debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Ruggenmergproblemen en zenuwaandoeningen bij kinderen

Inhoud van deze pagina

Ruggenmergproblemen

Onder ruggenmergproblemen verstaan we onder andere de aandoeningen als een ‘open ruggetje’ (spina bifida) en een ‘waterhoofd’ (hydrocephalus).

Zenuwaandoeningen

Onder het perifere zenuwstelsel verstaan we de zenuwen voor gevoel (sensibel) en beweging (motorisch) overal in het lichaam. Problemen met de perifere zenuwen kunnen ontstaan door beschadiging bij geboorte, door een ongeval of door tumoren. Een voorbeeld is tijdens de bevalling opgetreden letsel aan de zenuwen van de arm (Obstetrische Plexus Brachialis Leasie) waardoor een arm minder goed functioneert.


Meer informatie/advies

Heeft u vragen over deze aandoeningen of behandeling? Wilt u weten of uw kind bij ons terecht kan voor zorg en/of kan starten op onze school? Wenst u advies over hoe uw zoon of dochter het best kan worden ondersteund?

Neem dan contact op met Team WegWijzer. Na verkenning van de vraag volgt binnen 2 werkdagen de gevraagde informatie en/of een richtinggevend advies. De daadwerkelijke aanmelding behoort tot een daaropvolgend traject. 

Team WegWijzer is bereikbaar: