Menu

Wachttijden

Onderstaand vindt u een overzicht van onze wachttijden van de afgelopen twee weken. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Update: 4 augustus 2020

Revalidatie locatie Team / diagnose  Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen  Wachttijd behandeling in kalenderdagen
Adelante volwassenenrevalidatie
loca
tie Hoensbroek
Dwarslaesie 21 14
  Amputatie/traumatologie en orthopedie  14 14
  Cardiologie 7 28
  Niet-aangeboren hersenletsel 7 14
  Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct) 7 14
  Chronische pijn 7 28
  TOP Politeam 7 49
  Oncologie 28 49
  Zitpoli 14 21
Adelante Arbeid
locatie Hoensbroek
Vroege Interventie / Quickscan 7 7
  Eerste afspraak (anders dan Vroege Interventie) 7 z.s.m. na offerte
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
Herstel/progressief 39 14
       
Adelante volwassenrevalidatie
locatie Wieënhof, Venray
  34 14
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie MUMC+, ziekenhuis Maastricht
Revalidatie algemeen 7 28
  Screening Chronische pijn - jongeren   35
  Screening Chronische pijn - volwassenen   42
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Zuyderland, ziekenhuis Heerlen
     
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Valkenburg

 

Screening revalidatie dagbehandeling

12

 

52

 

Adelante kinderrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
  18 53
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Ulingshof, Venlo
  18 28
       
Audiologie & Communicatie locatie Team/specialisme  Wachttijd in kalenderdagen   
  * In verband met maatregelen die zijn getroffen rondom het coronavirus kunnen we geen adequaat beeld geven van onze wachttijden.    
Gehoor Noord-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar 28  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen 28  
Gehoor Zuid-Limburg Kinderen 0 t/m 4 jaar *  
  Kinderen vanaf 5 jaar en Volwassenen *  
COP Blerick   84  
COP Roermond   84  
COP Hoensbroek   84  
COP Maastricht   84  
       
LP Blerick   84  
LP Roermond   84  
LP Hoensbroek   84  
LP Maastricht    84  
       
Tinnitus 1ste contact Zuid-Limburg    *  
Tinnitus 1ste contact Noord-Limburg    *  
Tinnitus behandelgroepen
  *