Menu

Digitale download revalidatiedossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd over uw gezondheidstoestand en uw behandeling. In dit dossier worden alleen gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de behandeling. U heeft het recht om uw dossier in te zien en vanaf 15 september 2018 kunt u een digitale download hiervan ontvangen.

Inhoud van deze pagina

Het medisch dossier  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd over uw gezondheidstoestand en uw behandeling. In dit dossier worden alleen gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de behandeling. Uw arts of behandelaar vertelt u duidelijk waarvoor uw gegevens worden gebruikt en van wie de gegevens zijn ontvangen. Elk dossier wordt vervolgens bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn, soms ook langer, als daar volgens de arts redenen toe zijn.

Digitale download van uw medisch dossier

U heeft het recht om uw dossier in te zien en een digitale download hiervan te ontvangen. Houd er echter rekening mee dat de stukken medische termen bevatten die voor u mogelijk niet altijd duidelijk zijn. Ook kan het voorkomen dat informatie emoties oproept. Het is daarom goed om ervoor te zorgen dat er iemand bij u is of dat u een nagesprek aanvraagt met bijvoorbeeld uw arts of behandelaar.

Indien de patiënt niet gerechtigd of niet in staat is om het digitale dossier op te vragen, treedt de vertegenwoordiger namens de patiënt op en behartigt diens belangen zo goed als mogelijk. De volgende personen kunnen als vertegenwoordiger optreden: een door de rechter benoemde curator of mentor; een schriftelijk door de patiënt gemachtigde; de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel; de ouder, kind, broer of zus.

Bij dossiers van kinderen onder de 12 jaar hebben de ouders of verzorgers het recht tot digitale download. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar is zowel de toestemming van de ouders als van het kind vereist. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf hun dossier downloaden. Ouders of verzorgers mogen deze stukken alleen inzien met toestemming van het kind.

Een verzoek tot een digitale download van het revalidatiedossier kan worden aangevraagd via het formulier ‘Aanvraag digitale download revalidatiedossier’. Hierin staat ook informatie over de wijze van retourneren van het ingevulde formulier. Indien een digitale download namens of van iemand wordt opgevraagd, dient de aanvrager zijn/haar gegevens in te vullen. Ten behoeve van de privacy van de patiënt beoordeelt Adelante of de aanvrager gerechtigd is om een download van het dossier te ontvangen.

De digitale download van het revalidatiedossier wordt de aanvrager aangeboden via het patiëntenportaal. Na ontvangst van aanvraag, krijgt de aanvrager van ons een e-mail met instructie voor inlog en download.

Correctie, aanvulling, kopieën en vernietiging van het medisch dossier


Naast het recht op inzage in uw medisch dossier heeft u nog meer rechten, zoals het recht op toevoeging van een eigen verklaring, het recht op correctie en het recht op een digitale download van uw medisch dossier (zie ‘Procedure  digitale download revalidatiedossier’). Tot slot heeft u het recht op vernietiging van (een deel van) het dossier, op voorwaarde dat vernietiging niet in strijd is met de behandeling. Voor vernietiging van de gegevens dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij ons Patiëntenservicebureau via psb@adelante-zorggroep.nl.