Menu

Amputaties van been of arm

Amputaties kunnen het gevolg zijn van vaatlijden, diabetes mellitus, een ongeluk of door tumoren. Ook kan er sprake zijn van een aangeboren afwijking waardoor ledematen niet volledig ontwikkeld zijn. Per jaar krijgen meer dan 2000 mensen in Nederland een beenamputatie, meestal als gevolg van vaatlijden. Armamputaties zijn meestal het gevolg van een ongeval en komen veel minder voor.

Inhoud van deze pagina

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Amputaties kunnen plaatsvinden op verschillende niveaus. Zo kan er een armamputatie zijn in het handgebied, de onderarm of bovenarm en een beenamputatie in het voetgebied, het onderbeen of bovenbeen, of rond het heupgewricht. Ook is een combinatie van amputaties mogelijk zoals een dubbelzijdige beenamputatie, of een armamputatie gecombineerd met een beenamputatie.

Een amputatie heeft nogal wat gevolgen voor het dagelijks leven. Zo kunnen er problemen optreden rondom persoonlijke verzorging, het lopen en verplaatsen, werk, thuis functioneren en het psychisch functioneren. Deze gevolgen zijn voor iedereen anders omdat iedere revalidant zijn eigen achtergrond en hulpvraag heeft. Ons doel is dan ook om samen met de revalidant te werken aan de beperkingen en de mogelijkheden na een amputatie. We doorlopen daarbij een aantal fases. De basisfase wordt door alle revalidanten doorlopen. De prothesefase wordt doorlopen wanneer een prothese haalbaar en wenselijk is.

Revalidatie na osseointegratie / klikprothese

Osseointegratie is een term voor het proces van hechting van botcellen aan metaal. Bij mensen met een beenamputatie wordt een titanium implantaat geplaatst in de mergholte van het bot in de stomp. Door het gebruik van titanium met speciale coating hecht het bot zich aan het implantaat en zorgt zo voor een uiterst stevige binding. Het voelt weer als onderdeel van het lichaam en het bot kan weer op een normale manier belast worden. Deze geavanceerde prothesetechniek levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van patiënten met een beenamputatie. Voor de ingreep zijn twee operaties nodig.

Sinds 2009 voert Radboudumc uit Nijmegen dergelijke operaties uit en de cliënten revalideerden ook daar. Inmiddels is het ziekenhuis samenwerking aangegaan met Adelante. Hierdoor is het mogelijk de nabehandeling voor cliënten uit Zuid Nederland dichter bij huis te brengen.

Adelante werkt op dit gebied samen met Livit Orthopedie. Speciaal opgeleide orthopedisch adviseurs van Livit plaatsen een klikadapter aan het verbindingsdeel waarop ze de prothese aansluiten en ze zijn verantwoordelijk voor het afstellen en uitlijnen van de prothese. Een week na de tweede operatie start de poliklinische revalidatie bij Adelante die zes weken tot drie maanden  kan duren. Samen met het amputatieteam van Adelante gaat de revalidant aan de slag met het sterker en fitter maken van de stompspieren, met looptrainingen en bijvoorbeeld het verzorgen van de stoma.

Expertise en samenwerking

Het behandelteam van de afdeling amputatie heeft al meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van amputatie en prothesiologie. Het multidisciplinaire team streeft daarbij naar continue verbetering van de kwaliteit van de zorg, zowel voor de individuele patiënt als van het behandeltraject in de keten ziekenhuis-revalidatiecentrum-thuis. Er bestaat specifieke expertise op het gebied van:

  • revalidatie met dubbelzijdige beenamputaties
  • revalidatie met geavanceerde protheseknieën

Samenwerking vindt vooral plaats met de ziekenhuizen in de provincie Limburg:

  • Maastricht UMC+ 
  • Zuyderland te Heerlen en Sittard-Geleen
  • Laurentius Ziekenhuis te Roermond
  • VieCuri te Venlo

Servicepunt diagnostiek en training prothesiologie

Adelante heeft veel ervaring met prothesegebruikers. Zowel op het gebied van behandeling, training als technische voorzieningen. De laatste jaren wordt dan ook steeds vaker een beroep op het centrum gedaan om die deskundigheid in te zetten voor speciale problemen en vragen rond mensen met een beenprothese. Het centrum heeft deze dienstverlening een vaste plaats gegeven binnen de organisatie. Ons Servicepunt Diagnostiek en Training Prothesiologie biedt zowel aan gebruikers, behandelaars, als aan (ziektekosten)verzekeraars haar diensten aan. Wij geven adviezen en kunnen helpen bij het geven van trainingen en bij het stellen van diagnoses.