Menu

Revalidatie voor volwassenen

Adelante maakt revalidatie voor volwassenen mogelijk in Limburg. U kunt in Hoensbroek, Heerlen, Maastricht en Venlo revalideren. Met specialistische en geavanceerde behandelmethoden, hulpmiddelen en voorzieningen helpen wij u bij uw weg naar herstel. Samen, en met diverse disciplines, werken we toe naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Inhoud van deze pagina

De mensen die bij Adelante komen voor behandeling of advies, hebben te maken met een beperking. Die kan tijdelijk zijn, maar ook permanent. U kunt bij ons bijvoorbeeld revalideren na een zware operatie. Of denk aan een handicap als gevolg van een chronische ziekte of een ernstig ongeval. Het revalidatiecentrum van Adelante biedt zorg aan cliënten met diverse aandoeningen, zoals:

Onze multidisciplinaire revalidatiezorg

Bij Adelante kijken we naar de mens als totaalplaatje. Vanuit de visie ‘haal het beste uit jezelf’, zoeken we met u naar uw mogelijkheden om op eigen kracht te blijven deelnemen aan de samenleving. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en wat de veranderingen in uw leven en gezondheid voor u betekenen. Dat doen we met een team van deskundigen dat bestaat uit een revalidatiearts, een verpleegkundige, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en eventueel andere professionals.

Samen met u zoekt dit multidisciplinaire team naar antwoorden op uw hulpvragen op alle levensgebieden. Denk aan uw gezondheid, uw psychisch welbevinden, uw familie- en gezinsleven, uw sociale en maatschappelijk functioneren, uw hobby’s  en vrije tijd. Het team helpt u bij het stellen en bereiken van uw revalidatiedoelen, zodat u weer een betekenisvol leven kunt leiden. Lees meer over de verschillende betrokken behandelaars.

Locaties

Wij bieden op verschillende locaties in Limburg revalidatie voor volwassenen aan:

 • Revalidatie bij Adelante in Hoensbroek
  Dit is de hoofdlocatie voor het poliklinisch spreekuur, poliklinische behandeling en opname. Sinds de grootschalige (ver)nieuwbouw van Adelante in Hoensbroek die medio 2016 is afgerond, heeft Adelante een ‘behandelplein’. Hier wordt gewerkt volgens de vernieuwende principes van 'Anders Werken'. Lees meer over het behandelplein, Anders Werken en volwassenrevalidatie in Hoensbroek. 

 • Revalidatie bij Adelante Revalidatiegeneeskunde locatie Maastricht UMC+
  Hier kunnen volwassenen terecht voor poliklinische behandeling en revalidatiegeneeskundige dagbehandeling. Bovendien bieden wij ook voor nog andere patiëntengroepen dagbehandeling aan. Daarnaast initiëren wij in deze academische omgeving de ontwikkelingen in de revalidatiezorg. Meer informatie: Revalidatiezorg locatie Maastricht

 • Revalidatie bij Adelante Revalidatiegeneeskunde locatie Venlo en Venray
  De afdeling revalidatiegeneeskunde van VieCuri Medisch Centrum valt onder Adelante. Hier kunnen volwassenen en kinderen terecht voor consulten en poliklinische dagbehandeling. Onze behandelingen zijn onder andere gericht op chronische pijn, neurologische aandoeningen en niet-aangeboren hersenletsel. Revalidatie in Venlo/Venray.

 • Revalidatie in Heerlen (Zuyderland)
  Hier werken we samen met de revalidatieafdeling van het Zuyderland ziekenhuis voor het spreekuur en poliklinische behandeling.

Voor verwijzers

Adelante biedt revalidatiebehandeling- en begeleiding in de vorm van klinische opname, dagbehandeling of poliklinische consulten door een revalidatiearts. Onze revalidatie voor volwassenen is gericht op deelnemen aan de maatschappij en beter functioneren.

Revalidatie kan alleen plaatsvinden met een verwijzing van een (huis)arts of specialist. Huisartsen, specialisten of fysiotherapeuten kunnen ook een beroep doen op onze overige zorg en faciliteiten.

Op deze pagina vindt u meer informatie over verwijzen (ook via ZorgDomein) en tevens een link naar ons digitaal verwijzersformulier.

Mensen met een gezondheidsgerelateerd arbeidsprobleem kunt u verwijzen via het aanmeldformulier Arbeid.