Menu

Joost Springer

“Ik heb vooral geleerd dat ik mijn fysieke grenzen voortaan beter moet bewaken.”

2016 - “Na een motorongeluk in 2004 heb ik bij Adelante gerevalideerd. Daarna ging het leven eigenlijk zijn gang. Totdat ik twee jaar geleden weer klachten kreeg aan mijn rug. Opnieuw moest ik revalideren. Dit traject is afgesloten met een assessment om mijn fysieke en psychische capaciteiten voor werk en mijn grenzen te onderzoeken. De Ergos werd ingesteld op de functie ‘loodgieter’, die het dichtst in de buurt van mijn werk als fitter komt. Ik moest duwen, trekken, op mijn knieën en gehurkt, boven en onder mijn macht werken en gewicht verplaatsen. Het onderzoek was pittig, want ik wilde het maximale laten zien. Ik weet nu wat ik wel en niet kan. Maar vooral heb ik geleerd dat mijn fysieke grenzen voortaan beter moet bewaken.”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Arbeidsreïntegratie

 

Assessment

De ERGOS 2 Worksimulator; een slimme meetopstelling die het mogelijk maakt om binnen één dag een objectief en betrouwbaar beeld te vormen van iemands fysieke belastbaarheid.

Hij weegt 420 kilo, is ruim 2 meter hoog en heeft een doorsnede van 1 meter. Hij is vooral ook nieuw in ons land: de ERGOS 2 worksimulator. De naam zegt het! De ERGOS 2 is een ‘werksimulator’. Het apparaat onderzoekt iemands fysieke mogelijkheden in een gestandaardiseerde omgeving die gebaseerd is op de arbeidswerkelijkheid.

Ruim 20 jaar gebruikten de arbeidsadviseurs van Adelante de ERGOS 1 om inzicht te krijgen in de fysieke werkcapaciteit van een cliënt. Met de ERGOS 2 heeft de fabrikant een upgrade ontwikkeld die dit onderzoek naar een hoger niveau tilt. De grootste winst is dat de ERGOS 2 efficiënter, objectiever en betrouwbaarder meet dan zijn voorganger. De meetopstelling is gekoppeld aan een database van 14.000 beroepen waarvoor afgestemde onderzoeksprotocollen kunnen worden gegenereerd. Hierdoor kan het onderzoek naar fysieke belastbaarheid meer gericht op een specifieke werkplek of beroepswens worden ingezet.

Tempo
Het onderzoeksprogramma op de ERGOS 2 neemt voor de cliënt maximaal 5 uur in beslag. Dit snelle onderzoek maakt het mogelijk om binnen één werkdag een objectieve beoordeling te kunnen doen van iemands fysieke belastbaarheid voor arbeid. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever/verwijzer is het ook mogelijk om het onderzoek naar de fysieke belastbaarheid te combineren met andere meetinstrumenten. Aan de hand van de uitkomst(en) kan vervolgens duidelijk worden of de cliënt het juiste beroep voor ogen heeft of dat er trainingen, aanpassingen van de werkplek of andere voorzieningen nodig zijn om aan het werk te blijven of te komen.