Menu

Adelante medewerkers stellen zich voor

Om potentiële Adelante medewerkers een beter beeld te geven van hoe het is om te werken bij Adelante, hebben we het topic 'ik geef het stokje door' in het leven geroepen. In dit item delen medewerkers van Adelante, vanuit verschillende organisatieonderdelen, afdelingen en functies, hun verhalen. Zij geven het stokje steeds door aan een collega.

Tip: volg de Facebookpagina Werken bij Adelante voor nieuws en nieuwtjes! 

Inhoud van deze pagina

Christoph Loo

Mijn naam is Christoph Loo, sinds 2012 werkzaam als manager Adelante afdeling Revalidatie locatie Maastricht UMC+ (academisch ziekenhuis). Sinds 2001 ben ik medewerker binnen Adelante. Voorheen ben ik werkzaam geweest voor de afdeling Bewegingsagogie en Ergotherapie locatie Hoensbroek. Daarnaast heb ik bijna 10 jaar gewerkt als ergotherapeut voor het MUMC+.

Vertel eens iets over je functie…
Sinds 2016 is de samenwerking tussen MUMC+ en Adelante uitgebreid en is Adelante verantwoordelijk voor de revalidatieactiviteiten binnen het MUMC+. Samen met mijn duaal medisch manager Marieke van Beugen geef ik leiding aan een club enthousiaste professionals. Op onze locatie ondersteunen we allerlei specialismen tijdens de klinische opname binnen het ziekenhuis op het gebied van revalidatie. Daarnaast bieden wij een poliklinische consultfunctie en dagbehandeling  aan. Naast zorg vindt er onderwijs, opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek plaats.

Wat spreekt je aan in deze functie?
Vanuit mijn vorige rol als ergotherapeut heb ik geleerd om zelfmanagement te vergroten bij cliënten en heb ik ervaren hoe groot de voldoening hiervan is. Doordat mensen leren dat ze invloed kunnen uitoefenen, vergroot je betrokkenheid en creëer je draagvlak. In feite geldt in deze functie hetzelfde. Door mijn achtergrond als therapeut heb ik een goed beeld van wat de impact is voor behandelaren bij allerlei veranderingen in de zorg en probeer ik als manager zo goed mogelijk ondersteuning te bieden aan de rol die iedere individuele medewerker daarin inneemt.

Het samenstellen van een team en het faciliteren van ontwikkeling, op het niveau van medewerker, inhoudelijke patiëntenzorg en processen zie ik als een grote uitdaging. Onze Adelante locatie binnen MUMC+ biedt mogelijkheden om naast de samenwerking met het kenniscentrum, nauw samen te werken met o.a. de universitaire vakgroep(en). Veel van onze medewerkers zijn dan ook voor wat betreft wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs gedeeltelijk werkzaam voor UM en het kenniscentrum. Daarnaast werken we nauw samen met diverse specialismen in het ziekenhuis, waardoor we als Adelante goed kunnen anticiperen op zowel de ontwikkelingen binnen bestaande (keten)zorg als ook de ontwikkeling van nieuwe doelgroepen etc. Als manager probeer ik steeds verbinding te zoeken en voor onze afdeling een kader te creëren, waarin alle betrokkenen optimaal kunnen presteren.

Wat maakt mij trots om voor Adelante te werken?
Adelante is een grote zorgaanbieder met nauwe samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders in Limburg. Mede door de uitbreiding met de ziekenhuislocaties zijn we in staat om de cliënten in deze hele regio zo goed mogelijke revalidatiezorg aan te bieden. In mijn werk maakt het mij trots dat ik met een team werk dat iedere dag weer probeert om de beste zorg te leveren en  steeds bezig is met ontwikkeling van zorg. Ik ben er trots op dat ons team naast kwaliteit van zorg, oog heeft voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, doelmatigheid, efficiëntie. Dit uit zich ook in de resultaten van de laatste medewerkers- en cliënttevredenheidsonderzoeken. Uiteindelijk doen we het allemaal samen en voor de patiënt, binnen Adelante kan dit!

