Menu

Wachttijden

Onderstaand vindt u een overzicht van onze wachttijden van de afgelopen twee weken. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Update: 3 maart 2020

Revalidatie locatie Team / diagnose  Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen  Wachttijd behandeling in kalenderdagen
Adelante volwassenenrevalidatie
loca
tie Hoensbroek
Dwarslaesie 3 2
  Amputatie/traumatologie en orthopedie  2 3
  Cardiologie 2 2
  Niet-aangeboren hersenletsel 3 2
  Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct) 4 2
  Chronische pijn 2 10
  TOP Politeam 1 10
  Oncologie 4 2
  Zitpoli 2 3
Adelante Arbeid
locatie Hoensbroek
Vroege Interventie / Quickscan 14 7
  Eerste afspraak (anders dan Vroege Interventie) 7 z.s.m. na offerte akkoord
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
Herstel 40 14
  Progressief 31 14
Adelante volwassenrevalidatie
locatie Wieënhof, Venray
  15 20
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie MUMC+, ziekenhuis Maastricht
Revalidatie algemeen 7 28
  Screening Chronische pijn - jongeren 21 35
  Screening Chronische pijn - volwassenen 24 42
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Zuyderland, ziekenhuis Heerlen
    14
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Valkenburg

 

Screening revalidatie dagbehandeling

18

 

37

 

Adelante kinderrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
  29 14
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Ulingshof, Venlo
    10
       
Audiologie & Communicatie locatie Team/specialisme  Wachttijd in kalenderdagen   
       
Gehoor Noord-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar 35  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen 35  
Gehoor Zuid-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar 35  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen 21  
COP Blerick   78  
COP Roermond   95  
COP Hoensbroek   96  
COP Maastricht   84  
       
LP Blerick   91  
LP Roermond   91  
LP Hoensbroek   105  
LP Maastricht    45  
       
Tinnitus 1ste contact Zuid-Limburg    196  
Tinnitus 1ste contact Noord-Limburg    180  
Tinnitus behandelgroepen
  365