Menu

Multidisciplinair behandelteam

Bij Adelante kijken we naar de mens als totaalplaatje. Vanuit de visie ‘haal het beste uit jezelf’, zoeken we met u naar uw mogelijkheden om op eigen kracht te blijven deelnemen aan de samenleving. Eén van de meest succesvolle aspecten van de revalidatiebehandelingen bij
Adelante is de multidisciplinaire aanpak en samenstelling van de behandeling. 

Inhoud van deze pagina

Uw behandelteam

Tijdens uw revalidatieperiode bij Adelante zijn meerdere disciplines bij uw behandeling betrokken. Uw persoonlijk behandelteam staat onder leiding van een revalidatiearts. Wie verder deel uitmaakt van het team is afhankelijk van uw zorgvraag. Op basis van uw hulpvragen zullen de behandelaren u betrokken en intensief begeleiden bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw behandelteam werkt u aan uw eigen herstel.

Behandelaren

Revalidatiearts

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De arts heeft de volgende taken:

  • het geven van medische informatie over de behandeling.
  • het verrichten van een medisch onderzoek bij de opname. Dit onderzoek bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek.
  • het dragen van de verantwoordelijkheid voor uw medische verzorging. Voor vragen op medisch gebied kunt u altijd een afspraak maken met uw revalidatiearts.
  • het samenstellen van uw revalidatieprogramma. Dit gebeurt na de observatieperiode in overleg met de overige behandelaren uit het revalidatieteam. Meer informatie vindt u in de brochure behandelprogramma.
  • het coördineren van de werkzaamheden van het revalidatieteam.

Verpleegkundig specialist en physician assistant

De verpleegkundig specialist en physician assistant zijn de rechterhand van de revalidatiearts. Deze verpleegkundigen en therapeuten hebben een brede medische post HBO-opleiding gevolgd. Zij nemen binnen Adelante taken over van de revalidatieartsen zoals lichamelijk onderzoek, het lopen van visites, het voorschrijven van medicijnen en het voorzitten van multidisciplinaire besprekingen. De revalidatieartsen blijven eindverantwoordelijk.

Verpleging

De verpleging biedt hulp en ondersteuning bij uw verzorging en begeleidt u en uw partner of contactpersoon waar nodig. Geeft u vooral duidelijk aan wat u belangrijk vindt, want voor een succesvolle revalidatie is het belangrijk dat u zelf mede bepaalt hoe u verzorgd, behandeld en begeleid wilt worden.

Dagverpleging

Uw behandelend revalidatiearts doet indien nodig een aanvraag voor een afspraak bij onze dagverpleging. De afspraak kunt u terugzien op uw therapiekaart die u wekelijks ontvangt via ons Patiëntenservicebureau. Naast lichamelijke controles van bijvoorbeeld hart, bloeddruk en gewicht kunt u bij de dagverpleging ook op aanvraag terecht voor wondzorg en hulp in het zwembad of naar de wc gaan.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut richt zich op het bewegen van het lichaam en de basisvoorwaarden hiervoor zoals kracht, lenigheid, conditie en balans. Vooral door actieve oefentherapie zal geprobeerd worden om het bewegen weer makkelijker te maken. Soms zijn hierbij hulpmiddelen noodzakelijk.

Bewegingsagoog

Samen met de bewegingsagoog verandert of verbetert u uw manier van bewegen. De verschillende bewegingsactiviteiten oefent u in onze sporthal, fitnessruimte, zwembad en buiten. Natuurlijk houdt de bewegingsagoog in het therapieprogramma rekening met uw mogelijkheden en wensen.

Ergotherapeut

De ergotherapeut zoekt samen met u naar mogelijkheden of oplossingen In alle situaties die betrekking hebben op voor u betekenisvolle dagelijkse activiteiten. Doel is dat u weer naar tevredenheid, veilig en zelfstandig thuis kunt functioneren. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van zelfverzorging, bewegen en verplaatsen, wonen, huishouden, werken/leren en vrijetijdsbesteding. De ergotherapeut geeft u en uw naasten voorlichting en advies, training en coaching. Het streven is dat u de regie over uw leven zoveel mogelijk weer in handen krijgt.