Hoe haal jij het beste uit jezelf?
Naast een dagelijkse gezonde dosis humor en (met mate!) genieten van het leven, vind ik het belangrijk om in mijn werk kritisch te zijn op mezelf en het team en open te staan voor feedback. Daarom vind ik het van belang om veiligheid te creëren waardoor medewerkers en patiënten de ruimte voelen om open ideeën en verbeterpunten te bespreken. Door het team deze ruimte te bieden en goed te luisteren naar wat er binnen het team leeft, denk ik vanuit mijn rol als manager een positieve en constructieve bijdrage te kunnen leveren voor Adelante.

Aan wie geef ik het stokje door?
Adelante is een grote zorgaanbieder die van oudsher vanuit locatie Hoensbroek is georiënteerd. Om de ziekenhuissituatie nog beter in beeld te brengen zou ik het stokje willen doorgeven aan Wim Wetzelaer, revalidatiearts op Adelante afdeling VieCuri Venlo.

Wim Wetzelaer

Mijn naam is Wim Wetzelaer (51). Ik ben geboren in Roermond, getrouwd en woon met een zoon en twee pleegkinderen sinds ongeveer 12 jaar in Maasbree. Na mijn opleiding bij Adelante heb ik ongeveer 6 jaar in Bergen op Zoom gewoond waar ik zowel in het ziekenhuis daar als in Roosendaal gewerkt heb. Daarna ben ik overgestapt naar VieCuri in Venlo. Per 1 januari 2017 is de revalidatieafdeling geheel overgenomen door Adelante. In mijn vrije tijd tennis ik, toer ik regelmatig op de motor en vind ik het heerlijk om in de winter te skiën.

Aanvankelijk ben ik heel breed begonnen in mijn werk waarbij ik alle diagnosegroepen zag en deeltijds ook kinderrevalidatie heb gedaan. Geleidelijk ben ik mij steeds meer gaan toespitsen op NMA (Neuro Musculaire Aandoeiningen, ofwel spierziekten, red.) en spasticiteit bij volwassenen. Daarnaast ben ik mij ook steeds meer gaan bezighouden met medisch management en opleiding. Ik heb altijd in een ziekenhuis gewerkt.

Samen met het team kun je voor mensen vaak heel veel betekenen. Vaak op zeer wisselende gebieden. Bij de een meer op somatisch gebied, de ander meer cognitief of sociaal maar ook een combinatie van alle gebieden. Hierdoor is het vaak mogelijk mensen te helpen weer dingen in het dagelijkse leven te doen die niet meer lukten of waarvan ze soms zelf dachten dat het niet meer haalbaar was. Ook bij progressieve aandoeningen, zoals vaak binnen de NMA, blijkt dat de begeleiding door een revalidatieteam zeer veel meerwaarde kan hebben. Een ander bijzonder leuk facet van het werk is niet alleen de samenwerking in het team maar ook met behandelaren in de eerste lijn en binnen andere instellingen.

In mijn huidige functie heb ik veel geleerd van het belang van netwerken binnen de organisatie, maar zeker ook buiten de eigen organisatie. Daarnaast heb ik, zeker in het contact met NMA-patiënten, geleerd om de problemen die ik tegen kom te relativeren.

Adelante is een organisatie met veel expertise. Daarnaast is het een sociale organisatie waarbij het onderling contact binnen de organisatie heel laagdrempelig is. Op het moment dat ik dit schrijf is het stof van de overname door Adelante langzaam neer gedwarreld en begint het stof van de verbouwing zich te verspreiden over de afdeling. Adelante is een grote organisatie met veel expertise op revalidatie en audiologie waardoor ik verwacht dat het mogelijk is om binnen deze organisatie de revalidatie in Noord-Limburg nog verder uit te breiden en op de kaart te zetten. Het is een lerende organisatie waar medewerkers in een prettige sfeer de gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen. Ik haal het beste uit mezelf door regelmatig eens wat afstand te nemen van de lopende zaken, dingen te relativeren en mij af te vragen wat nu écht belangrijk is in dat geval.

Saskia Starmans

Vertel eens iets over jezelf? Wat wisten we nog niet van jou?
Mijn naam is Saskia Starmans (27 jaar). Sinds september 2012 ben ik werkzaam binnen Adelante. Ik ben werkzaam binnen de afdeling Informatiemanagement als applicatiebeheerder R-EPD. In februari 2012 ben ik eerst begonnen met mijn afstudeerstage voor de opleiding People & Business Management. Deze scriptie ging over de implementatie van het R-EPD. Vervolgens ben ik aangenomen bij Informatiemanagement na mijn stageperiode. Ik bouw nieuwe formulieren binnen het R-EPD voor gebruikers en probeer ik ervoor te zorgen dat problemen van gebruikers zo snel mogelijk opgelost kunnen worden.

Wat spreekt je in deze functie aan?
De diversiteit wat je op een dag allemaal moet doen en het helpen van gebruikers.

Wat heb je in je huidige functie geleerd?
Aangezien ik geen ICT en/of Informatiemanagement opleiding heb gedaan heb ik van het begin af aan steeds nieuwe dingen geleerd van het aanmaken van gebruikers tot het bouwen van formulieren. Hierdoor blijft mijn werk ook leuk, omdat je elke dag iets bij leert.

Wat motiveert jou om bij Adelante te werken/ wat maakt het werken bij Adelante voor jou leuk?
Mijn collega’s en mijn werk zorgen ervoor dat ik elke dag gemotiveerd naar het werk ga.

Wat maakt jou trots? Beschrijf Adelante in drie woorden.
Informeel. Samenwerken. Vooruit.

Hoe haal jij het beste uit jezelf?
Door iedere keer nieuwe uitdagingen aan te gaan om mezelf te overtreffen en nieuwe ervaringen op te doen.

Nicole Schepers

Ik ben Nicole Schepers, getrouwd met Paul en we hebben 2 kinderen. Meline (23) en Marcus (19). Samen wonen we in Geleen. Ik hou van Italië, koken en sporten. Het liefst combineer ik deze dingen, door onze vakanties daar door te brengen, te genieten van het heerlijke eten, waarbij ik tevens inspiratie opdoe voor thuis. Verder kun je in de Dolomieten heerlijke bergwandelingen maken. 

Na 12 jaar technische groothandel heb ik in 1999 de overstap gemaakt naar de zorgsector. Eerst bij een zorgverzekeraar, vervolgens een regionaal ziekenhuis en sinds 2009 bij Adelante. Als secretaresse Raad van Bestuur bestaat mijn taak uit het verlenen van ondersteuning aan de Raad van Bestuur vanuit de locatie Hoensbroek. Met mijn collega’s zorg ik ervoor dat de planning, organisatie en coördinatie van de bestuursagenda soepel en optimaal verloopt. Mijn werkzaamheden wisselen elkaar snel af en worden beïnvloed door in- en externe factoren. 

Naast het werken voor de Raad van Bestuur verzorg ik ook de secretariële ondersteuning voor de stichting Vooruit voor kinderen met een handicap. Een nevenactiviteit die me veel energie en voldoening geeft. Deze stichting biedt kinderen en jongeren met een beperking de mogelijkheid om met hulp van een financiële ondersteuning deel te nemen aan activiteiten die voor niet gehandicapte leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Het gaat daarbij vooral om die projecten die hen een extra steuntje in de rug geven bij het verwerven van een plaats in de samenleving. De stichting ondersteunt projecten in de provincie Limburg, de derde wereld en draagt bij aan de kosten van wetenschappelijk onderzoek. Neem eens een kijkje op onze recent vernieuwde website: www.stichtingvooruit.nl

Bij Adelante werk je dicht bij de cliënt en ervaar je dagelijks de toegevoegde van de specialistische zorg die we samen bieden. Vanuit mijn privé omgeving heb ik ervaren dat de zorg die Adelante biedt voor de cliënt en familie van onschatbare waarde is. Naast dat Adelante een organisatie is die gericht is op een optimale dienstverlening richting de cliënt, is het ook een ‘bedrijf” dat innoveert, onderneemt en voldoende loopbaan en ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor haar werknemers. 

Ik wil graag het stokje doorgeven aan Anke Logister, Anke is logopediste bij team Zuid van ons organisatieonderdeel Audiologie & Communicatie.

