Menu

Wachttijden

Onderstaand vindt u een overzicht van onze wachttijden van de afgelopen twee weken. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Update:  19 oktober 2021

Revalidatie locatie Team / diagnose  Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen  Wachttijd behandeling in kalenderdagen
Adelante volwassenenrevalidatie
loca
tie Hoensbroek
Dwarslaesie 21 14
  Amputatie/traumatologie en orthopedie  14 14        
  Cardiologie 14 35
  Niet-aangeboren hersenletsel 14 14
  Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct) 14 14
  Chronische pijn 7  
  TOP Politeam 7  
  Oncologie 14 28
  Zitpoli 21 35
Adelante Arbeid
locatie Hoensbroek
Vroege Interventie / Quickscan 14 7
  Eerste afspraak (anders dan Vroege Interventie) 7 z.s.m. na offerte akkoord
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
ATO/CVA/ONCO/NEU/HND/PIJN 75 21
       
Adelante volwassenrevalidatie
locatie Wieënhof, Venray
  44 21
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie MUMC+, ziekenhuis Maastricht
Revalidatie algemeen 7 49
  Screening Chronische pijn - jongeren 14 35
  Screening Chronische pijn - volwassenen 14 63
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Zuyderland, ziekenhuis Heerlen
    21
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Valkenburg

 

Screening/revalidatiedagbehandeling

18

 

56

 

Adelante kinderrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
  46 14
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Ulingshof, Venlo
  46 14
       
Audiologie & Communicatie locatie Team/specialisme  Wachttijd in kalenderdagen   
       
Gehoor Noord-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar 28  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen 28  
Gehoor Zuid-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar 42  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen 42  
Blerick/Roermond Spraak / Taal kinderen tot 18 jaar 98  
Hoensbroek/Geleen Spraak / Taal kinderen tot 18 jaar 125  
Maastricht Spraak / Taal kinderen tot 18 jaar 120  
       
Tinnitus 1ste contact Zuid-Limburg    365  
Tinnitus 1ste contact Noord-Limburg    365  
Tinnitus behandelgroepen vanaf het 1ste contact
  30