Menu

Nicol Knubben

“Met aangepaste leer- en leesprogramma’s kan ik nu goed vooruit”

2016 - ‘Ik herkende de symptomen bij mijn zoon: hoe moeilijk hij kon lezen en op woorden kon komen. Toen de druk op het leren lezen toenam, hebben wij hem op eigen initiatief laten testen. De uitslag: dyslexie. De volgende bevestiging kwam toen ik een opleiding moest volgen vanwege een nieuwe baan. Mijn trainers hadden al voor een praktijkgerichte benadering gekozen, omdat ik aangaf dat ik moeite had met de verwerking van theorie. Om van die onzekerheid af te zijn heb ik mij toen ook laten testen. De uitslag: dyslexie. Ik ben huilend van Adelante naar huis gereden, omdat een vermoeden dat mijn hele leven beheerst heeft eindelijk werd bevestigd. Vroeger dachten ze dat je dom was als je niet snel kon lezen. Dat ben ik niet, ik heb dyslexie. En met aangepaste leer- en leesprogramma’s kan ik nu goed vooruit.’

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Dyslexie kinderen

Dyslexie volwassenen 18+

 


Videoportret Nicol: 

Videoportret Nicol Knubben

Bekijk Nicols videoportret door op haar foto rechts te klikken.

Volwassenen met dyslexie worden dagelijks geconfronteerd met hun onvoldoende geautomatiseerde lees- en spellingsvaardigheden. Daarnaast kunnen zij ook sociale en psychische gevolgen van dit probleem ervaren, zoals verminderde carrièrekansen en onzekerheden bij onverwachte situaties.

Werk, studie en dyslexie
Door onze kenniseconomie worden steeds hogere eisen gesteld aan werknemers wat betreft taalvaardigheid, waardoor het steeds belangrijker wordt om voldoende lees- en schrijfvaardig te zijn in onze maatschappij. Onderkenning van de problematiek is derhalve zeer belangrijk. Naast het in kaart brengen van de ernst van de lees- en spellingproblematiek kan er bekeken worden of er mogelijk sprake is van dyslexie. Wanneer dit het geval is, zal een dyslexieverklaring worden uitgeschreven.

Studie
Studenten kunnen t.g.v. onvoldoende geautomatiseerde lees- en spellingsvaardigheden vastlopen in hun studie. Studenten met een dyslexieverklaring hebben recht op begeleiding en aangepaste regelingen binnen het onderwijs.

Onderzoek en advies
Onze aanpak is interdisciplinair, wat betekent dat de hulpvraag door verschillende disciplines wordt bekeken. Het team van Adelante bestaat uit een GZ-psycholoog, orthopedagoog, psycholoog, spraak-taalpatholoog, logopedist-dyslexiespecialist, orthodidactisch medewerker en psychologieassistent. Alle medewerkers hebben ruime ervaring met mondelinge en schriftelijke taalproblemen, waaronder dyslexie. Deze interdisciplinaire aanpak heeft een grote meerwaarde. Het zorgt ervoor dat we niet alleen inzicht krijgen in de aard (en de oorzaak) van het probleem, maar ook in mogelijke bijkomende problemen (zoals sociaal-emotionele problemen en bijkomstige arbeidgerelateerde problemen).

Afhankelijk van de hulpvraag zullen praktische tips en adviezen gegeven worden en zal bekeken worden welke begeleiding nodig en wenselijk is, zodat u zo goed mogelijk kunt blijven participeren op uw werk, in uw studie en in uw vrije tijd. Dat kan variëren van coaching, het gebruik van handige (voorlees)apps op smartphone of tablet of speciale softwareprogramma’s zoals Kurzweil, tot een verwijzing naar een ROC om een opleiding voor laaggeletterden te volgen.

Lees meer informatie over de tarieven & vergoedingen van de behandeling.