Menu

Wachttijden

Adelante houdt zich aan de landelijk vastgestelde (treek) normen wat betreft wachttijden, voor onderzoek en/of behandeling. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen. Onderstaand vindt u een overzicht van de wachttijden van de afgelopen 2 weken. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd  die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De  gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Revalidatie

 

Team

Wachttijd tot eerste poliklinisch consult in kalenderdagen

 

Adelante Volwassenen Revalidatie locatie Hoensbroek

 

 

 

Dwarslaesie

7 dagen

 

Amputatie/traumatologie en orthopedie

21 dagen

 

Cardiologie

28 dagen

 

Niet aangeboren hersenletsel

7 dagen

 

Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct)

29 dagen

 

Chronische pijn

98 dagen

 

Oncologie

70 dagen

 

Zitpoli

 

 

TOP Politeam

21 dagen

Adelante Volwassenen Revalidatie locatie VieCuri ziekenhuis Venlo

 

24 dagen

 

 

Adelante Volwassenen Revalidatie locatie MUMC+ ziekenhuis Maastricht

 

 

17 dagen

 

Adelante revalidatie kinderen locatie Valkenburg

Gemiddelde wachttijd eerste consult

Gemiddelde wachttijd screening, start RDB

11 dagen

56 dagen

Adelante revalidatie kinderen locatie Viecuri ziekenhuis Venlo

 

21 dagen

 

Adelante revalidatie kinderen locatie Ulingshof

 

19 dagen

 

 

 

 

 

 

Audiologie & communicatie 

De gemiddelde wachttijden voor onderzoek/behandeling bij Adelante zijn:

Eerste poliklinisch onderzoek 4 weken na aanmelding