Anke Logister

Mijn naam is Anke Logister (31). Ik werk inmiddels acht jaar met veel plezier bij team taal Zuid in Hoensbroek als logopedist en geregistreerd dyslexiebehandelaar. Ik zie kinderen voor onderzoek naar de mondelinge taalvaardigheid en ook voor hun didactische vaardigheden. Bij dit laatste onderdeel bekijk ik onder andere of het kind moeite heeft met lezen en/of spellen. De kinderen/jongeren die ik zie variëren in leeftijd van 5 tot 18 jaar. Ieder kind is anders, met een andere achtergrond en een ander soort problematiek, dit maakt mijn werk nog gevarieerder. Daarnaast zijn er vijf kinderen die ik behandel voor hun ernstige problemen met lezen en/of spellen. In verband met het afstoten van de tak ernstige enkelvoudige dyslexie zullen deze werkzaamheden vanaf januari 2019 niet meer in mijn takenpakket zitten.

Wat spreekt je in deze functie aan?
Wat ik erg leuk vind is het contact met de kinderen en de gesprekken met ouders. Het kunnen helpen van een kind en/of ouder en school door ze te adviseren over manieren om de luisterproblemen, taal-, lees- en/of spellingsproblemen op een andere manier aan te pakken, vind ik een mooi onderdeel van mijn takenpakket. Ik vind het een verrijking dat ik werk in een multidisciplinair team waar we onze kennis en expertise gezamenlijk inzetten om zo de beste zorg op maat te leveren aan onze cliënt. Bij de behandeling van kinderen met ernstige dyslexie is het prachtig om te zien hoe een kind groeit in zijn ontwikkeling, niet alleen op technisch lees- en spellingsgebied, maar vaak ook als persoontje. Het krijgen van zelfvertrouwen bij schrijftaken en plezier beleven aan leestaken is iedere keer weer iets dat mij raakt.

Wat motiveert jou om bij Adelante te werken/wat maakt het werken bij Adelante voor jou leuk?
Mijn motivatie haal ik uit het samen kunnen werken met collega’s, waarbij wij elkaars kennis en competenties inzetten en aanvullen om zo het beste te bereiken voor onze cliënten. Het werken met kinderen en ouders die gelukkig heel vaak tevreden zijn met onze adviezen, en die een antwoord krijgen op hun hulpvraag. Als wij de hulpvraag niet kunnen beantwoorden, dan zullen we ze op weg helpen naar een andere hulpverlener voor passende zorg. Ouders, scholen en kinderen hebben vragen waar wij samen met ons team antwoorden bij proberen te zoeken, dit maakt dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk kom.

Hoe haal jij het beste uit jezelf?
Ik haal het beste uit mijzelf door positief te denken en te genieten van de kleine dingen. Door samen met ons leuke team met gedreven collega’s te zorgen dat de zorg voor onze cliënt centraal staat! Ik geef het stokje door aan Nelly Vankan – Timmers. Nelly is gastvrouw op onze locatie in Hoensbroek.

Nelly Vankan

Mijn naam is Nelly Vankan-Timmers, 57 jaar, getrouwd met Gerard, moeder  van zoon Rob, dochter Linda en schoonmoeder van Gieljam. We hebben 24 jaar lang samen een videotheek gehad in Aalbeek. Dat maakt dat veel mensen mij (her)kennen en dit krijg ik ook met regelmaat terug aan de balie. Vanaf 1 maart 2005 ben ik werkzaam bij Adelante in Hoensbroek, waar ik tot 1 mei 2015 werkzaam was in kinderdagverblijf De Bereboot als pedagogisch medewerkster. Daar heb ik via de kinderen heel wat medewerkers leren kennen, waar ik nu nog steeds fijne contacten door kan onderhouden.

Vertel eens iets over je functie…
Sinds 1 mei 2015 is er een nieuwe functie gecreëerd aan de receptie bij de hoofdingang. De Raad van Bestuur nam het besluit om 3 dames de plek achter de balie in te laten vullen, hetgeen voorheen door de portiers werd ingevuld. Om deze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten werken naar cliënten, medewerkers, huurders en bezoekers toe, vormen wij vaak het eerste contact en aanspreekpunt bij binnenkomst.

