Menu

Zitproblemen bij gebruik rolstoel

Veel mensen die gebruik maken van een rolstoel ervaren zitproblemen. Het is lastig om lang rechtop te blijven zitten. U schuift misschien steeds onderuit of u zit snel scheef. U krijgt wonden van het zitten. U raakt snel vermoeid. Of u vindt juist dat u te weinig vanuit uw stoel of rolstoel kunt doen. Samen met u bekijken we welke belemmeringen u in het dagelijks leven ervaart; daarna gaan we op zoek naar een passende oplossing.

Inhoud van deze pagina

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Nadat u zich heeft aangemeld bij de zitpoli van Adelante Volwassenenrevalidatie nodigen wij u uit voor een gesprek. Aan de hand van dit gesprek stellen we samen vast welk probleem u bij het zitten ervaart en welke gevolgen dat voor uw dagelijks leven heeft. We kijken naar het ontstaan van het probleem en wat u er zelf al aan gedaan hebt om het op te lossen. U kunt bijvoorbeeld niet lekker zitten en tracht het zitten te ontzien (discomfort). Er dreigen wonden op uw zitvlak te ontstaan (decubitus). Of u zit scheef en/of krom (scoliose/kyfose). Na een uitgebreide kennismaking volgt een onderzoek.

Na het onderzoek nemen we samen met u de gegevens door en maken we een behandelplan. Dit plan kan bestaan uit veranderingen aan uw zithouding, ondersteuning bij het zitten maar ook leren omgaan met een bepaalde manier van zitten. De vraag is steeds: Hoe kunt u, rekening houdend met uw beperking, zo optimaal mogelijk zitten?

Adelante Zitpoli

De Zitpoli van Adelante ondersteunt u bij het ‘vitaal’ leren zitten. Behandeling van uw zitprobleem vraagt brede deskundigheid. Het team van de Zitpoli bestaat daarom ook uit verschillende deskundigen. De basis van het team wordt gevormd door een revalidatiearts, ergotherapeut en fysiotherapeut. Indien de problematiek een bredere benadering vraagt kan de revalidatiearts andere (interne) deskundigen erbij betrekken.

Wilt u meer weten over het onderzoek en het behandelplan? Lees dan de brochure over de Adelante zitpoli (rechts op deze pagina).