Menu

Multidisciplinaire behandeling

Bij Adelante kijken we naar de mens als totaalplaatje. Vanuit de visie ‘haal het beste uit jezelf’, zoeken we met u naar uw mogelijkheden om op eigen kracht te blijven deelnemen aan de samenleving. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en wat de veranderingen in uw leven en gezondheid voor u betekenen. Dat doen we met een team van deskundigen dat bestaat uit een revalidatiearts, nurse practitioner, physician assistant, een verpleegkundige, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en eventueel andere professionals.

Revalidatiearts

De revalidatiearts stelt de revalidatiegeneeskundige diagnose en bepaalt het beleid op medisch vlak. Hij is eindverantwoordelijke en coördinator van het behandelend team. Hij stippelt de route van het revalidatietraject uit.

Verpleegkundige

De verpleegkundige observeert het dagelijks functioneren, ondersteunt bij zelfverzorging of neemt deze tijdelijk over en maakt het functioneren bespreekbaar naar de overige betrokken disciplines.

Psycholoog

De psycholoog onderzoekt wat u motiveert en beweegt, en brengt dat samen met u in kaart. Dit begint altijd met een intakegesprek. Afhankelijk van uw hulpvraag op cognitief, psychisch, emotioneel of sociaal gebied, kan er een onderzoek volgen. Dat verduidelijkt nog meer wat de veranderingen in uw gezondheid en leven voor u betekenen. In het onderzoek wordt in beeld gebracht wat uw verwachtingen zijn, waar u blij van wordt, wat u zorgen baart. En ook wat de veranderingen voor gevolgen hebben voor uw gedrag, voor uw omgeving en uw  sociaal-maatschappelijk functioneren. Zo kunt u samen met de psycholoog bepalen waaraan u in de revalidatie wilt werken, en welke therapie  het beste bij u past. Iedereen is anders. Daarom is het onderzoek en de therapie van de psycholoog maatwerk. Maar altijd met hetzelfde doel: het herkrijgen van de eigen regie en de terugkeer in het maatschappelijk leven.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker brengt in een gesprek met u de draaglast, de draagkracht en het draagvlak van het gezin in kaart. Op basis van deze informatie wordt samen met u bepaald welke vorm van ondersteuning het beste bij u aansluit. De samenwerking en terugkoppeling naar het team is daarbij van essentieel belang. Psycholoog en maatschappelijk werker verzorgen samen informatieverstrekking en begeleiding.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut(e) werkt aan de grove motoriek en de conditie. Dit betekent dat er o.a. aandacht wordt besteed aan het maken van transfers, het staan, het lopen en/of het fietsen.

Ergotherapeut

De ergotherapeut(e) werkt aan de fijne motoriek, zelfredzaamheid en cognitieve vaardigheden, zoals aandacht en planningsvaardigheden.

Logopedist

De logopedist(e) werkt aan stem, spraak, taal, communicatie en lezen. Daarnaast geeft hij/zij begeleiding en adviezen op gebied van mondmotoriek, eten en drinken.