Menu

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen

Inhoud van deze pagina

Ieder kind maakt zijn eigen ontwikkeling door. Toch is in iedere ontwikkeling van een kind een grote lijn te ontdekken. Er is een gemiddeld tempo en een bepaald gemiddelde van het leren van vaardigheden van een kind. Wanneer het kind van deze globale rode lijn afwijkt dan kan dit betekenen dat het kind een ontwikkelingsstoornis heeft. De problemen variëren van een tekortkoming in een bepaalde vaardigheid tot aan een geestelijke ontwikkelingsachterstand, zoals vroegkinderlijke ontwikkelingsstoornissen, een geestelijke achterstand, stoornissen in de spraak, ADHD, autisme en aanverwante stoornissen en dyslexie.