debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Vroegrevalidatie

Binnen het team kinderrevalidatie neemt de expertise voor de behandeling van 0-4 jarigen in het vroegrevalidatieteam een bijzondere plaats in. Uw kind komt in aanmerking voor vroegrevalidatie als het 0 tot 4 jaar is en een (primair) lichamelijke handicap heeft. De vroegrevalidatie is bedoeld voor kinderen die voornamelijk problemen hebben met bewegen.

Inhoud van deze pagina

Therapeutische peutergroepen

Kinderen worden gedurende een aantal dagdelen intensief begeleid in de zogenaamde therapeutische peutergroepen. Het team besteedt ook veel aandacht aan andere ontwikkelingsproblemen dan de lichamelijke beperkingen zoals leren, communiceren, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfverzorging. De therapieën sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van uw kind en vinden in een plezierige, speelse sfeer plaats. Uw kind wordt op deze manier uitgedaagd zich te ontwikkelen tot een zelfstandig mens. Onze pedagogische visie is samen met ouders en behandelaars vertaald in een pedagogische wegwijzer. De begeleiders van uw kind zijn een revalidatiearts, therapeutische peuterleidsters, een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige en een diëtiste.

Zodra het kind onderwijs krijgt, wordt onderwijs en revalidatie intensief op elkaar afgestemd zodat uw kind een goed afgestemd programma krijgt aangeboden waarin de hulpvragen geïntegreerd worden benaderd.

Voor de jongeren wordt samen met de school een transitieplan ontwikkeld, waarvan de uitvoering een invulling geeft aan de toekomst met betrekking tot wonen, dag- en vrijetijdsbesteding.

Onze therapeutische peutergroepen zijn gevestigd nabij de mytylschool van Adelante in Valkenburg en bij de aan Adelante verbonden mytylschool Ulingshof in Venlo. 


Baby-peutergroep Dribbel

Het baby-peutergroepje Dribbel is een van de vier therapeutische peutergroepen van Adelante. De indeling in een van de groepen gebeurt op basis van het ontwikkelingsniveau aan uw kind en de behoefte aan individuele begeleiding. Door de juiste balans in veiligheid, spel en therapie krijgt uw kind nieuwe uitdagingen en kan er een optimale ontwikkeling plaatsvinden. De behandeling vindt plaats in een dagelijks terugkerende structuur waarin aandacht is voor stimulatie van het lichamelijk functioneren, communicatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Pedagogische thuisbegeleiding

Een kind met een primair lichamelijke beperking ontwikkelt zich vaak minder spontaan en heeft extra steun van de volwassene nodig. In samenwerking met de ouders en het team vroegrevalidatie is het anders opvoeden besproken. Het resultaat is een pedagogische wegwijzer. Door de juiste steun aan te bieden ontstaan er mogelijkheden en kansen voor het kind. Wij noemen ze de “5 steuntjes in de rug” voor de opvoeding van het jonge kind met een primair lichamelijke beperking.

 1. Weten
  • Vraag informatie over de diagnose, ontwikkeling en hulpmiddelen
 2. Begrijpen en steunen
  • Bied een veilige basis en een voorspelbare omgang
  • Communiceer interactief met iedereen die bij uw kind betrokken is
 3. Positief sturen
  • Help uw kind ontdekken dat leren leuk is
 4. Positief stimuleren
  • Geef complimenten bij goed gedrag
  • Daag uit en bied een uitdagende leer/speel omgeving
 5. Zelf laten doen
  • Volg uw kind én
  • Help uw kind zoveel mogelijk “zelluf” te doen

Meer informatie hierover vindt u in de brochure