Wat spreekt je aan in deze functie?
In het begin was ik nog zoekende binnen mijn nieuwe functie als gastvrouw/ receptioniste. Was dit wel de juiste keuze die ik gemaakt had? Ik miste namelijk de kinderen. Na verloop van tijd was het me wel duidelijk dat ik op deze plek mijn draai had gevonden. In het verleden heb ik mijn opleiding in de zorg mogen afronden, waarna ik in verschillende zorgcentra werkzaam ben geweest. Ik vind het heerlijk om met mensen bezig te zijn op sociaal-emotioneel vlak. Hier krijg ik binnen mijn functie alle ruimte en erkenning voor.

Wat motiveert jou om bij Adelante te werken?
Door het contact met de cliënten en medewerkers krijg je het een en ander mee van revalidatieprocessen. Het gaat meestal niet vanzelf. Vreugde en verdriet gaan hierbij gepaard. Men heeft dan veel baat bij een kort contact of opbeurend gesprekje. Als je mensen de aandacht en de tijd geeft om hun persoonlijk verhaal te mogen doen, dan ontstaat er een mooi en waardevol contact.

Wat maakt mij trots om voor Adelante te werken en hoe haal ik het beste uit mezelf?
Ik probeer als mensenmens er niet alleen te staan voor de cliënten, maar ook voor de collega’s binnen Adelante. Samen vorm je een team en staan we allemaal voor hetzelfde doel, elkaar verder brengen. Adelante staat voor mij voor vriendelijkheid, vooruitgang en mogelijkheden.

Aan wie geef ik het stokje door?
Ik geef het stokje door aan Diny Korten, werkzaam als medewerker patiëntenservicebureau, in Hoensbroek.

Paul Kurvers

Mijn naam is Paul Kurvers, 56 jaar. Mijn loopbaan binnen Adelante ben ik 28 jaar geleden gestart als verpleegkundige op de dwarslaesie afdeling. In mijn huidige functie als senior beleidsadviseur heb ik nog altijd veel aan de Kennis en ervaring die ik toen heb opgedaan.

Vertel eens iets over je functie…

Als beleidsadviseur heb je geen taken in het primaire proces maar op basis van mijn ervaringen als verpleegkundige kan ik deze koppeling voor mezelf nog steeds maken. Dus ook al verpleeg ik geen patiënten meer, toch ben ik me nog dagelijks bewust van het feit dat ook mijn werkzaamheden eerst en vooral gericht moeten zijn op het optimaliseren van de zorg- en dienstverlening binnen Adelante zodat onze cliënten het beste uit zichzelf kunnen halen.

Wat spreekt je aan in deze functie?
Voor wie mijn agenda bekijkt zal het misschien moeilijk zijn zich hier een voorstelling van te maken. Onderhandelen over contracten met zorgverzekeraars, vertalen van wet- en regelgeving en deelnemen aan kostprijsonderzoeken is in de beleving van velen heel ver weg van de directe zorg en behandeling.

Wat motiveert jou om bij Adelante te werken?

Bij de uitvoering van deze taken heb ik altijd nog mensen als Pim, Maurice, Wieske, Adje, boer Kees, Nolda, Rico en vele anderen voor ogen. Mensen die na een revalidatieperiode bij Adelante weer verder zijn gegaan met hun leven. Na al die jaren bij Adelante put ik hier nog altijd mijn motivatie uit het beste uit mezelf te halen, ook bij het lezen van soms heel taaie beleidsregels.

Wat maakt mij trots om voor Adelante te werken en hoe haal ik het beste uit mezelf?
Om het beste uit jezelf te kunnen blijven halen moet je soms ook wat afstand kunnen nemen en ik ben dan ook heel dankbaar dat ik in 2017 de gelegenheid heb gekregen om 7 weken verlof te kunnen nemen. In deze periode ben ik van Lourdes naar Santiago de Compostella gewandeld. Een tocht die helpt een ruimte te maken zodat je daarna weer energiek bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van ons Adelante.

Aan wie geef ik het stokje door?
Ik geef het stokje door aan Nancy Vos-Dinjens, onderwijsassistente locatie Valkenburg.