Menu

Scholingsaanbod professionals 2018/2019

Adelante deelt haar kennis graag! Iedereen die in het regulier of speciaal onderwijs te maken heeft met leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn, kan gebruik maken van ons professionaliseringsaanbod.

Inhoud van deze pagina

Hieronder treft u onze workshops en voorlichting aan waarin u nieuwe kennis of vaardigheden leert of deze aanscherpt. We wensen u veel leerplezier!

Workshops

Executieve functies

Het doorlopen van een gewone dag vraagt onbewust om enorm veel planning, keuzes maken, beoordelen van plannen en keuzes en doelgericht handelen. Daar komen verschillende vaardigheden bij kijken die we executieve functies noemen. Maar wat als het plannen, vooruitdenken en uitvoeren niet zo soepel verloopt? Hoe kunnen we een leerling ondersteunen in het dagelijks handelen? Wat vraagt dat van uw manier van lesgeven? Tijdens deze workshop geven wij u praktische tips die u direct kunt toepassen in de klas.

Inhoud workshop:

 • Kennis van wat verstaan wordt onder executieve functies
 • Inzicht in de gevolgen voor het onderwijs aan de leerling die problemen ervaart in de executieve functies
 • Oefening met het in kaart brengen van de problemen en het vinden van praktische oplossingen en interventies
 • Kennis van materialen en middelen die kunnen worden ingezet in de klas
 • Uitwisseling van ervaringen met ervaren leerkrachten / ambulant begeleiders

Datum & tijd

Woensdag 21 november 2019 van 13.30-16.30
Deelnamekosten zijn € 100,-


DCD en dyspraxie

U kent ze vast wel; die motorisch onhandige leerlingen die vaak ook problemen hebben met automatiseren, ordenen en plannen, waardoor ze ook problemen ondervinden op leergebied. Waar komt die onhandigheid vandaan? Hoe kunt u deze leerling het best begeleiden? Tijdens deze workshop ervaart u zelf wat de invloed kan zijn van verstoringen in het zintuigensysteem en welke invloed het sensorische integratieproces heeft op onder andere de uitvoering van schoolse vaardigheden en zelfredzaamheid.

De samenhang tussen motorische ontwikkeling, alertheid, werkhouding, dyspraxie en sensorische integratie komen op praktische wijze aan bod. Op een interactieve manier krijgt u handvatten om leerlingen met DCD en/of dyspraxie te helpen bij het zelfstandig structureren van hun activiteiten.

Inhoud workshop:

 • Kennis van DCD / dyspraxie, met de bijbehorende informatie over motoriek en zintuiglijke ontwikkeling
 • Inzicht in de gevolgen hiervan voor het onderwijs
 • Praktische tips en materialen om het onderwijs nog beter vorm te geven
 • Uitwisseling van ervaringen met andere onderwijsprofessionals

Datum & tijd

Woensdag 12 december 2019 van 13.30-16.30
Deelnamekosten zijn € 100,-

Fijne motoriek en schrijven

Het kinderschrift is onleesbaar geworden, handschriften gaan achteruit. Is dat erg, in een tijd van computers en tablets? Wie met de hand schrijft in plaats van typt, gebruikt zijn hersens beter. Uit onderzoek is bekend dat één op de drie leerlingen schrijfproblemen heeft.

In de bovenbouw van de basisschool gaat het schrijven vaak als eerste aan de kant. Terwijl een handschrift zich dan nog moet ontwikkelen, in snelheid en in leesbaarheid.

Een kind ontwikkelt zich in veelvoud van stapjes, ook motorisch. Schrijven is een fijnmotorische activiteit die veel oefening vraagt, maar die ook een leven lang van pas komt.

Inhoud workshop:

 • Informatie over de ontwikkeling van grove en fijne motoriek en de zintuiglijke ontwikkeling
 • Inzicht in de ontwikkeling van de schrijfmotoriek en de voorwaarden die daarbij horen
 • Leren herkennen en remediëren van schrijfproblemen
 • Praktische tips en inzage in materialen om het schrijfonderwijs nog beter vorm te geven
 • Sensorische prikkelverwerking en alertheid als voorwaarden voor het schrijfonderwijs
 • Uitgangshouding en andere voorwaarden om te leren schrijven
 • De meeste recente ontwikkelingen op schrijfonderwijs
 • Uitwisseling van ervaringen met andere leerkrachten
 • Gelegenheid tot vragen aan onze schrijfspecialist

