Menu

Volwassenenrevalidatie

De filosofie van Adelante is in één zin te vangen: haal het beste uit jezelf. Ons werk heeft te maken met doorgaan, niet opgeven. De cliënten die bij ons in behandeling zijn, hebben te maken met een beperking. In sommige gevallen is deze beperking tijdelijk, in andere gevallen permanent. Wij zien de beperkingen maar we focussen op de mogelijkheden: wat kan iemand nog wél. En hoe gebruiken we dat om diegene vooruit te helpen, uit te dagen en het beste uit zichzelf te halen.

Inhoud van deze pagina

Revalidatie voor volwassenen

Adelante maakt revalidatie voor volwassenen mogelijk in heel Limburg. U kunt in Hoensbroek, Heerlen, Maastricht en Venlo revalideren. Met specialistische en geavanceerde behandelmethoden, technieken, hulpmiddelen en voorzieningen helpen wij u bij uw weg naar herstel. Samen, en met diverse disciplines, werken we toe naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Adelante biedt revalidatiezorg aan cliënten met de aandoeningen die in de linkerkolom op deze pagina staan genoemd.

Locaties

Wij bieden op verschillende locaties in Limburg medisch specialistische revalidatie voor volwassenen aan:

  • Revalidatie bij Adelante in Hoensbroek
   Dit is de hoofdlocatie voor het poliklinisch spreekuur, poliklinische behandeling en opname. Adelante heeft in Hoensbroek een ‘behandelplein’ waar wordt gewerkt volgens de vernieuwende principes van 'Anders Werken'. Lees hier meer.

  • Revalidatie bij Adelante Revalidatiegeneeskunde locatie Maastricht UMC+
   Hier kunnen volwassenen terecht voor poliklinische behandeling en revalidatiegeneeskundige dagbehandeling. Bovendien bieden wij ook voor nog andere patiëntengroepen dagbehandeling aan. Daarnaast initiëren wij in deze academische omgeving de ontwikkelingen in de revalidatiezorg.
   Revalidatie locatie Maastricht.

  • Revalidatie bij Adelante Revalidatiegeneeskunde locatie Venlo en Venray
   De afdeling revalidatiegeneeskunde van VieCuri Medisch Centrum in Venlo valt onder Adelante. Hier kunnen volwassenen en kinderen terecht voor consulten en poliklinische dagbehandeling. In Venray kunnen volwassenen terecht voor consulten of dagbehandeling.
   Revalidatie in Venlo en Venray.

  • Revalidatiekliniek Noord-Limburg

Voor verwijzers

Adelante biedt medisch specialistische revalidatie in de vorm van klinische opname, dagbehandeling of poliklinische consulten door een revalidatiearts. Onze revalidatie voor volwassenen is gericht op deelnemen aan de maatschappij en beter functioneren. Revalidatie kan alleen met een verwijzing van een (huis)arts of specialist. Huisartsen, specialisten of fysiotherapeuten kunnen ook een beroep doen op onze overige zorg en faciliteiten.

 • Op deze pagina vindt u meer informatie over verwijzen (ook via ZorgDomein) en tevens een link naar ons digitaal verwijzersformulier.
 • Mensen met een gezondheid gerelateerd arbeidsprobleem kunt u verwijzen via het aanmeldformulier Arbeid.

  Neem contact met ons op als u vragen heeft of meer informatie wenst. Contactgegevens vindt u rechts op deze pagina. 

Digitale download van uw revalidatiedossier

U heeft het recht om uw revalidatiedossier in te zien en een digitale download hiervan te ontvangen. Indien de patiënt niet gerechtigd of niet in staat is om het digitale dossier op te vragen, treedt de vertegenwoordiger namens de patiënt op en behartigt diens belangen zo goed als mogelijk. De volgende personen kunnen als vertegenwoordiger optreden: een door de rechter benoemde curator of mentor; een schriftelijk door de patiënt gemachtigde; de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel; de ouder, kind, broer of zus. Bij dossiers van kinderen onder de 12 jaar hebben de ouders of verzorgers het recht tot digitale download. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar is zowel de toestemming van de ouders als van het kind vereist. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf hun dossier downloaden. Ouders of verzorgers mogen deze stukken alleen inzien met toestemming van het kind.

Lees meer over de digitale download in de procedure digitale download. Via het aanvraagformulier kunt u een de digitale download verzoeken. 

Bezoektijden / bezoekuren voor het beddenhuis van Adelante in Hoensbroek vindt u rechts op deze pagina.