Menu

Wachttijden

Onderstaand vindt u een overzicht van onze wachttijden van de afgelopen twee weken. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Update: 1 december 2020

Revalidatie locatie Team / diagnose  Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen  Wachttijd behandeling in kalenderdagen
Adelante volwassenenrevalidatie
loca
tie Hoensbroek
Dwarslaesie 35 14
  Amputatie/traumatologie en orthopedie  7 35                      
  Cardiologie 7 7
  Niet-aangeboren hersenletsel 14 14
  Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct) 14 7
  Chronische pijn 7 21
  TOP Politeam 7 56
  Oncologie 42 56
  Zitpoli 14 35
Adelante Arbeid
locatie Hoensbroek
Vroege Interventie / Quickscan 14 7
  Eerste afspraak (anders dan Vroege Interventie) 7 z.s.m. na offerte akkoord
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
Herstel/progressief 52 21
       
Adelante volwassenrevalidatie
locatie Wieënhof, Venray
  22 28
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie MUMC+, ziekenhuis Maastricht
Revalidatie algemeen 7 28
  Screening Chronische pijn - jongeren 7 28
  Screening Chronische pijn - volwassenen 7 35
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Zuyderland, ziekenhuis Heerlen
    21
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Valkenburg

 

Screening/revalidatiedagbehandeling

17

 

45

 

Adelante kinderrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
  38 14
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Ulingshof, Venlo
  38 14
       
Audiologie & Communicatie locatie Team/specialisme  Wachttijd in kalenderdagen   
       
Gehoor Noord-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar 21  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen 21  
Gehoor Zuid-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar 21  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen    
COP Blerick   133  
COP Roermond   133  
COP Hoensbroek      
COP Maastricht   144  
       
LP Blerick   119  
LP Roermond   119  
LP Hoensbroek   91  
LP Maastricht       
       
Tinnitus 1ste contact Zuid-Limburg    274  
Tinnitus 1ste contact Noord-Limburg    274  
Tinnitus behandelgroepen
  365