debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Extramurale ergotherapie

Wanneer uw kind buiten Adelante ergotherapie krijgt kan uw kind begeleiding krijgen van een van de revalidatieteams van Adelante.

Inhoud van deze pagina

In dit geval heeft het kind zichtbaar moeite met het uitvoeren van dagelijkse handelingen op school, thuis of in de vrije tijd. Bijvoorbeeld werkjes zoals knutselen, het strikken van veters, het eten met bestek of het leren schrijven zijn erg moeilijk. Het kan zijn dat er aanpassingen aan de omgeving nodig zijn. Deze vorm van ergotherapie kan thuis of binnen de reguliere school vanuit Adelante gegeven worden. De therapie wordt gegeven naar aanleiding van de hulpvragen. Het aantal behandelingen dat mogelijk is wordt bepaald door de zorgverzekeraar.

Meer informatie/advies

Heeft u vragen over deze vorm van ergotherapie? Wilt u weten of uw kind bij ons terecht kan voor zorg? Wenst u advies over hoe uw zoon of dochter het best kan worden ondersteund?

Neem dan contact op met Team WegWijzer. Na verkenning van de vraag volgt binnen 2 werkdagen de gevraagde informatie en/of een richtinggevend advies. De daadwerkelijke aanmelding behoort tot een daaropvolgend traject. 

Team WegWijzer is bereikbaar: