debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Ambulante begeleiding

Adelante biedt ondersteuning aan scholen en leerlingen van primair onderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO) en voorgezet onderwijs (VO). Ons doel is optimale participatie van de leerling binnen het regulier onderwijs.

Inhoud van deze pagina

Voor wie is ambulante begeleiding van Adelante?

Adelante ambulante begeleiding versterkt het regulier onderwijs en ondersteunt leerlingen met een (licht) motorische beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn.

 

Op welke manier biedt Adelante ambulante begeleiding?

De ambulant begeleiders van Adelante maken gebruik van eigen expertise en kennis van Adelante kinderrevalidatie, onder andere de revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, schoolpedagoog, dramatherapeut, maatschappelijk werker en bewegingsagoog.

 

Welke producten op maat biedt Adelante ambulante begeleiding?

Ondersteuning aan scholen:


Ondersteuning aan leerlingen:

  • ontwikkelen goede schrijfvaardigheid onder andere de kleurles
  • stimuleren zelfvertrouwen in de vorm van dramatherapie
  • kinderen die moeite hebben met de fijne motoriek en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
  • executieve vaardigheden: aanleren werk- en taakhouding, plannen en organiseren.
  • advies overgang Primair Onderwijs (PO) naar Voorgezet Onderwijs (VO)
  • thuisonderwijs bij langdurig zieken kinderen