debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Robert Kastrop

“Ik wilde geloven dat ik een van de weinigen was die na een dwarslaesie weer kan lopen.”

“Een week na mijn ongeluk kon ik bij Adelante beginnen met klinische revalidatie. De prognoses waren niet goed. Toch wilde ik geloven dat ik een van de weinigen was die na een dwarslaesie weer kan lopen. Zo onrealistisch als ik misschien was, zo realistisch positief was mijn begeleiding. Een gouden combinatie, want samen hebben we het maximale uit mijn lijf gehaald. Met resultaat. Noem het geluk, hard werken of jeugdige overmoed: na ruim een maand kon ik even op mijn benen staan en toen ik de kliniek na drie maanden verliet, kon ik enkele passen lopen. Ik ga nog steeds vooruit. Niet meer met van die grote sprongen maar genoeg om mijn leven te kunnen hervatten.”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Revalidatie voor volwassenen
 

Dwarslaesie

 

Of lees ook het verhaal van:

 

Pascalle Reuter


Yves Krauth

Sinds 2013 is de afbakening in de zorg landelijk vastgelegd in vaste behandelkaders. Deze kaders geven zowel medisch als logistiek en financieel de ruimte om zo diep mogelijk in een specialisatie te duiken en de cliënt de best mogelijke zorg en voorzieningen te bieden.

Centraal wat moet, decentraal wat kan. De zorgsector grijpt het motto van de rijksoverheid aan om de zorg in de keten beter te organiseren. Met als speerpunt een snellere doorstroming van ziekenhuis naar revalidatie naar begeleiding zo dicht mogelijk bij huis. Maar waar trek je de grens tussen klinisch en poliklinisch? Voor Adelante speelt bij elke opname een aantal heldere argumenten een rol.

Sommige revalidatieprogramma’s vragen dusdanige specialistische expertise en faciliteiten; die niet overal beschikbaar zijn. Specialisaties, zoals complexe NAH, beademing en hoge dwarslaesie worden daarom maar op enkele plaatsen in Nederland, onder andere bij Adelante, centraal en klinisch aangeboden.

Klinisch
Er is een voorkeur voor klinische behandeling als er medische verpleegkundige inzet nodig is. Of als voor het therapieprogramma een bepaalde intensiteit, begeleiding of een aangepaste omgeving nodig is waarin de focus volledig op de therapie gericht kan zijn. Klinische revalidanten werken de hele dag aan hun herstel, zelfs ’s avonds op de verpleegafdeling gaat het revalidatieproces door. Juist die vaste structuur, los van het leven thuis, zorgt ervoor dat de revalidant gewoontes kan veranderen.

Op-één-na-beste-plek
Voor de kinderrevalidatie gelden dezelfde regels. De meeste kinderen revalideren poliklinisch bij Adelante en combineren hun therapieën met school. Maar soms kan het niet anders en moet een kind vanwege de zwaarte van de zorg, de gewenste intensiteit van therapieën of vanwege medische risico’s opgenomen worden. Dan is Adelante na thuis de op-één-na-beste-plek waar alle specialistische zorg en begeleiding voorhanden is.

overige cliëntverhalen>