Menu

Dwarslaesie, wat nu?

Een dwarslaesie is ongeneeslijk en heeft u voor het leven. De gevolgen van een dwarslaesie zijn enorm, zowel lichamelijk alsook geestelijk en sociaal. Uw leven verandert op alle gebieden, niet alleen tijdens, maar vooral ook na de revalidatie. Adelante helpt u grip te krijgen op uw nieuwe leven. Wij bereiden u zo goed mogelijk voor op een zo zelfstandig mogelijke terugkeer in de maatschappij. Praktische zaken worden besproken zoals dagelijkse verzorging, zelfmanagement en sport en ontspanning, maar ook financiële zaken en psychische belasting. En natuurlijk stopt onze zorg niet zodra u onze revalidatiekliniek verlaat. Ook voor nazorg en antwoord  op vragen kunt u bij ons terecht.

Inhoud van deze pagina

Doelen stellen

Doel van de revalidatiebehandeling is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven bereiken ondanks uw beperking. Voorafgaand aan uw terugkeer naar huis wordt u volledig voorbereid. Alle aspecten van een ‘nieuw’ leven thuis komen aan bod tijdens uw revalidatietraject. Denk aan thema’s als omgaan met uw partner en kinderen, reacties uit de omgeving, boodschappen doen of reizen met een dwarslaesie, sporten, terugkeer naar werk of opleiding… Alle details die voor u belangrijk zijn worden behandeld. 

Nazorg

Als u klaar bent om naar huis te gaan betekent dit niet dat wij u nooit meer zien. Zo’n zes tot acht weken na beëindiging van de behandeling is er een terugkomdag. Het betrokken team ziet u op deze dag terug om te evalueren hoe de afgelopen periode is gegaan. Wij geven u op deze dag nog antwoord op vragen en ook tips en adviezen. Eventueel kunt u nog een kortdurende dagbehandeling starten. Na de terugkomdag vindt er elke zes maanden een policontrole plaats bij de revalidatiearts.

Als u problemen ervaart in het dagelijks functioneren kunt u natuurlijk te allen tijde een beroep op Adelante doen. Via een policontrole zal er bekeken worden wat we voor u kunnen betekenen. Hiernaast werken we nauw samen met hulpverleners uit de eerste en tweedelijnszorg.

Hulpmiddelen

Tijdens de revalidatie wordt in kaart gebracht welke hulpmiddelen/ voorzieningen nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. De ergotherapeut ondersteunt u bij de aanvraag van definitieve hulpmiddelen/ voorzieningen in de thuissituatie. Dit alles in samenwerking met gemeentes en ziektekostenverzekeraars. Als u na thuiskomst nog vragen heeft over uw hulpmiddelen dan kunt u altijd bij ons terecht. Mogelijke hulpmiddelen zijn een (elektrische) rolstoel, scootmobiel, loophulpmiddelen, eet- en drinkhulpmiddelen, zelfzorghulpmiddelen en omgevingsbediening.

Sport

Ook met een dwarslaesie zijn er veel sportmogelijkheden. Tijdens uw revalidatietraject is er veel aandacht voor sport en bewegen. Het Adelante Sportloket helpt u na revalidatie desgewenst op weg. Lees meer.

Leven met een dwarslaesie

Lees meer over leven met een dwarslaesie.