Menu

Amputaties van been of arm

 Amputaties kunnen het gevolg zijn van vaatlijden, diabetes mellitus, een ongeluk of door tumoren. Ook kan er sprake zijn van een aangeboren afwijking waardoor ledematen niet volledig ontwikkeld zijn. Per jaar krijgen meer dan 2000 mensen in Nederland een beenamputatie, meestal als gevolg van vaatlijden. Armamputaties zijn meestal het gevolg van een ongeval en komen veel minder voor.

Inhoud van deze pagina

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Amputaties kunnen plaatsvinden op verschillende niveaus. Zo kan er een armamputatie zijn in het handgebied, de onderarm of bovenarm en een beenamputatie in het voetgebied, het onderbeen of bovenbeen, of rond het heupgewricht. Ook is een combinatie van amputaties mogelijk zoals een dubbelzijdige beenamputatie, of een armamputatie gecombineerd met een beenamputatie.

Een amputatie heeft nogal wat gevolgen voor het dagelijks leven. Zo kunnen er problemen optreden rondom persoonlijke verzorging, het lopen en verplaatsen, werk, thuis functioneren en het psychisch functioneren. Deze gevolgen zijn voor iedereen anders omdat iedere revalidant zijn eigen achtergrond en hulpvraag heeft. Ons doel is dan ook om samen met de revalidant te werken aan de beperkingen en de mogelijkheden na een amputatie. We doorlopen daarbij een aantal fases. De basisfase wordt door alle revalidanten doorlopen. De prothesefase wordt doorlopen wanneer een prothese haalbaar en wenselijk is.

Revalidatie na osseoïntegratie / klikprothese

Osseoïntegratie is een andere term voor een klikprothese. Sinds 2009 voert Radboudumc uit Nijmegen osseoïntegratieoperaties uit en de cliënten revalideerden ook daar. Inmiddels is het ziekenhuis samenwerking aangegaan met Adelante. Hierdoor is het mogelijk de nabehandeling voor cliënten uit Zuid Nederland dichter bij huis te brengen. Lees meer.

Expertise en samenwerking

Het behandelteam van de afdeling amputatie heeft al meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van amputatie en prothesiologie. Het multidisciplinaire team streeft daarbij naar continue verbetering van de kwaliteit van de zorg, zowel voor de individuele patiënt als van het behandeltraject in de keten ziekenhuis-revalidatiecentrum-thuis. Er bestaat specifieke expertise op het gebied van:

  • revalidatie met dubbelzijdige beenamputaties
  • revalidatie met geavanceerde protheseknieën

Samenwerking vindt vooral plaats met de ziekenhuizen in de provincie Limburg:

  • Maastricht UMC+ 
  • Zuyderland te Heerlen en Sittard-Geleen
  • Laurentius Ziekenhuis te Roermond
  • VieCuri te Venlo

Servicepunt diagnostiek en training prothesiologie

Adelante heeft veel ervaring met prothesegebruikers. Zowel op het gebied van behandeling, training als technische voorzieningen. De laatste jaren wordt dan ook steeds vaker een beroep op het centrum gedaan om die deskundigheid in te zetten voor speciale problemen en vragen rond mensen met een beenprothese. Het centrum heeft deze dienstverlening een vaste plaats gegeven binnen de organisatie. Ons Servicepunt Diagnostiek en Training Prothesiologie biedt zowel aan gebruikers, behandelaars, als aan (ziektekosten)verzekeraars haar diensten aan. Wij geven adviezen en kunnen helpen bij het geven van trainingen en bij het stellen van diagnoses.