Menu

Jill Haas

“Het leerplein is een fijne plek om te studeren en in de pauze gezellig te eten.”

“De opening van het Adelante College was een feestelijke dag met ballonnen en allerlei optredens. Leerlingen mochten zelf de naam voor de school kiezen. Ik was voor de naam ‘Adelante College’. Daarvoor heette de school alleen Adelante. Door aan de naam ‘college’ toe te voegen werden we ineens een gewone school, zoals het Herle College en alle andere colleges in het land. De school zelf is heel fijn en licht. Vroeger was het nog wel eens lastig om met een rolstoel in de lange smalle gangen van lokaal naar lokaal te gaan. Daar hebben we dankzij de uitbreiding van de school geen last meer van. Overal is ruimte genoeg en we hebben nu zelfs een praktijkruimte voor scheikunde- en natuurkundeproeven. Het meest geslaagd vind ik het leerplein. Dat is een fijne plek geworden om te studeren en in de pauze gezellig te eten.”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Speciaal onderwijs

 

Leerwegen

 

Of lees ook het verhaal van:

 

Juliëtte van Moorsel

Het Adelante College is een hypermodern schoolgebouw voor voortgezet speciaal onderwijs, dat in geen enkel opzicht nog aan de vroegere Brug doet denken. Kleurrijk, fris en zó ingericht dat het voor elk kind mogelijk is om hier onderwijs te volgen.

Al bij de halfronde, met hout beklede entree word je aangenaam verrast door de inrichting en sfeer van het gebouw. Hart van de school is een groot multifunctioneel leerplein met grote ramen, frisse kleuren op de wanden en een gezellig zitje in het midden. Een korte rondleiding voert vervolgens langs een handige keuken met een balie waar de leerlingen van de school zelfgekookte maaltijden kunnen verkopen, een van daglicht verschoonde rustkamer en een hightech verzorgingsruimte. De tien drempelloze klaslokalen zijn deels voorzien van de laatste generatie SMART-borden en een WIFI-net maakt overal in het gebouw toegang tot internet mogelijk.

Toekomstgericht
Bij de renovatie is meteen ook rekening gehouden met de groei die het speciaal onderwijs in Valkenburg heeft ingezet. Het aantal leerlingen in de bovenbouw van het Adelante College is in drie jaar tijd verdubbeld. Die trend zet voorlopig door, mede danzkij zij-instroom vanuit het regulier voortgezet onderwijs van met name jongeren met een chronische ziekte. Om aan deze groei te kunnen voldoen, is het aantal klaslokalen uitgebreid en kunnen meerdere ruimtes multifunctioneel worden ingezet: kinderen kunnen er individueel en in groepen les krijgen.

Wet Kwaliteit Onderwijs
Het onderwijs wordt inhoudelijk afgestemd op de eisen van de nieuwe Wet Kwaliteit Onderwijs die in 2012 in werking is getreden. Deze wet voorziet in een uniform format waarmee de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs doel- en opbrengstgericht kunnen werken. De nieuwbouw maakt het mogelijk om ook in ruimtelijke zin beter invulling te geven aan de leerweg vervolgonderwijs. Het einddoel is en blijft daarbij overeind: wij willen ervoor zorgen dat elk kind het hoogst haalbare haalt en op de juiste plek in de samenleving terechtkomt.