Menu

Wachttijden

Onderstaand vindt u een overzicht van onze wachttijden van de afgelopen twee weken. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Update: 11-12-2018

Revalidatie locatie Team / diagnose  Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen  Wachttijd behandeling in kalenderdagen
Adelante volwassenenrevalidatie
loca
tie Hoensbroek
Dwarslaesie 10 7
  Amputatie/traumatologie en orthopedie  7 49
  Cardiologie 14 14
  Niet-aangeboren hersenletsel 21 14
  Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct) 21 21
  Chronische pijn 84 35
  TOP Politeam 7 56
  Oncologie 50 14
Adelante Arbeid
locatie Hoensbroek
Vroege Interventie / Quickscan 7 14
  Eerste afspraak (anders dan Vroege Interventie) 14  
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
Herstel 31  
  Progressief 26  
Adelante volwassenrevalidatie
locatie Wieënhof, Venray
  33  
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie MUMC+, ziekenhuis Maastricht
Revalidatie algemeen 21 14
  Screening Chronische pijn - jongeren nvt 49
  Screening Chronische pijn - volwassenen nvt 70
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Zuyderland, ziekenhuis Heerlen
    49
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Valkenburg
 

25

 46
Adelante kinderrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
  30  
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Ulingshof, Venlo
     
       
Audiologie & Communicatie locatie Team/specialisme  Wachttijd in kalenderdagen   
       
Gehoor Noord-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar 42  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen 42  
Gehoor Zuid-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar 35  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen 21  
COP Blerick   28  
COP Roermond   35  
COP Hoensbroek   55  
COP Maastricht   63  
       
AVP Blerick   32  
AVP Roermond   46  
AVP Eindhoven    nvt  
AVP Hoensbroek   21  
AVP Maastricht    21  
       
Dyslexie Eindhoven     nvt  
Dyslexie Noord-Limburg    nvt  
Dyslexie Zuid-Limburg    nvt  
       
Tinnitus 1ste contact Zuid-Limburg     42  
Tinnitus 1ste contact Noord-Limburg     42