Menu

Wachttijden

Onderstaand vindt u een overzicht van onze wachttijden van de afgelopen twee weken. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Update: 2-10-2018

Revalidatie locatie Team / diagnose  Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen  Wachttijd behandeling in kalenderdagen
Adelante volwassenenrevalidatie
loca
tie Hoensbroek
Dwarslaesie 70 7
  Amputatie/traumatologie en orthopedie  28 14
  Cardiologie 21 21
  Niet-aangeboren hersenletsel 7 14
  Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct) 21 14
  Chronische pijn 91 63
  TOP Politeam 21 56
  Oncologie 70  
Adelante Arbeid
locatie Hoensbroek
Vroege Interventie / Quickscan 7 14
  Eerste afspraak (anders dan Vroege Interventie) 14  
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
Herstel 26  
  Progressief 26  
Adelante volwassenrevalidatie
locatie Wieënhof, Venray
  23  
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie MUMC+, ziekenhuis Maastricht
Revalidatie algemeen 14 14
  Screening Chronische pijn - jongeren nvt 28
  Screening Chronische pijn - volwassenen nvt 98
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Zuyderland, ziekenhuis Heerlen
    28
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Valkenburg
 

28

58

Adelante kinderrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
  39  
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Ulingshof, Venlo
     
       
Audiologie & Communicatie locatie Team/specialisme  Wachttijd in kalenderdagen   
       
Gehoor Noord-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar  35  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen  28  
Gehoor Zuid-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar  28  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen  21  
COP Blerick    26  
COP Roermond    42  
COP Hoensbroek    52  
COP Maastricht    67  
       
AVP Blerick    14  
AVP Roermond    17  
AVP Eindhoven     42  
AVP Hoensbroek    31  
AVP Maastricht     84  
       
Dyslexie Eindhoven     nvt  
Dyslexie Noord-Limburg    nvt  
Dyslexie Zuid-Limburg    nvt  
       
Tinnitus 1ste contact Zuid-Limburg     75  
Tinnitus 1ste contact Noord-Limburg     21