Menu

Revalidatie voor kinderen & jongeren

Adelante maakt revalidatie voor kinderen en jongeren mogelijk in het zuiden van Limburg. Ons revalidatiecentrum helpt kinderen en jongeren met allerlei lichamelijke beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg van een chronische ziekte, een aandoening of een ongeval. Wij hebben een totaalpakket ontwikkeld met kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen. Dit omvat therapie, onderwijs, opvang en woontraining.

Inhoud van deze pagina

Vormen van beperkingen

Uw kind komt naar Adelante omdat het een lichamelijk probleem heeft of omdat het zich structureel anders ontwikkelt dan de meeste kinderen. Een huisarts of specialist heeft u doorverwezen naar een revalidatiearts die uiteindelijk de oorzaak van het probleem of de aandoening heeft vastgesteld.

Bij Adelante kunnen kinderen en jongeren tussen 0 en 20 jaar terecht voor revalidatie bij onder andere:

Behandelingen

Bij Adelante kunnen kinderen en jongeren terecht voor de volgende vormen van revalidatie:

lHeeft uw kind geen revalidatie-indicatie, maar wel intensieve medische verpleging nodig? Dan kunt u een beroep doen op Contigo medische kindzorg van Adelante. 

Kortdurende revalidatieprogramma's

Adelante biedt daarnaast kortdurende revalidatieprogramma's aan jongeren van 12 tot 18 jaar: 

  • GRIP: voor langdurig zieke jongeren die beter willen leren omgaan met chronische pijn, diabetes of obesitas
  • Fitcare4U: sportief 15-daags therapieprogramma
  • hand-in-hand survivalkamp: voor jongeren met een halfzijdige verlamming

Revalidatie in het regulier onderwijs

Adelante biedt ook begeleiding aan externe kinderen en jongeren. Er zijn verschillende situaties mogelijk waarbij uw kind begeleiding van een van de revalidatieteams krijgt:

  • uw kind zit in het regulier onderwijs en komt alleen naar Adelante voor poliklinische revalidatiebehandelingen
  • uw kind krijgt buiten Adelante ergotherapie

Lees meer over onze begeleiding aan externe kinderen en jongeren. 

Eén Kind, Eén Plan

Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en WLZ-zorg zijn ingewikkelde processen. Nadat uw kind gestart is bij Adelante stellen we samen met u de doelstellingen vast en maken we een gezamenlijk plan. De 'Eén Kind, Eén Plan'-gedachte is voor ons het uitgangspunt voor de begeleiding en behandeling tijdens het revalideren. Samen gaan we aan de slag. 

Ontspanning en plezier 

Opgroeien, revalideren, naar school gaan: het is vaak hard werken. Daarom is er bij Adelante ook volop ruimte voor ontspanning en plezier, oftewel: sport- en vrijetijdsbesteding.