debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Ziekte van Parkinson

Maak een keuze: < terug naar Revalidatie volwassenen

Het verloop van de ziekte van Parkinson is bij iedereen anders, de klachten verschillen van persoon tot persoon. De consequenties van de ziekte hebben bovendien grote invloed op uw leven en op dat van uw naasten. De ziekte van Parkinson zelf kan niet worden genezen maar in samenwerking met uw neuroloog en andere hulpverleners kunt u de gevolgen van de ziekte zoveel mogelijk beperken met behulp van de juiste medicatie in combinatie met therapie. Adelante biedt een omgeving waar deze aanpak mogelijk is. Er is een gespecialiseerd team en een specifiek op Parkinson gericht behandelprogramma.

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Uw neuroloog en revalidatiearts hebben samen met u besloten tot een opname in het revalidatiecentrum van Adelante. De opname duurt drie weken en is bedoeld om uw vaak wisselende lichamelijke problemen nauwkeurig te observeren en op basis hiervan de medicatie zo goed mogelijk af te stemmen op uw ziekte. Want goed ingestelde medicatie is essentieel om thuis optimaal te kunnen functioneren met Parkinson. Om een duidelijk beeld te krijgen is echter tijd, rust en ruimte nodig. Bij Adelante kunnen de symptomen van de ziekte nauwkeurig in kaart gebracht worden en kunnen ook de effecten van de behandeling goed gecontroleerd worden.

Wat houdt de behandeling in?

Tijdens uw opname wordt er nauwkeurig gekeken naar uw medicatie en hoe u daarop reageert. Die informatie heeft de neuroloog nodig om uw medicatie goed in te kunnen stellen. Het doel van de opname is, dat u thuis weer goed kunt functioneren. Daarom zal het behandelteam u ook adviezen geven en ook samen met u oefenen wat u zelf kunt doen bij verschillende verschijnselen van Parkinson. U geeft zelf aan wat voor u belangrijk is en deze situaties uit uw omgeving worden in de therapie zo goed mogelijk nagebootst. Omdat de ziekte van Parkinson ook impact heeft op uw omgeving, wordt uw partner of mantelzorger ook betrokken bij zowel de (intake)gesprekken als de behandeling. Door samen symptomen van de ziekte te kunnen herkennen en hanteren, leert u samen beter met de ziekte om te gaan.