Menu

Expertises & onderzoeken aangaande dwarslaesie

Adelante heeft een aantal expertisegebieden; onderwerpen waarin wij extra gespecialiseerd zijn en uitblinken ten opzichte van andere revalidatieklinieken.

Inhoud van deze pagina

Gangbeeldanalyse

Informatie volgt. 

Arm-hand

Een hoge dwarslaesie of tetraplegie gaat onder andere gepaard met beperkingen op het gebied van arm- en handfunctie. Direct na opname bij Adelante is er aandacht voor het verbeteren van het zelfstandig functioneren van armen en handen bij dagelijkse vaardigheden. Denk hierbij aan zelfzorg, eten en drinken, hobby’s uitvoeren. Naast de behandeling van arm-handbeperkingen direct na het ontstaan van de dwarslaesie, bestaat er ook de mogelijkheid om in een latere fase een uitgebreide screening op gebied van arm en hand te laten uitvoeren door het handenteam van Adelante. Op basis van de uitkomsten van deze screening kunnen diverse behandelingen of zelfs een operatie plaatsvinden.

Chirurgie

We doen al 30 jaar arm- handchirurgie bij mensen met een hoge dwarslaesie. Dit in samenwerking met de plastische chirugen van het Zuyderland ziekenhuis. Eens per maand is er een gezamenlijk spreekuur waarbij mogelijkheden tot chirurgie bekeken worden.

24-uurs beademing

Adelante is één van de weinige revalidatiecentra in Nederland die beademingspatiënten opneemt.Adelante vervult een landelijke functie voor patiënten met een dwarslaesie die permanent afhankelijk zijn van beademing met haar 24-uursbeademingszorg.Beademingszorg is zó specialistisch en vergt zulke specifieke kennis dat dit maar op enkele plekken in Nederland wordt aangeboden.

Adelante werkt intensief samen met het CTB in Maastricht (CTBM) op het gebied van thuisbeademing. Er wordt van thuisbeademing gesproken als patiënten buiten het ziekenhuis beademd worden zoals thuis, in een revalidatiecentrum of verzorgingstehuis bijvoorbeeld. Patiënten die thuisbeademing nodig hebben worden doorverwezen naar een centrum voor thuisbeademing. Nederland kent vier thuisbeademingscentra, waaronder het CTBM. Beademingspatiënten hebben veel verzorging en bewaking nodig. Beademingsapparaten vergen kennis en kunde. Dit kunnen alleen opgeleide, daartoe bevoegde personen.  Dit is één van de redenen dat slechts enkele revalidatiecentra in Nederland beademingspatiënten opnemen. Het CTB stelt zeer hoge voorwaarden aan de behandeling. Alle verpleegkundigen op de dwarslaesieafdeling van Adelante zijn verplicht om de cursus ‘thuisbeademing’ te volgen.

EMDR

Informatie volgt. 

Zitproblematiek

Veel rolstoelgebruikers ervaren zitproblematiek. Adelante heeft een Zitpoli op het behandelplein, met eigen specialisten, gespecialiseerd in zitproblemen van rolstoelgebonden mensen. Samen met u bekijken we welke belemmeringen u in het dagelijks leven ervaart; daarna gaan we op zoek naar een passende oplossing. De zitpoli heeft als doel het voorkomen van een vervormde houding, discomfort en decubitus. 

Bekkenbodemtherapie

Informatie volgt. 

Onderzoeken