debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Revalidatie voor kinderen en jongeren in het regulier onderwijs

Adelante biedt ook begeleiding aan externe kinderen en jongeren. Er zijn verschillende situaties mogelijk waarbij uw kind begeleiding van een van de revalidatieteams krijgt.

Inhoud van deze pagina

Poliklinische revalidatiebehandelingen bij Adelante


Deze kinderen worden zoveel mogelijk ingepland buiten de schooltijden. Dus na 15.30 uur of op woensdagmiddag. Dit om het kind zo weinig mogelijk lessen op de reguliere school te laten missen. De voortgang van de kinderen wordt één of twee keer per jaar besproken tijdens de kindbesprekingen waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn en ook u als ouder aanwezig bent. Ouders hebben vooraf de gelegenheid om hun vragen en wensen kenbaar te maken. Ouders krijgen voor de kindbespreking een rapportage over de voortgang van het kind. Tijdens de kindbespreking evalueren ouders en behandelteam de voorgaande doelstellingen, bespreken de perspectieven en formuleren gezamenlijk de doelstellingen voor de komende periode. 

Uw kind krijgt buiten Adelante ergotherapie

In dit geval heeft het kind zichtbaar moeite met het uitvoeren van dagelijkse handelingen op school, thuis of in de vrije tijd. Bijvoorbeeld werkjes zoals knutselen, het strikken van veters, het eten met bestek of het leren schrijven zijn erg moeilijk. Het kan zijn dat er aanpassingen aan de omgeving nodig zijn. Deze vorm van ergotherapie (extramurale ergotherapie) kan thuis of binnen de reguliere school vanuit Adelante gegeven worden. De therapie wordt gegeven naar aanleiding van de hulpvragen. Het aantal behandelingen dat mogelijk is wordt bepaald door de zorgverzekeraar.

Meer informatie/advies

Heeft u vragen over een bepaalde aandoening of behandeling? Wilt u weten of uw kind bij ons terecht kan voor zorg en/of kan starten op onze school? Wenst u advies over hoe uw zoon of dochter het best kan worden ondersteund?

Neem dan contact op met Team WegWijzer. Na verkenning van de vraag volgt binnen 2 werkdagen de gevraagde informatie en/of een richtinggevend advies. De daadwerkelijke aanmelding behoort tot een daaropvolgend traject. 

Team WegWijzer is bereikbaar: