Menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Indien u beperkingen heeft als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunt u baat hebben bij cognitieve revalidatie van Adelante. Hersenletsel kan zijn ontstaan door een hersenkneuzing bij een ongeval (traumatisch hersenletsel) of door een hersenbloeding of herseninfarct (CVA). Andere oorzaken van hersenletsel zijn een hersentumor, zuurstoftekort of een ontsteking in de hersenen.

Inhoud van deze pagina

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Adelante biedt u cognitieve revalidatie aan. Cognitieve revalidatie behandelt de niet-lichamelijke, niet direct zichtbare gevolgen van hersenletsel. Dit zijn de stoornissen in de cognitieve functies en emoties en de gevolgen daarvan voor uw gedrag. Cognitieve functies zijn hersenfuncties zoals de aandacht, het geheugen, het planmatig handelen, de waarneming en de taal. Na een hersenletsel kunnen deze functies verstoord zijn. Ook kunnen er emotionele stoornissen ontstaan. Dat leidt tot beperkingen in uw gedrag en mogelijk in uw zelfstandigheid als u weer wilt gaan wonen, werken, met mensen omgaan, autorijden en andere dagelijkse activiteiten die u voor uw hersenletsel zonder problemen ondernam. 

Diagnostiek en training

Om de meest geschikte behandeling te bepalen is eerst diagnostiek van de cognitieve functies en van uw emotionele en gedragsproblemen nodig. Diagnostiek bestaat uit een intakegesprek met de psycholoog en een neuropsychologisch onderzoek en observaties op de afdeling psychologie. Daarna stelt de psycholoog samen met u een behandelplan op, waarin de test- en observatiegegevens maar ook de wensen en mogelijkheden van u en uw naasten worden betrokken.

Er zijn verschillende behandelprogramma's voor problemen op het gebied van geheugen, aandacht, planmatig handelen en visueel waarnemen. Daarnaast zijn er trainingen voor vaardigheden zoals klokkijken, de weg vinden, rekenen met getallen of met geld, geldbeheer, veilig lopen en fietsen in het verkeer, openbaar vervoer gebruiken, omgaan met elektronische middelen (pc, mobiele telefoon, elektronische agenda) en studievaardigheid. Diverse specialisten zullen bij uw behandeling betrokken worden. Lees meer over onze multidisciplinaire aanpak

Welk programma past bij u?

Cognitieve revalidatie is niet gebonden aan een bepaalde periode na het hersenletsel. Vaak wordt cognitieve revalidatie gegeven als een individuele therapie in combinatie met andere therapieën zoals ADL-training (Activiteiten Dagelijks Leven, zoals bijvoorbeeld wassen, toiletgebruik, kleden, eten), fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Daarnaast bieden wij in Hoensbroek twee groepsbehandelingen die als een afzonderlijke dagtherapie gevolgd kunnen worden: 'BreinGrepen' en 'Meedoen na Hersenletsel'.

Het behandelprogramma BreinGrepen vindt één keer per week plaats en is ontwikkeld voor mensen die langere tijd na hun hersenletsel nog lichte cognitieve en emotionele problemen ervaren. Lees meer in de brochure rechts op deze pagina. 

Nazorg hersenletsel

Maar al te vaak komt het voor dat mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ook na revalidatie, pas later nieuwe gevolgen daarvan ondervinden. Ons Hersenletsel Adviesteam kan hiervoor een behandeladvies geven en eventueel een vervolgtraject verzorgen.

Lees meer informatie over klachten na niet-aangeboren hersenletsel.

CP/NAH transitieteam

Sinds januari 2019 hebben we een nieuw team in ons midden: het CP/NAH transitieteam. CP staat voor Cerebrale Parese. Met transitie wordt de overgangsfase van kinderleeftijd naar (jong-)volwassenheid bedoeld. Het CP/NAH transitieteam is samengesteld uit leden van het team jongerenrevalidatie (Adelante Kinderrevalidatie in Valkenburg) en leden van het NAH-team van Adelante Volwassenenrevalidatie in Hoensbroek. Ook de ondersteuning (planning en secretariaat) wordt gezamenlijk ingericht door betrokkenen van beide locaties. Met de start van dit team geven we invulling aan een al jaren bestaande wens en behoefte, namelijk het goed inrichten van de revalidatiemogelijkheden van jongvolwassenen. Deze groep viel vaak tussen wal en schip na einde kinderrevalidatie en werd alleen opgevolgd door de revalidatiearts.

Het transitieteam bestaat uit een revalidatiearts, maatschappelijk werk, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist. Na een eerste screening bij volwassenenrevalidatie zullen de jongeren, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en de hulpvragen, al dan niet een vervolgtraject krijgen. Het transitieteam houdt maandelijks in de avonduren spreekuur. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons.