Menu

Volwassenenrevalidatie

De filosofie van Adelante is in één zin te vangen: haal het beste uit jezelf. Ons werk heeft te maken met doorgaan, niet opgeven. De cliënten die bij ons in behandeling zijn, hebben te maken met een beperking. In sommige gevallen is deze beperking tijdelijk, in andere gevallen permanent. Wij zien de beperkingen maar we focussen op de mogelijkheden: wat kan iemand nog wél. En hoe gebruiken we dat om diegene vooruit te helpen, uit te dagen en het beste uit zichzelf te halen.

Inhoud van deze pagina

Revalidatie voor volwassenen

Adelante maakt revalidatie voor volwassenen mogelijk in heel Limburg. U kunt in Hoensbroek, Heerlen, Maastricht en Venlo revalideren. Met specialistische en geavanceerde behandelmethoden, hulpmiddelen en voorzieningen helpen wij u bij uw weg naar herstel. Samen, en met diverse disciplines, werken we toe naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De mensen die bij Adelante komen voor behandeling of advies, hebben te maken met een beperking. Die kan tijdelijk zijn, maar ook permanent. U kunt bij ons bijvoorbeeld revalideren na een zware operatie. Of denk aan een handicap als gevolg van een chronische ziekte of een ernstig ongeval. Het revalidatiecentrum van Adelante biedt zorg aan cliënten met de aandoeningen die u vindt in het menu aan de linkerzijde van deze pagina.

Revalidatie voor kinderen & jongeren

Adelante maakt revalidatie voor kinderen en jongeren mogelijk in heel Limburg. Ons revalidatiecentrum helpt kinderen en jongeren met allerlei lichamelijke beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg van een chronische ziekte, een aandoening of een ongeval. Wij hebben een totaalpakket ontwikkeld met kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen. Dit omvat therapie, onderwijs, opvang en woontraining. Voor kinderen en jongeren hebben wij een aparte website ingericht. Bekijk hier hoe we uw zoon of dochter verder kunnen helpen.

Locaties

Wij bieden op verschillende locaties in Limburg revalidatie voor volwassenen aan:

  • Revalidatie bij Adelante in Hoensbroek
   Dit is de hoofdlocatie voor het poliklinisch spreekuur, poliklinische behandeling en opname. Sinds de grootschalige (ver)nieuwbouw van Adelante in Hoensbroek die medio 2016 is afgerond, heeft Adelante een ‘behandelplein’. Hier wordt gewerkt volgens de vernieuwende principes van 'Anders Werken'. Lees meer over het behandelplein, Anders Werken en volwassenrevalidatie in Hoensbroek. 

  • Revalidatie bij Adelante Revalidatiegeneeskunde locatie Maastricht UMC+
   Hier kunnen volwassenen terecht voor poliklinische behandeling en revalidatiegeneeskundige dagbehandeling. Bovendien bieden wij ook voor nog andere patiëntengroepen dagbehandeling aan. Daarnaast initiëren wij in deze academische omgeving de ontwikkelingen in de revalidatiezorg. Meer informatie: Revalidatiezorg locatie Maastricht.

  • Revalidatie bij Adelante Revalidatiegeneeskunde locatie Venlo en Venray
   De afdeling revalidatiegeneeskunde van VieCuri Medisch Centrum valt onder Adelante. Hier kunnen volwassenen en kinderen terecht voor consulten en poliklinische dagbehandeling. Onze behandelingen zijn onder andere gericht op chronische pijn, neurologische aandoeningen en niet-aangeboren hersenletsel. Revalidatie in Venlo/Venray.

  • Revalidatie in Heerlen (Zuyderland) 
   Hier werken we samen met de revalidatieafdeling van het Zuyderland ziekenhuis voor het spreekuur en poliklinische behandeling.

Voor verwijzers

Adelante biedt revalidatiebehandeling- en begeleiding in de vorm van klinische opname, dagbehandeling of poliklinische consulten door een revalidatiearts. Onze revalidatie voor volwassenen is gericht op deelnemen aan de maatschappij en beter functioneren. Revalidatie kan alleen plaatsvinden met een verwijzing van een (huis)arts of specialist. Huisartsen, specialisten of fysiotherapeuten kunnen ook een beroep doen op onze overige zorg en faciliteiten.

Neem contact met ons op als u vragen heeft of meer informatie wenst. Contactgegevens vindt u rechts op deze pagina. 

Digitale download van uw revalidatiedossier

U heeft het recht om uw revalidatiedossier in te zien en een digitale download hiervan te ontvangen. Indien de patiënt niet gerechtigd of niet in staat is om het digitale dossier op te vragen, treedt de vertegenwoordiger namens de patiënt op en behartigt diens belangen zo goed als mogelijk. De volgende personen kunnen als vertegenwoordiger optreden: een door de rechter benoemde curator of mentor; een schriftelijk door de patiënt gemachtigde; de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel; de ouder, kind, broer of zus. Bij dossiers van kinderen onder de 12 jaar hebben de ouders of verzorgers het recht tot digitale download. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar is zowel de toestemming van de ouders als van het kind vereist. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf hun dossier downloaden. Ouders of verzorgers mogen deze stukken alleen inzien met toestemming van het kind.

Lees meer over de digitale download in de procedure digitale download. Via het aanvraagformulier kunt u een de digitale download verzoeken. 

Bezoektijden / bezoekuren voor het beddenhuis van Adelante in Hoensbroek vindt u rechts op deze pagina.

Virtuele tour door Adelante in Hoensbroek