Menu

Ontwikkeling multidisciplinair behandelprotocol ACT

Het domein van de pijnrevalidatie heeft de afgelopen jaren een duidelijke plaats gekregen in de revalidatie in Nederland. Pijnrevalidatie in Nederland is meestal vormgegeven vanuit een gedragsgeoriënteerde benadering waarbij gebruik gemaakt wordt van cognitief gedragsmatige behandelprincipes.

Binnen de cognitieve gedragstherapie hebben de afgelopen jaren nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. In plaats van negatieve gedachten en gevoelens te bestrijden en te willen controleren verschuift de focus van de behandeling meer naar het aanvaarden van deze negatieve gedachten en gevoelens. Binnen de chronische pijnrevalidatie wordt deze nieuwe zienswijze toegepast binnen de Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Inhoud van deze pagina

Team pijn van Adelante wil ACT inhoudelijk en logistiek verder vormgeven gericht op de specifieke populatie patiënten met chronische pijn om op die manier de behandeling van chronische pijn verder te ontwikkelen. De opgedane kennis en ervaring wil team pijn in de toekomst via wetenschappelijk onderzoek en scholing verder uitbreiden en verspreiden. Het uiteindelijk doel is dit plan op deze afdeling tot uitvoering te brengen en ACT als behandeloptie aan te kunnen bieden binnen de chronische pijnrevalidatie. Hiermee is Adelante één van de koplopers in het aanbieden van ACT binnen chronische pijnrevalidatie.

Maaike Leeuw en Carla Palmen hebben een protocol opgesteld waarin beschreven staat hoe de ACT behandeling op multidisciplinaire wijze aangeboden kan worden bij patiënten met chronische pijn. In het protocol staat hoe elke discipline aan de slag gaat met de verschillende processen in de ACT behandeling. Ook worden de onderlinge verbanden tussen de disciplines benadrukt. Daarnaast is uitgewerkt hoe deze behandeling geïmplementeerd kan worden binnen de afdeling.

Adelante gaat het komende jaar werken met dit protocol. Daarna wordt het geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Daarom is het huidige protocol nog een conceptversie. Naast het gebruik voor eigen doeleinden stelt Adelante dit protocol ook beschikbaar voor andere geïnteresseerden.

U kunt dit ACT protocol bestellen door het aanvraagformulier in te vullen.