Menu

Wachttijden

In verband met de maatregelen die zijn getroffen rondom het coronavirus kunnen wij op dit moment geen adequaat beeld geven van onze wachttijden.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Update:

Revalidatie locatie Team / diagnose  Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen  Wachttijd behandeling in kalenderdagen
Adelante volwassenenrevalidatie
loca
tie Hoensbroek
Dwarslaesie * *
  Amputatie/traumatologie en orthopedie  * *
  Cardiologie * *
  Niet-aangeboren hersenletsel * *
  Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct) * *
  Chronische pijn * *
  TOP Politeam * *
  Oncologie * *
  Zitpoli * *
Adelante Arbeid
locatie Hoensbroek
Vroege Interventie / Quickscan * *
  Eerste afspraak (anders dan Vroege Interventie) * *
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
Herstel * *
  Progressief * *
Adelante volwassenrevalidatie
locatie Wieënhof, Venray
  * *
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie MUMC+, ziekenhuis Maastricht
Revalidatie algemeen * *
  Screening Chronische pijn - jongeren * *
  Screening Chronische pijn - volwassenen * *
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Zuyderland, ziekenhuis Heerlen
    *
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Valkenburg

 

Screening revalidatie dagbehandeling

*

 

*

 

Adelante kinderrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
  * *
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Ulingshof, Venlo
    *
       
Audiologie & Communicatie locatie Team/specialisme  Wachttijd in kalenderdagen   
  * In verband met maatregelen die zijn getroffen rondom het coronavirus kunnen we geen adequaat beeld geven van onze wachttijden.    
Gehoor Noord-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar *  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen *  
Gehoor Zuid-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar *  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen *  
COP Blerick   *  
COP Roermond   *  
COP Hoensbroek   *  
COP Maastricht   *  
       
LP Blerick   *  
LP Roermond   *  
LP Hoensbroek   *  
LP Maastricht    *  
       
Tinnitus 1ste contact Zuid-Limburg    *  
Tinnitus 1ste contact Noord-Limburg    *  
Tinnitus behandelgroepen
  *