Datum & tijd

Woensdag 30 januari 2019 van 13.30-16.30
Deelnamekosten zijn € 100,- 


Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het proces van het opnemen, selecteren en verwerken van zintuigelijke informatie. De hele dag door krijgen kinderen sensorische prikkels binnen via de zintuigsystemen. Bij sommige kinderen verloopt deze verwerking niet zo vanzelfsprekend en soepel waardoor activiteiten in het dagelijks leven moeizamer verlopen. Ze ervaren sensorische informatie sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes. De informatie wordt niet goed aan elkaar gekoppeld, waardoor adequaat reageren moeilijk is. Hoe is de reactie van een leerling op sensorische prikkels op school, en wat voor invloed heeft dat op het deelnemen aan de activiteiten op school. Deze manier van kijken kan een aanvulling zijn bij het in kaart brengen van gedragsproblemen en kan helpen bij het vinden van een passende benadering.

Voorbeelden zijn:

 • Druk na het buiten spelen
 • Moeite met lichtinval op het smartboard
 • Moeite met stilzitten
 • Kan niet werken als er achtergrondgeluiden zijn
 • Reageert niet wanneer zijn/haar naam geroepen wordt, maar gehoor is in orde
 • Ineenkrimpen als op een vriendelijke manier wordt aangeraakt
 • Raakt mensen en voorwerpen aan

Inhoud workshop:

 • Wat is sensorische informatieverwerking en hoe uit zich dat bij de leerlingen?
 • Ervaringsoefeningen
 • Bespreken van de verschillende sensoren
 • Hoe herken ik het? Schoolvragenlijst + oudervragenlijst
 • Bespreken van de verschillende profielen
 • De relatie tussen sensorische informatieverwerking en DCD, autisme, ADHD
 • Hoe is de klas?
 • Gelegenheid tot stellen van vragen aan de ergotherapeuten

Datum & tijd

Woensdag 20 februari 2019 van 13.30-16.30
Deelnamekosten zijn € 125,-

Voorlichting


Hoe hulpmiddelen kinderen met dyslexie kunnen ondersteunen in de klas

Als kinderen moeite hebben met lezen en schrijven, ervaren zij daar iedere dag de belemmeringen van. Ondanks veel oefenen lukt het vaak niet om het beste uit zichzelf te halen. Dat frustreert. De nieuwste technologieën kunnen kinderen helpen beter te lezen en te leren. Docenten en ouders helpen dyslectische kinderen graag om er alles uit te halen. Ontdek de wereld van de compenserende hulpmiddelen. En natuurlijk hoe deze te integreren zijn in de groep.

Inhoud voorlichtingsmiddag:

 • Uitleg over dyslexie, remediëren, dispenseren en compenseren
 • Welke hulpmiddelen zijn er allemaal en welke zijn evidence based
 • Welk hulpmiddel past het best bij een kind
 • Hoe deze hulpmiddelen ingezet kunnen worden in de klas
 • Veel gestelde vragen uit de praktijk
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Demonstratie van één of meerdere compenserende hulpmiddelen
 • Praktische tips en inzage in materialen
 • Uitwisseling van ervaringen met andere professionals

Datum & tijd

Woensdag 27 maart 2019 van 13.30-16.30
Deelnamekosten zijn €100,-


Kennismakingsmiddag met Adelante

DEELNAME IS GRATIS

Deze middag laten we u kennismaken met de expertise van Adelante. We geven u meer inzicht in wat we bieden en aan welke doelgroep. Enkele professionals zullen deze middag aan het woord zijn waarbij de volgende onderwerpen worden geïntroduceerd:

 • Schoolaanbod
 • Ziektebeelden
 • Interdisciplinaire werkwijze Kindcentrum
 • Gehoor en spraak-taal
 • Klinische en poliklinische revalidatie
 • Samenwerking met de ziekenhuizen in de regio
 • Rondleiding op het terrein

Datum & tijd

Woensdag 31 oktober 2018 van 13.30-16.00
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden.

Praktische informatie en aanmelding

De workshops en voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats bij Adelante in Valkenburg a/d Geul. Na elk programma is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding op het terrein van Adelante.

Aanmelden voor een workshop of voorlichting kan via zodichtbij@adelante-zorggroep.nl o.v.v. aanmelding ‘titel workshop’.

Het is ook mogelijk om deze scholingen te laten verzorgen op uw eigen school. Voor aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met Moniek de Haas via: m.haas@adelante-zorggroep.nl