Menu

Wachttijden

Onderstaand vindt u een overzicht van onze wachttijden van de afgelopen twee weken. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Revalidatie locatie  Team / diagnose  Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen  Wachttijd behandeling in kalenderdagen
Adelante volwassenen revalidatie locatie Hoensbroek Dwarslaesie 7  
  Amputatie/traumatologie en orthopedie  21  
  Cardiologie 28  
  Niet-aangeboren hersenletsel 7  
  Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct) 29  
  Chronische pijn 98  
  TOP Politeam 21  
  Oncologie 70  
Adelante volwassenen revalidatie locatie Viecuri ziekenhuis Venlo Herstel 25  
  Progressief    
Adelante volwassen revalidatie locatie Wieënhof Venray   22  
Adelante volwassenen revalidatie locatie MUMC+ ziekenhuis Maastricht   15  
Adelante revalidatie kinderen locatie Valkenburg

Gemiddelde wachttijd eerste consult

Gemiddelde wachttijd screening, start RDB

23

48

 
Adelante revalidatie kinderen locatie ziekenhuis Venlo   35  
Adelante revalidatie kinderen locatie Ulingshof   24  
       
Audiologie & Communicatie locatie Team/specialisme  Wachttijd in kalenderdagen   
       
Zuid-Limburg  Gehoor
kinderen (t/m 16 jaar)
   
                                                                Volwassenen    
  Neonatale screeningen Zuid    
  COP Zuid (Hoensbroek,
Geleen en Maastricht )
   
  AVP Zuid (Eindhoven, Hoensbroek
en Maastricht
   
  Dyslexie Zuid-Limburg    
  Tinnitus 1ste contact Zuid    
Noord-Limburg  Gehoor Noord (nieuw)
Kinderen (t/m/ 16 jaar)
   
  Volwassenen    
  Neonatale screeningen Noord          
  COP Noord (Venlo en Roermond) 70  
  AVP Noord (Venlo en Roermond) 63  
  Dyslexie Noord-Limburg 35  
  Tinnitus 1ste contact Noord    
Eindhoven Dyslexie Eindhoven