Menu

Multidisciplinair behandelteam

Bij Adelante kijken we naar de mens als totaalplaatje. Vanuit de visie ‘haal het beste uit jezelf’, zoeken we met u naar uw mogelijkheden om op eigen kracht te blijven deelnemen aan de samenleving. Eén van de meest succesvolle aspecten van de revalidatiebehandelingen bij
Adelante is de interdisciplinaire aanpak en samenstelling van de behandeling. 

Inhoud van deze pagina

Uw behandelteam

Verschillende artsen en behandelaren werken samen met u en uw partner/familielid aan een voorspoedig herstel. De samenstelling van dit behandelteam verschilt per afdeling. Uw revalidatieteam wordt samengesteld door de revalidatiearts, die ook de coördinatie voert over het behandelprogramma. Hieraan werken in ieder geval mee de revalidatiearts, verpleging, een nurse practitioner, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk en een psycholoog. Dit basisteam wordt indien nodig uitgebreid met de zorg van bijvoorbeeld een diëtist en/of een logopedist.

Revalidatiearts

De revalidatiearts stelt de revalidatiegeneeskundige diagnose en bepaalt het beleid op medisch vlak. Hij is eindverantwoordelijke en coördinator van het behandelend team. Hij stippelt de route van het revalidatietraject uit.

Verpleegkundige

De verpleegkundige observeert het dagelijks functioneren, ondersteunt bij zelfverzorging of neemt deze tijdelijk over en maakt het functioneren bespreekbaar naar de overige betrokken disciplines.

Nurse practitioner

De nurse practitioner is een verpleegkundig specialist. Zij begeleidt u bij de overgang van Adelante naar huis met zorg en informatie. Ook daarna is zij uw eerste aanspreekpunt bij Adelante voor alle mogelijke verpleegkundige vragen die u tegenkomt.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut(e) werkt aan de grove motoriek en de conditie. Dit betekent dat er o.a. aandacht wordt besteed aan het maken van transfers, het staan, het lopen en/of het fietsen.

Ergotherapeut

De ergotherapeut(e) werkt aan de fijne motoriek, zelfredzaamheid en cognitieve vaardigheden, zoals aandacht en planningsvaardigheden.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker brengt in een gesprek met u de draaglast, de draagkracht en het draagvlak van het gezin in kaart. Op basis van deze informatie wordt samen met u bepaald welke vorm van ondersteuning het beste bij u aansluit. De samenwerking en terugkoppeling naar het team is daarbij van essentieel belang. Psycholoog en maatschappelijk werker verzorgen samen informatieverstrekking en begeleiding.

Psycholoog

De psycholoog onderzoekt wat u motiveert en beweegt, en brengt dat samen met u in kaart. Dit begint altijd met een intakegesprek. Afhankelijk van uw hulpvraag op cognitief, psychisch, emotioneel of sociaal gebied, kan er een onderzoek volgen. Dat verduidelijkt nog meer wat de veranderingen in uw gezondheid en leven voor u betekenen. In het onderzoek wordt in beeld gebracht wat uw verwachtingen zijn, waar u blij van wordt, wat u zorgen baart. En ook wat de veranderingen voor gevolgen hebben voor uw gedrag, voor uw omgeving en uw  sociaal-maatschappelijk functioneren. Zo kunt u samen met de psycholoog bepalen waaraan u in de revalidatie wilt werken, en welke therapie  het beste bij u past. Iedereen is anders. Daarom is het onderzoek en de therapie van de psycholoog maatwerk. Maar altijd met hetzelfde doel: het herkrijgen van de eigen regie en de terugkeer in het maatschappelijk leven.


Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u rechts op deze pagina.