debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Revalidatie voor kinderen & jongeren

Adelante maakt revalidatie voor kinderen en jongeren mogelijk in het zuiden van Limburg. Ons revalidatiecentrum helpt kinderen en jongeren met allerlei lichamelijke beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg van een chronische ziekte, een aandoening of een ongeval. Wij hebben een totaalpakket ontwikkeld met kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen. Dit omvat therapie, onderwijs, opvang en woontraining.

Inhoud van deze pagina

Met kinderrevalidatie helpt Adelante kinderen en jongeren tussen 0 en 20 jaar bij hun ontwikkeling, vanaf het eerste levensjaar totdat zij jongvolwassen zijn.

Revalidatie voor kinderen en jongeren


Bij Adelante kunnen kinderen en jongeren terecht voor revalidatie bij onder andere:

Lees ook de informatie over de verschillende vormen van revalidatie voor kinderen en jongeren.

Heeft uw kind geen revalidatie-indicatie, maar wel intensieve medische verpleging nodig? Dan kunt u een beroep doen op Contigo medische kindzorg van Adelante. 

Hulpvraag als uitgangspunt

De hulpvraag van u en uw kind is voor ons het uitgangspunt voor de begeleiding en behandeling tijdens het revalideren. De hulpvraag beschrijft de problemen en vragen waar uw kind in het dagelijks leven mee te maken heeft, door zijn of haar lichamelijke beperking(en). Ook bevat de hulpvraag uw wensen, verwachtingen en ideeën over de ontwikkeling en onze begeleiding hierin. Uw inbreng vormt een belangrijk vertrekpunt bij onze kinderrevalidatie.

Bij het revalideren van kinderen en jongeren helpen we hen een volwassen persoon te worden. Hierbij stellen wij zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij steeds centraal. Op weg naar volwassenheid kunnen u en uw kind diverse problemen tegenkomen. Wij zoeken tijdens het revalideren samen met uw kind en u naar de beste oplossingen, training, scholing en begeleiding.

Bij revalidatie voor kinderen en jongeren gaat Adelante samen met hen aan de slag. Hulpvragen bevinden zich binnen de volgende gebieden:

  • mobiliteit; bewegen (zitten, bewegingsbeginselen, aangeleerde bewegingsvaardigheden, rolstoelgebruik, fietsen, loopvaardigheden, fitheid en arm- en handvaardigheden)
  • communicatie (verstaanbaarheid en communiceren)
  • zelfverzorging (passieve en actieve transfers, eten en drinken, aan- en uitkleden, zindelijkheid, wassen en baden)
  • tussenmenselijke interactie en relaties (emoties en gedrag, omgaan met anderen, belastbaarheid, handicapbeleving, zelfvertrouwen, activeren en motiveren, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid)
  • belangrijke levensgebieden; dagbesteding en vrije tijd (vrijetijdsbesteding, de weg naar zelfstandig wonen en zinvolle dagbesteding)
  • externe factoren; gezin en omgeving (voorzieningen en wet- en regelgeving, opvoedingsondersteuning, overbelasting ouders/verzorgers, omgaan met de gevolgen van de beperking van uw kind en gezinsbegeleiding)
  • leren en toepassen van kennis (vakken en vaardigheden zoals aangeboden in het speciaal onderwijs)

Binnen deze revalidatie worden vier teams onderscheiden:

Daarnaast bieden de revalidatieteams van Adelante ook begeleiding aan externe kinderen en jongeren. Meer informatie over begeleiding vanuit revalidatieteams.

Kort en intensief programma GRIP

Adelante biedt een klinisch therapeutisch observatieprogramma aan van vijf weken voor kinderen en jongeren met chronische pijn / SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten), diabetes of (op termijn, momenteel is hier een wachtlijst voor) obesitas. Het programma heet GRIP, verwijzend naar het doel van het programma, namelijk weer grip krijgen op het leven. Chronische pijn, diabetes en obesitas hebben enorme impact op het leven van een kind/jongere. Vaak raken deze jongeren de grip op hun leven kwijt en moeten ze een nieuwe balans zoeken in hun eigen leven en het leven met hun gezin, familie en vrienden.   

In het programma wordt systeemgericht gewerkt aan doelen van verandering. GRIP geeft jongeren én hun omgeving handvaten voor het kunnen maken van eigen beslissingen. Zowel de jongeren als hun ouders worden gemotiveerd en actief aangezet om in beweging te komen; dit alles om weer grip op zichzelf, de omgeving én elkaar te krijgen. Tijdens GRIP verblijft de jongere doordeweeks intern bij Adelante. Lees alle informatie over het korte intensieve programma GRIP. 

 

Innovaties

Onze zorg is volop in ontwikkeling. Binnen Adelante wordt continu onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering van behandelmethoden. De projecten richten zich op alle zorggebieden van Adelante, zo ook op het gebied van kinderrevalidatie.

Uit alle onderzoeken ontstaan nieuwe behandelmethoden voor lichamelijke beperkingen. Zo werken we bij kinderrevalidatie aan nog betere zorg voor langdurig zieke kinderen met bijvoorbeeld diabetes (suikerziekte), obesitas (overgewicht) of chronische pijn. Een voorbeeld van een dergelijk onderzoeksproject en een daarop volgende behandelmethode is bijvoorbeel BoBiVa. BoBiva is een onderzoek naar het positieve effect van behandeling bij spasticiteit met botoxinjecties enerzijds en intensieve fysiotherapie en ergotherapie anderzijds.

Lees meer over de zorgvernieuwingsprojecten van Adelante

Locaties

Kinderen en jongeren krijgen bij Adelante therapie op maat. De hulpvraag van uw kind en u is ons uitgangspunt bij het revalideren. De meeste kinderen en jongeren komen naar ons revalidatiecentrum in Valkenburg voor dagbehandeling. Indien nodig kan uw kind ook worden opgenomen in onze kliniek de Valkhorst (in Valkenburg).

Bij dagbehandeling woont uw kind thuis of in een speciale zorginstelling. Hij of zij komt overdag voor onderwijs en therapie naar Adelante in Valkenburg. Kan uw kind regulier onderwijs blijven volgen? Dan komt uw zoon of dochter voor therapie naar Valkenburg of een revalidatiepoli in Limburg. Zo kan uw kind via Adelante bij het MUMC+ in Maastricht terechtkomen, bij Zuyderland in Heerlen of bij Adelante Revalidatiegeneeskunde in Venlo of Venray (gevestigd in VieCuri Medisch Centrum). Onze therapeuten geven in sommige gevallen ook therapie aan huis.

De revalidatiearts vertelt u welk traject en welke locatie het best bij de behoeften van uw kind passen, zodra er meer duidelijk is over het behandelplan.