Menu

Wachttijden

Onderstaand vindt u een overzicht van onze wachttijden van de afgelopen twee weken. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Update: 9 juli 2019

Revalidatie locatie Team / diagnose  Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen  Wachttijd behandeling in kalenderdagen
Adelante volwassenenrevalidatie
loca
tie Hoensbroek
Dwarslaesie 14 14
  Amputatie/traumatologie en orthopedie  14 7
  Cardiologie 7 21
  Niet-aangeboren hersenletsel 14 14
  Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct) 14 14
  Chronische pijn 0 70
  TOP Politeam 14 70
  Oncologie 70 7
  Zitpoli 35 n.v.t.
Adelante Arbeid
locatie Hoensbroek
Vroege Interventie / Quickscan 21 7
  Eerste afspraak (anders dan Vroege Interventie) 7 n.v.t.
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
Herstel 52  
  Progressief 31  
Adelante volwassenrevalidatie
locatie Wieënhof, Venray
  38  
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie MUMC+, ziekenhuis Maastricht
Revalidatie algemeen 14 35
  Screening Chronische pijn - jongeren   70
  Screening Chronische pijn - volwassenen   70
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Zuyderland, ziekenhuis Heerlen
    56
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Valkenburg
 

19

49
Adelante kinderrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
  49  
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Ulingshof, Venlo
     
       
Audiologie & Communicatie locatie Team/specialisme  Wachttijd in kalenderdagen   
       
Gehoor Noord-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar 28  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen 28  
Gehoor Zuid-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar 35  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen 21  
COP Blerick   63  
COP Roermond   98  
COP Hoensbroek   101  
COP Maastricht   120  
       
AVP Blerick   168  
AVP Roermond   n.v.t.  
AVP Hoensbroek   56  
AVP Maastricht    98  
       
Tinnitus 1ste contact Zuid-Limburg    84  
Tinnitus 1ste contact Noord-Limburg    98