Menu

Afasie

 Adelante Volwassenenrevalidatie is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met afasie. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. Wanneer, als gevolg van hersenletsel, een of meer onderdelen van uw taalgebruik niet meer goed functioneren, heeft u afasie. 

Inhoud van deze pagina

Wat is afasie?

Afasie (letterlijke betekenis: niet spreken) is een taalstoornis ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel, waarbij problemen kunnen optreden in het begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Iedere afasie is anders. Het is een complexe aandoening die de communicatie ernstig kan belemmeren. De ernst van de afasie en de invloed die de taalproblemen hebben op het dagelijks leven, ervaart iedereen anders.

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Een multidisciplinair behandelteam, waaronder logopedisten en klinisch linguïsten, doet onderzoek naar de ernst en de aard van uw afasie, zodat zo snel mogelijk duidelijk is welke aspecten van de communicatie intact of aangedaan zijn. Samen met u en uw naasten worden doelen opgesteld voor een behandeling. Deze behandeling kan klinisch (opname) of poliklinisch (dagbehandeling) zijn. Afhankelijk van uw hulpvragen en mogelijkheden kan uw individuele afasiebehandeling worden aangevuld met groepsbehandelingen, zelfoefenactiviteiten, SMTA (combinatiebehandeling met de muziektherapeut) en het afasiekoor.

Adelante biedt ook mogelijkheden voor mensen met afasie die geen revalidatietraject hebben doorlopen of die nog extra ondersteuning nodig hebben na hun revalidatietraject. Dit kan via het revalidatieprogramma 'de Spreekstok' of bij het Afasiecentrum Parkstad Limburg.

Afasieteam

Het afasieteam van Adelante richt zich op multidisciplinaire diagnostiek en advies over de behandeling. Verwijzers kunnen het team inschakelen voor onder andere een diagnose die de aard en de ernst van de afasie in kaart brengt, een beoordeling van het cogitief functioneren en behandeladviezen. Lees meer in onze brochure 'Het afasieteam' (rechts).

Spreekstok

‘De spreekstok’ is een revalidatieprogramma, bedoeld voor mensen met een afasie in de chronische fase na niet-aangeboren hersenletsel. Deze mensen willen de bestaande problemen in de communicatie, die ze in het dagelijks leven ervaren, optimaliseren. Het programma streeft ernaar dat u optimaal leert omgaan met de afasie in dagelijkse activiteiten, waarin communicatie wordt vereist. In groepsverband wordt u gemotiveerd en gestimuleerd om tot nieuwe uitvoeringsmogelijkheden binnen verschillende communicatieve situaties te komen.

Afasiecentrum

In samenwerking met NOVIZorg is er op locatie Hoensbroek van Adelante ook een afasiecentrum, Afasiecentrum Parkstad Limburg. Hier kunt u na uw revalidatie terecht als u nog hulp nodig hebt op het gebied van communicatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij NOVIzorg