Menu

Dagopvang

Heeft uw kind een beperking en wilt u gebruik maken van na- en tussenschoolse opvang en/of vakantieopvang? Dan kunt u gebruik maken van de opvangmogelijkheden van Adelante. Bij deze vorm van vrijetijdsbesteding wordt volgens een pedagogisch concept gewerkt aan talentontwikkeling, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en welbevinden. Maar voor uw kind is het vooral ook leuk!

Inhoud van deze pagina

Afhankelijk van het seizoen worden thema’s bedacht waarin kinderen en jongeren op een creatieve manier leren om te gaan met het werken aan een opdracht. Dit kan zijn van het knutselen van een masker, het maken van een speurtocht, tot een uitstapje naar de Efteling. Kinderen en jongeren hebben zelf ook invloed op het programma.

Wie kan er bij de dagopvang terecht?

Kinderen en jongeren tussen de 4 en 25 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking en/of een chronische ziekte kunnen bij onze dagopvang terecht.

Wanneer wordt dit aangeboden?

Woensdagmiddag 13.00 – 16.15 uur                                                       
Lesvrije ochtenden 09.30 -  13.00 uur
Studiedagen school 09.30 – 16.30 uur
Zaterdag 09.30 – 16.30 uur
Schoolvakanties 09.30 – 16.30 uur