debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Cliëntervaringsonderzoek 2015 Adelante onderwijs

Onlangs zijn de uitkomsten van het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek van het Adelante onderwijs bekend gemaakt. Dit onderzoek meet de tevredenheid van ouders op een aantal gebieden.

Inhoud van deze pagina

Op de volgende onderdelen scoort het Adelante onderwijs in 2015 goed tot zeer goed:  algemeen, bejegening, informatievoorziening en kwaliteit. Bij het onderdeel doelstelling / hulpvraag bij het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) wordt onder de norm van 7,5 gescoord. De vernieuwde opzet van het OPP zal daarom met de ouders besproken worden. Hiertoe wordt  vóór juli 2016 een klankbordgroep ouders gevormd met bij voorkeur een vertegenwoordiging vanuit elke leerweg.

Toelaatbaarheidsverklaring
Belangrijk voor ouders is om te weten dat het OPP een belangrijke rol krijgt in het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring. De 5 IVO-velden (indicatiestelling vanuit onderwijsbehoefte) worden hiertoe geïntegreerd opgenomen. Dit zijn vijf gebieden waarin de onderwijsbehoeften kunnen worden beschreven:

  1. Hoeveelheid aandacht /  handen in de klas
  2. Onderwijsmaterialen
  3. Ruimtelijke omgeving
  4. Expertise
  5. Samenwerking met externe organisaties

Verbetermatrix
Van bovenstaande uitkomsten is een analyse gemaakt waarin tevens de aandachtspunten van de meting van 2014 worden meegenomen. Genoemde uitkomsten leiden tot het formuleren van kwaliteitsverbeterpunten die opgenomen worden in de zogenaamde verbetermatrix.