Menu

Niet-aangeboren hersenletsel

 Indien u beperkingen heeft als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunt u baat hebben bij cognitieve revalidatie van Adelante. Hersenletsel kan zijn ontstaan door een hersenkneuzing bij een ongeval (traumatisch hersenletsel) of door een hersenbloeding of herseninfarct (CVA). Andere oorzaken van hersenletsel zijn een hersentumor, zuurstoftekort of een ontsteking in de hersenen.

Inhoud van deze pagina

Cognitieve revalidatie

Cognitieve revalidatie behandelt de niet-lichamelijke, niet direct zichtbare gevolgen van een hersenletsel. Dit zijn de stoornissen in de cognitieve functies en emoties en de gevolgen daarvan voor uw gedrag. Cognitieve functies zijn hersenfuncties zoals de aandacht, het geheugen, het planmatig handelen, de waarneming en de taal. Na een hersenletsel kunnen deze functies verstoord zijn. Ook kunnen er emotionele stoornissen ontstaan. Dat leidt tot beperkingen in uw gedrag en mogelijk in uw zelfstandigheid als u weer wilt gaan wonen, werken, met mensen omgaan, autorijden en andere dagelijkse activiteiten die u voor uw hersenletsel zonder problemen ondernam.

Diagnostiek en training

Om de meest geschikte behandeling te bepalen is eerst diagnostiek van de cognitieve functies en van uw emotionele en gedragsproblemen nodig. Diagnostiek bestaat uit een intakegesprek met de psycholoog en een neuropsychologisch onderzoek en observaties op de afdeling psychologie. Daarna stelt de psycholoog samen met u een behandelplan op, waarin de test- en observatiegegevens maar ook de wensen en mogelijkheden van u en uw naasten worden betrokken.

Er zijn verschillende behandelprogramma's voor problemen op het gebied van geheugen, aandacht, planmatig handelen en visueel waarnemen. Daarnaast zijn er trainingen voor vaardigheden zoals klokkijken, de weg vinden, rekenen met getallen of met geld, geldbeheer, veilig lopen en fietsen in het verkeer, openbaar vervoer gebruiken, omgaan met elektronische middelen (pc, mobiele telefoon, elektronische agenda) en studievaardigheid.

Welk programma past bij u?

Cognitieve revalidatie is niet gebonden aan een bepaalde periode na het hersenletsel. Vaak wordt cognitieve revalidatie gegeven als een individuele therapie in combinatie met andere therapieën zoals ADL-training (Activiteiten Dagelijks Leven als bijvoorbeeld: wassen, toiletgebruik, kleden, eten), fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Daarnaast bieden wij in Hoensbroek twee groepsbehandelingen die als een afzonderlijke dagtherapie gevolgd kunnen worden: BreinGrepen en Meedoen na Hersenletsel.

Het behandelprogramma BreinGrepen vindt 1 keer per week plaats en is ontwikkeld voor mensen die langere tijd na hun hersenletsel nog lichte cognitieve en emotionele problemen ervaren. Deelnemers leren in deze therapie door het gebruik van strategieën en hulpmiddelen beter om te gaan met blijvende cognitieve tekorten en gaan deze tekorten beter accepteren. Om te kunnen profiteren van deze therapie moet de deelnemer enig inzicht hebben in zijn probleem en zelf in staat zijn nieuw gedrag toe te passen.

Multidisciplinaire benadering

Vanuit de visie ‘haal het beste uit jezelf’, zoeken we met u naar uw mogelijkheden om op eigen kracht te blijven deelnemen aan de samenleving. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en wat de veranderingen in uw leven en gezondheid voor u betekenen. Dat doen we met een mulitidisciplinair team van deskundigen. Lees meer.

Nazorg hersenletsel

Maar al te vaak komt het voor dat mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ook na revalidatie, pas later nieuwe gevolgen daarvan ondervinden. Ons Hersenletsel Adviesteam kan hiervoor een behandeladvies geven en eventueel een vervolgtraject verzorgen.

Lees meer informatie over klachten na niet-aangeboren hersenletsel.

Lees meer informatie over niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen.