Menu

Amputatie

 Amputaties kunnen het gevolg zijn van vaatlijden, diabetes mellitus, een ongeluk of tumoren. Ook kan er sprake zijn van een aangeboren afwijking waardoor ledematen niet volledig ontwikkeld zijn. Per jaar krijgen meer dan 2.000 mensen in Nederland een beenamputatie, meestal als gevolg van vaatlijden. Armamputaties zijn meestal het gevolg van een ongeval en komen veel minder voor.

Inhoud van deze pagina

Wat is een amputatie?

Amputatie is het operatief verwijderen van een lichaamsdeel. Meestal is dat een deel van een van de ledematen, soms een gehele arm of been, maar het kan ook een borst of een ander uitstekend orgaan zijn. Adelante behandelt cliënten een arm- of beenamputatie. Deze amputaties kunnen plaatsvinden op verschillende niveaus. Zo kan er een armamputatie zijn in het handgebied, de onderarm of bovenarm en een beenamputatie in het voetgebied, het onderbeen of bovenbeen, of rond het heupgewricht. Ook is een combinatie van amputaties mogelijk zoals een dubbelzijdige beenamputatie, of een armamputatie gecombineerd met een beenamputatie.

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Een amputatie heeft nogal wat gevolgen voor het dagelijks leven. Zo kunnen er problemen optreden rondom persoonlijke verzorging, het lopen en verplaatsen, werk, thuis functioneren en het psychisch functioneren. Deze gevolgen zijn voor iedereen anders omdat iedere revalidant zijn eigen achtergrond en hulpvraag heeft. Ons doel is dan ook om samen met de revalidant te werken aan de beperkingen en de mogelijkheden na een amputatie. We doorlopen daarbij een aantal fases. De basisfase wordt door alle revalidanten doorlopen. De prothesefase wordt doorlopen wanneer een prothese haalbaar en wenselijk is.

Expertise en samenwerking

Ons behandelteam heeft al meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van amputatie en prothesiologie. Het multidisciplinaire team streeft daarbij naar continue verbetering van de kwaliteit van de zorg. Adelante heeft specifieke expertises op het gebied van:

  • Revalidatie met dubbelzijdige beenamputaties
  • Revalidatie met geavanceerde protheseknieën

Servicepunt diagnostiek en training prothesiologie

Adelante heeft veel ervaring met prothesegebruikers. Zowel op het gebied van behandeling, training als technische voorzieningen. De laatste jaren wordt dan ook steeds vaker een beroep op ons gedaan om die deskundigheid in te zetten voor speciale problemen en vragen van mensen met een beenprothese. Wij hebben deze dienstverlening een vaste plaats gegeven binnen onze organisatie. Ons 'Servicepunt Diagnostiek en Training Prothesiologie' biedt zowel aan gebruikers, behandelaars, als aan (ziektekosten)verzekeraars haar diensten aan. Wij geven adviezen en kunnen helpen bij het geven van trainingen en bij het stellen van diagnoses.