Menu

Verstoorde darmfunctie/darmproblemen

 Bij een aantal aandoeningen van het zenuwstelsel, zoals dwarslaesie, MS en spina bifida, is ook de darmfunctie verstoord. Dit kan leiden tot obstipatie en incontinentie van ontlasting. Dit is erg vervelend en kan naast lichamelijke ook tot grote sociale problemen leiden doordat mensen uit angst voor incontinentie de deur niet meer uit durven. Het reguleren van deze verstoorde darmfunctie is een belangrijk aandachtspunt bij Adelante, zowel bij de behandeling als bij de nazorg, aangezien deze problemen ook in een later stadium kunnen optreden of terugkeren.

Inhoud van deze pagina

Defecatie Expertise Centrum

Adelante maakt deel uit van het Defecatie Expertise Centrum. Het Centrum heeft zijn expertise ingezet om voor u een bijpassende behandelmethode te starten voor ontlastingsincontinentie, (chronische) obstipatie, evacuatieproblemen en prikkelbare darm.

Een Defecatie Expertise Centrum is de plaats in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waar u terecht kunt voor hoogwaardige zorg op het gebied van ontlastingproblematiek: ontlastingsincontinentie, (chronische) obstipatie, evacuatieproblemen en prikkelbare darm.

De Defecatie Expertise Centra beschikken alle over:

  • Een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor patiënten met defecatieproblematiek
  • Een medisch specialist met de specialisatie ontlastingsincontinentie, (chronische) obstipatie, evacuatieproblemen en prikkelbare darm.
  • Een defecatiemanagement verpleegkundige voor verpleegkundige handelingen en advies
  • Actuele wetenschappelijke inzichten met betrekking tot mogelijke therapieën
  • Een ondersteuningsprogramma specifiek voor patiënten met defecatieproblematiek

Bij de behandeling van Adelante zijn revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, continentieverpleegkundigen en een diëtist betrokken.

Onze doelgroep bestaat uit mensen met zogenoemde neurogene darm problemen waarbij obstipatie en/of incontinentie wordt veroorzaakt door een neurologische aandoening zoals een dwarslaesie, MS, spina bifida en spier-zenuwaandoeningen (NMA).