Menu

Afasie

 Afasie is een taalstoornis ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel, waarbij problemen kunnen optreden in het begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Iedere afasie is anders. Het is een complexe aandoening die de communicatie ernstig kan belemmeren. De ernst van de afasie en de invloed die de taalproblemen hebben op het dagelijks leven, ervaart iedereen anders.

Inhoud van deze pagina

Onderzoek en behandeling

Bij Adelante is de afasiebehandeling opgenomen in de klinische en poliklinische revalidatieprogramma’s. Onze vakgroep van meerdere logopedisten en een klinisch linguïst maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam. Er wordt onderzoek gedaan naar de ernst en de aard van de afasie, zodat zo snel mogelijk duidelijk is welke aspecten van de communicatie intact of aangedaan zijn. Samen met de afasiepatiënt en zijn/haar naasten worden doelen opgesteld voor de behandeling. De individuele afasiebehandeling kan worden aangevuld met groepsbehandelingen, zelfoefenactiviteiten, SMTA (combinatiebehandeling met de muziektherapeut) en het afasiekoor, afhankelijk van de hulpvragen en de mogelijkheden.

Adelante biedt ook mogelijkheden voor mensen met afasie die geen revalidatietraject hebben doorlopen of die nog extra ondersteuning nodig hebben na hun revalidatietraject. Dit kan via het revalidatieprogramma 'de Spreekstok' of bij het Afasiecentrum Parkstad Limburg.

Afasieteam

Het afasieteam van Adelante richt zich op multidisciplinaire diagnostiek en advies over de behandeling van de patiënt met afasie. Het team van Adelante voert zelf geen behandelingen uit, maar stelt de deskundigheid en ervaring op het gebied van afasie wel ter beschikking aan hulpverleners. Verwijzers kunnen het team inschakelen voor:

  • een diagnose die de aard en de ernst van de afasie in kaart brengt.
  • (aanvullend) onderzoek bij een specifieke vraagstelling. Bijvoorbeeld als de vraag speelt naar een geschikt communicatiehulpmiddel voor de patiënt. Of wanneer de patiënt wil weten hoe het komt dat hij of zij zo moeilijk op de woorden kan komen.
  • een beoordeling van het cognitieve functioneren en de invloed daarvan op de communicatie, de behandeling en de prognose.
  • een advies over de mogelijkheden van (logopedische) therapie.
  • (behandeladviezen) en eventueel aanvullende therapeutische mogelijkheden.
  • een evaluatie van de taalstoornis en het communicatief functioneren na een bepaalde periode. Indien nodig kan de therapie worden bijgesteld, afgebouwd of beëindigd.

Lees onze brochure "het afasieteam" voor meer informatie over diagnostiek en behandeling van een taalstoornis ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel.

Spreekstok

‘De spreekstok’ is een revalidatieprogramma, bedoeld voor mensen met een afasie in de chronische fase na niet-aangeboren hersenletsel. Deze mensen willen de bestaande problemen in de communicatie, die ze in het dagelijks leven ervaren, optimaliseren.

Het programma streeft ernaar dat de deelnemer optimaal leert omgaan met de afasie in dagelijkse activiteiten, waarin communicatie wordt vereist. In groepsverband worden deelnemers gemotiveerd en gestimuleerd om tot nieuwe uitvoeringsmogelijkheden binnen verschillende communicatieve situaties te komen.

Lees meer informatie over nazorg voor mensen met afasie in de chronische fase: de Spreekstok.

Afasiecentrum

In samenwerking met NOVIZorg is er op de locatie van Adelante ook een afasiecentrum, Afasiecentrum Parkstad Limburg. Hier kunnen mensen met een afasie terecht na hun revalidatie als zij nog hulp nodig hebben op gebied van communicatie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij NOVIzorg