Menu

Wachttijden

Onderstaand vindt u een overzicht van onze wachttijden van de afgelopen twee weken. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Update: 14-8-2018

Revalidatie locatie  Team / diagnose  Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen  Wachttijd behandeling in kalenderdagen
Adelante volwassenenrevalidatie
loca
tie Hoensbroek
Dwarslaesie 21  
  Amputatie/traumatologie en orthopedie  21  
  Cardiologie 14  
  Niet-aangeboren hersenletsel 14  
  Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct) 26  
  Chronische pijn 105  
  TOP Politeam 21  
  Oncologie 70  
Adelante Arbeid
locatie Hoensbroek
Vroege Interventie / Quickscan 14  
  Eerste afspraak (anders dan Vroege Interventie) 14  
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
Herstel 25  
  Progressief    
Adelante volwassenrevalidatie
locatie Wieënhof, Venray
  22  
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie MUMC+, ziekenhuis Maastricht
Revalidatie algemeen 19 21
  Screening Chronische pijn - jongeren   70
  Screening Chronische pijn - volwassenen   35
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Zuyderland, ziekenhuis Heerlen
    49
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Valkenburg
 

16

24

Adelante kinderrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
  35  
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Ulingshof, Venlo
  24  
       
Audiologie & Communicatie locatie Team/specialisme  Wachttijd in kalenderdagen   
       
Gehoor Noord-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar  42  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen  42  
Gehoor Zuid-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar  28  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen  21  
COP Blerick    45  
COP Roermond    90  
COP Hoensbroek    52  
COP Maastricht    67  
       
AVP Blerick    30  
AVP Roermond    30  
AVP Eindhoven     91  
AVP Hoensbroek    70  
AVP Maastricht     84  
       
Dyslexie Eindhoven     53  
Dyslexie Noord-Limburg    14  
Dyslexie Zuid-Limburg    71  
       
Tinnitus 1ste contact Zuid-Limburg     56  
Tinnitus 1ste contact Noord-Limburg     42