Menu

Musical Unlimited

Musical Unlimited is een musical groep voor jongeren met lichamelijke beperkingen en/of verstandelijke beperking. Iedere les zijn we bezig met zang, dans en spel en geven vorm aan scènes uit een bekende musical. Met een echt script van bijvoorbeeld de Lion King of Aladdin wordt gewerkt aan het uiteindelijke doel: een echte voorstelling voor publiek in het theater, compleet met prachtige kostuums.

Inhoud van deze pagina

Wie kan er deelnemen aan Musical Unlimited?

Musical Unlimited is er voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking en/of een chronische ziekte.

Wanneer wordt dit aangeboden?

Een aaneengesloten periode van 25 dagdelen (ongeveer een half jaar) op woensdagmiddag of zaterdagochtend. Op dagdeel 23 vindt de generale repetitie plaats en op dagdeel 24 en 25 de definitieve uitvoering met publiek.