Logopedist

De logopedist onderzoekt en behandelt problemen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Verder behandelt de logopedist mensen met slikproblemen. De therapie wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven.

Psycholoog

De psycholoog onderzoekt en behandelt cognitieve, emotionele en gedragsmatige problemen die verband houden met uw ziekte of aandoening. Hij of zij probeert samen met u via gesprekken en onderzoek na te gaan hoe u meer grip kunt krijgen op die problemen.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker begeleidt u bij allerlei praktische zaken die voortkomen uit uw zorgvraag zoals werk, inkomen, scholing en keuringen. Bovendien kunt u problemen bij de verwerking van uw aandoening of handicap en de consequenties ervan voor het dagelijks leven bespreken. Daarnaast kan de maatschappelijk werker informatie aan uw partner en/of familie verstrekken en fungeren als schakel tussen u en hulpverleners buiten het revalidatiecentrum.

Psychodiagnostisch werker

De psychodiagnostisch werker neemt op verzoek van de psycholoog testonderzoek af bij de revalidant. Daarbij worden denkfuncties of persoonlijkheidseigenschappen in kaart gebracht. Op basis van de resultaten kan een nauwkeuriger behandelplan worden opgesteld. Daarnaast houdt de psychodiagnostisch werker het psychodiagnostisch materiaal actueel en volgt de inhoudelijke ontwikkelingen op psychodiagnostisch gebied.

Cognitief revalidatietherapeut

De cognitief revalidatietherapeut gaat met u aan de slag wanneer u klachten of problemen heeft onder andere op het gebied van aandacht, geheugen, planning, inzicht of in de omgang met anderen. Uw cognitief en/of sociaal functioneren worden in kaart gebracht. Vervolgens krijgen u en uw familie uitleg en bespreken we uw hulpvragen. Met behulp van strategietrainingen, vaardigheidstrainingen, hulpmiddelen, psycho-educatie en gebruikmakend van uw mogelijkheden leert u met de veranderingen om te gaan, zodat u weer de eigen regie krijgt en kunt participeren. Ook informeren en adviseren we in de multidisciplinaire teams ten aanzien van uw manier van leren en toepassen van kennis.

Diëtist
De diëtist begeleidt u bij de uitvoering van dieetvoorschriften en geeft ondersteuning bij vragen ten aanzien van voeding. Veel mensen voelen zich met een dieet erg
beperkt. Door goede voorlichting van onze diëtist krijgt u een ruimere kijk op uw voedingspatroon.

Arbeidstherapie
De afdeling arbeidstherapie wordt bezocht door revalidanten van alle voorkomende diagnosegroepen binnen Adelante. De groepsgrootte varieert van 6 tot 15 personen.
Iedere diagnosegroep heeft zijn eigen doelstellingen die variëren van het opvoeren van uw uithoudingsvermogen tot het verbeteren van uw motoriek en werkhouding. Ook het leren omgaan met uw prothese of andere hulpmiddelen is een veel voorkomende doelstelling. U wordt hierin begeleid door uw ergotherapeut en andere vakkrachten.

Beeldende therapie
Als u bepaalde onderwerpen zoals rouw en verlies of actuele levensvragen nog niet makkelijk onder woorden kunt brengen, kan beeldende therapie iets voor u zijn. U leert via geleide meditaties en opdrachten uw gevoelens en ideeën op een veilige manier tot uitdrukking te brengen. Uw behandelteam bepaalt samen met u of en met welk doel beeldende therapie tijdens uw revalidatiebehandeling kan worden ingezet.

Stagiaires
Adelante heeft een eigen opleidingscentrum voor onder andere haar revalidatieartsen. Daarnaast begeleiden wij verpleegkundigen en ziekenverzorgenden in opleiding en
therapeuten zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en bewegingsagogen bij hun opleiding. Hierdoor is het goed mogelijk dat u
artsen in opleiding en stagiaires ontmoet bij uw behandelingen. Deze jonge specialisten werken altijd onder de verantwoordelijkheid van een arts of specialist.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u rechts op deze pagina.