Menu

Jordy Frings

“Meedoen met andere leerlingen: ik ben helemaal voor!”

2015 - “Om goed te bekijken welke opleiding ik fysiek aankan heb ik eerst op het Arcus College in Heerlen de Toeleiding naar het Beroepsonderwijs gevolgd. Ik heb chronische leukemie en heb daardoor regelmatig medische zorg nodig. Dit overgangsjaar is goed geweest: de school en ik weten nu wat mogelijk is. Ik wil social worker worden en ga daarvoor maatschappelijke zorg op MBO-niveau studeren. In feite vraag ik weinig extra zorg van de school. Een minder harde stoel zou fijn zijn. En extra ruimte in het lessenrooster om mijn behandelingen te kunnen volgen én om zo nu en dan ervaringen te delen. Meedoen met andere leerlingen: ik ben helemaal voor! Maar soms heeft mijn lijf het nodig om even pas op de plaats te maken.”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Speciaal onderwijs

 

Leerwegen

 

Ondersteuning in het regulier onderwijs

Lees ook het verhaal van:

Noortje van Maldegem

Phaedra Starmans

Vanaf het schooljaar 2014/2015 zijn scholen verplicht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben passend onderwijs te bieden.

Passend Onderwijs zorgt er vanaf 2014 voor dat meer kinderen terecht kunnen in het reguliere onderwijs. Een positieve ontwikkeling, die wel om maatwerk vraagt. Om te voorkomen dat kinderen met een beperking of zieke kinderen straks toch uitvallen, moet het onderwijsaanbod letterlijk ‘passend’ worden gemaakt.

Door Passend Onderwijs verdwijnt het rugzakje voor ambulante ondersteuning. Hierdoor verandert de rol van de ambulante begeleiding (AB). De AB-ers zullen straks minder individueel met kinderen in de klas samenwerken. Dat doen de leerkrachten of interne begeleiders. Om het onderwijs voor te bereiden op deze nieuwe zorgtaak, richten de AB-ers van Adelante zich nu vooral op het coachen van scholen én begeleiden van leerlingen.

Arrangementen
Adelante heeft verschillende arrangementen ontwikkeld waarmee scholen aan de slag kunnen. Qua leerstof zoomen deze programma’s in op voorlichting over specifieke ziektebeelden of beperkingen, zoals spierziekte, reuma, niet aangeboren hersenletsel, spasticiteit, kanker of diabetes, en de bijkomende consequenties voor het onderwijs. En met creatieve programma’s kunnen leerkrachten kinderen helpen om emotionele, communicatieve en/of sociale problemen te overwinnen en aan zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld te werken.

Ook zijn er speciale programma’s gericht op de ontwikkeling van de fijne motoriek. En met programma’s als de ‘Beweegtas’ en ‘Iedereen gymt mee’ krijgen scholen instrumenten in handen om kinderen met een beperking mee te laten doen met het bewegingsonderwijs. Tenslotte wordt er gewerkt aan een nauwe samenwerking tussen onderwijs en revalidatie. Als het nodig is kunnen de AB-ers snel schakelen, om ervoor te zorgen dat het kind steeds zo optimaal mogelijk gewoon naar school kan.