Menu

Voor zorgverleners

Wanneer iemand voor zijn – chronische - pijnklachten is uitbehandeld in de eerste- en/of tweedelijnszorg en de klachten blijven bestaan, wordt vaak een indicatie gegeven voor revalidatiebehandeling in een revalidatiecentrum.

Hoe langer de pijn bestaat, hoe groter de kans is dat op zeker moment niet alleen fysieke maar ook psychische en sociale aspecten in toenemende mate een complexe rol spelen bij de instandhouding van de klachten. Met behulp van pijnrevalidatie proberen we samen met de patiënt de invloed van chronische pijn of vermoeidheid terug te dringen zodat de patiënt beter lichamelijk, mentaal en maatschappelijk (bio-psycho-sociaal) kan functioneren.

 

Inhoud van deze pagina

Pijnrevalidatie moet ertoe bijdragen dat patiënten hun capaciteiten kunnen vergroten of nieuwe capaciteiten ontwikkelen, in overeenstemming met hun mogelijkheden en in harmonie met hun omgeving.

Bij revalidanten die zich kunnen aanmelden voor behandeling in Adelante, afdeling pijnrevalidatie, moet er sprake zijn van:

  • een verminderde belastbaarheid
  • problemen in het omgaan met de chronische klachten
  • een duidelijke behoefte om in deze situatie verandering aan te brengen
  • behoefte aan professionele hulp

De revalidatiebehandeling richt zich niet op pijnbestrijding. Met de revalidatieprogramma’s van de afdeling pijnrevalidatie van Adelante richten we ons op het vergroten van de mogelijkheden van de patiënt. Doel van de behandeling is dat de patiënt zelf de pijn en aanverwante problemen kan hanteren. In het verlengde hiervan concentreren we ons samen met de patiënt op het verbeteren en onderhouden van fysieke activiteiten waardoor activiteiten op het werk, in de vrije tijd of thuis waar mogelijk hervat kunnen worden. Daarnaast kunnen we ondersteunen bij het oplossen en afronden van mogelijk medisch-juridische kwesties.


Pijnrevalidatie

Volwassenen met chronische pijnklachten waar geen duidelijk aantoonbare afwijking gevonden is die een verklaring voor de klachten geeft, kunnen in ons centrum terecht voor behandeling. Het gaat hier om langdurige klachten in het houdings- en bewegingsapparaat, zoals a-specifieke lage rugpijn en fibromyalgie. Ook volwassenen met reumatische klachten en patiënten met diagnoses als complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), osteoporose en artrose kunnen in Adelante worden behandeld.

De behandeling van patiënten met chronische pijn is gericht op de zelfredzaamheid van de patiënt en het verbeteren van het dagelijks functioneren.