Stepped Care Unit
Het is voor een cliënt van groot belang dat hij zo snel mogelijk na een CVA behandeld wordt. Danny: “Hoe sneller behandeling plaatsvindt, hoe beter het toekomstperspectief”. Om dit optimaal te verzorgen werken zorgpartners Adelante en Cicero Zorggroep (gespecialiseerd in geriatrische zorg) samen in de CVA Stepped Care Unit (CSCU) op de locatie van Adelante in Hoensbroek. Dit is een gezamenlijke revalidatieafdeling voor patiënten die herstellen van een CVA. Deze krachtenbundeling zorgt ervoor dat patiënten niet te lang in het ziekenhuis op een (klinische) revalidatieplek hoeven te wachten en snel met therapie kunnen starten. De samenwerking tussen beide zorgorganisaties zorgt ervoor dat patiënten na een beroerte gemiddeld tien dagen korter in het ziekenhuis hoeven te blijven en zo veel sneller kunnen starten met revalidatie. Dit laatste, zo wijst onderzoek uit, vergroot de kans op herstel dus aanzienlijk.

Mooie ontwikkeling
Het revalidatietraject binnen de CVA Stepped Care Unit is zo ontwikkeld dat het optimaal past bij de eigen mogelijkheden en beperkingen van cliënten. Tempo en fysieke conditie van de cliënt bepalen de intensiteit van het behandelprogramma. Tussentijds wordt bekeken of aanpassing nodig is. De tevredenheid van cliënten na afloop van een traject is groot. Danny: “Op cliënttevredenheid wordt een 8,3 gescoord. CSCU is een succes en daarom groeien we. Vanaf februari 2017 is de beddencapaciteit vergroot, een hele goede ontwikkeling. Want zo kunnen we nog meer cliënten de individuele zorg bieden die ze nodig hebben. Het mooiste van CSCU vind ik deze individuele benadering. Er wordt echt gekeken naar wat iemand nodig heeft en wat iemand aankan.” Danny is van begin af aan betrokken bij de CVA Stepped Care Unit. Danny: “Ik zit in de ontwikkelgroep van CSCU en ben dus nauw betrokken bij elke doorontwikkeling. Dat maakt mijn werk nog uitdagender.”

Toekomst voor revalidatiepsychologie
Danny: “De dynamische werkomgeving bij Adelante biedt veel kansen om me inhoudelijk te verdiepen en verder te ontwikkelen.” Danny behoort als GZ-psycholoog tot de vakgroep Psychologie. Danny: ”Met de vakgroep zijn we regelmatig betrokken bij bijvoorbeeld wetenschappelijke projecten, heel boeiend. Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor het beroep psycholoog binnen de revalidatie; het belang en de impact ervan worden steeds duidelijker en bekender. Dit wordt onderstreept door het recentelijk verschenen handboek ‘Revalidatiepsychologie’, waarvan één van onze collega’s redacteur is. Dat vind ik erg belangrijk. Ook interessant is dat we een aantal stageplekken aanbieden voor Master-studenten en dat we een structurele opleidingsplek hebben voor een psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Op deze wijze dragen we ook ons steentje bij aan de ontwikkeling van nieuwe (GZ)-psychologen. Een belangrijke ontwikkeling.”