Menu

Adelante medewerkers stellen zich voor

Om potentiële Adelante medewerkers een beter beeld te geven van hoe het is om te werken bij Adelante, hebben we het topic 'ik geef het stokje door' in het leven geroepen. In dit item delen medewerkers van Adelante, vanuit verschillende organisatieonderdelen, afdelingen en functies, hun verhalen. Zij geven het stokje steeds door aan een collega.

Tip: volg de Facebookpagina Werken bij Adelante voor nieuws en nieuwtjes! 

Inhoud van deze pagina

Joëlle Pinxt

Hallo, mijn naam is Joëlle Pinxt. Al jaren werkzaam als onderwijsassistente en sinds kort ambulant begeleider op de Mytylschool in Houthem. Als net afgestudeerde solliciteerde ik op een open vacature en mocht starten. Vanaf toen is de liefde voor het vak begonnen.

Vertel eens iets over je functie…
Ik heb vervangen in alle groepen en heb hierdoor veel ervaring opgedaan. Wij werken met velen op de school maar ondanks dat is het altijd een hechte groep met dezelfde passie. Na een rondreis in het Caribische gebied en een verhuizing mocht ik toch opnieuw terugkomen en zie hier... ik mag weer bij de familie aansluiten. Als onderwijsassistente bied ik hulp waar nodig en neem de zorg voor de leerlingen op me. In niveaugroepen werken, individuele begeleidingen en lichamelijke zorg behoren tot de dagelijkse taken. De school is nog niet lang geleden geheel vernieuwd waardoor er een frisse sfeer heerst en klassen beter gegroepeerd bij elkaar gesetteld zijn. In de ambulante begeleiding neem ik vooral de sociaal-emotionele aspecten voor mijn rekening. We werken aan zelfvertrouwen, zelfkennis maar vooral een fijn samenzijn. Ik verbreed mijn horizon en haal hier veel positiefs uit. Ik vlieg iedere dag van hot naar her en geen enkele dag is hetzelfde. De afwisseling van groepen, individuen en de verschillende leeftijden motiveert me elke dag opnieuw.

Wat maakt mij trots om voor Adelante te werken?
Adelante is een breed concept in het zuiden des Lands. Binnen de school werken wij nauw samen met Logopediste, Fysio- en Ergo Therapeuten. Nog niet te spreken over alle andere professionals die Adelante in huis heeft. Door deze samenwerkingen leer je steeds meer van het menselijk lichaam. Iets dat ik in de boeken saai vond maar me nu, iedere keer, meer interesseert. Wat Adelante voor mij speciaal maakt zijn de kansen die ik krijg en zelf mag voorstellen. De bezuinigingen hebben er op de Mytylschool goed ingehakt. Er is minder bewegingsruimte, meer leerlingen per groep en dus ook meer werkdruk. Toch brengt dit naar mijn mening ook veel ontwikkelingskansen. Denk aan verpleegkundige handelingen die we volgens een scholing kunnen ontwikkelen. Dit brengt mij persoonlijk dichter bij de leerlingen.

Hoe haal jij het beste uit jezelf?
Iedere dag beginnen alsof het je laatste is. Zo ga ik er iedere dag voor de volle 100% voor en neem ik nooit iets voor lief. Alles wat je geeft, krijg je op de één of andere manier terug. Je moet het alleen willen zien of voelen.   

Aan wie geef ik het stokje door?
Ik geef het stokje door aan Marlou Kosters, voedingsassistent op onze locatie in Hoensbroek.

Marlou Kösters

Mijn naam is Marlou Kösters, 54 jaar, gehuwd, 4 kinderen. Ik ben een liefhebber van het goede leven, dat zich uit in weekendjes weg in eigen land. Wandelen in het Limburgs landschap met een pauze op een leuke locatie waar een lunch en een glas wijn wordt genuttigd. Verder hou ik van sporten, freubelen en lezen!

Vertel eens iets over je functie.
Ik ben bij Adelante terecht gekomen in augustus 2006, locatie Valkenburg. Dit is de Mytylschool die destijds nog “Franciscusoord” heette. Het voelde als een warm bad, daar er met veel collega’s een goede klik was. Mijn taak was om als onderwijsassistente de leerkracht in de klas bij te staan tijdens de lesmomenten maar ook de zorgmomenten van de kinderen met een beperking op me te nemen. Daar ik al eerder 10 jaar ervaring in de zorg had opgedaan, kwam die  me nu goed van pas.

Vanwege de invoering van passend onderwijs en bezuinigingen vanuit de overheid kon ik mijn baan als onderwijsassistente helaas niet voortzetten. Gelukkig kwam er toen een vacature als voedingsassistente, locatie Hoensbroek (afdeling dwarslaesie) op mijn pad. Na mijn gesprek werd ik hier per 1 april 2016 aangenomen. Nog voordat het schooljaar ten einde was had ik een nieuwe uitdaging bij Adelante gevonden.

Wat maakt mij trots om voor Adelante te werken?
Inmiddels werk ik er 2 jaar met heel veel plezier. En ook hier voelt het weer heel goed, warm en hartelijk, als een vis in het water. Met mijn 2 collega’s draag ik zorg voor de maaltijden van de cliënten op het dagverblijf, maar ook voor mensen die langer verblijven en niet naar het restaurant kunnen gaan. Dat stukje zorg verlenen geeft me een enorme voldoening. Mensen met een traumatische ervaring bijstaan in hun revalidatieproces en hun verzorgen van goede en vaak voorgeschreven voeding. Tevens kan ik een luisterend oor bieden en mentale steun geven. Natuurlijk is het van belang iedereen zoveel mogelijk zijn eigen waarde te laten behouden en te stimuleren om zoveel mogelijk zelf te doen of althans te laten proberen. We moeten altijd voor ogen houden dat deze mensen klaar worden gestoomd voor terugkeer naar de thuissituatie en de maatschappij. Als gehele team  proberen we om het beste uit ieder mens te halen. Dat ik daar een klein deel van mag uitmaken maakt me gelukkig, tevreden en blij. Dat maakt dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk kom, hetgeen een zegen is.

Hoe haal jij het beste uit jezelf?
Door iedere dag met een goede balans thuis/werk aan de slag te gaan. Open staan voor de cliënten en wijzigingen binnen de organisatie. In alle situaties kritisch en alert te blijven.

Tot slot wil ik aan diegenen zeggen die HART voor de zorg en de mens hebben zeker niet te aarzelen om te solliciteren binnen Adelante, want het kan een prachtige werkplek voor je worden. Ook ík heb ervaren dat een noodgedwongen switch nieuwe inzichten biedt en deuren voor je opent.

Aan wie geef ik het stokje door?
Ik geef het stokje door aan Christoph Loo, teammanager bij Adelante locatie Maastricht.

Christoph Loo

Mijn naam is Christoph Loo, sinds 2012 werkzaam als manager Adelante afdeling Revalidatie locatie Maastricht UMC+ (academisch ziekenhuis). Sinds 2001 ben ik medewerker binnen Adelante. Voorheen ben ik werkzaam geweest voor de afdeling Bewegingsagogie en Ergotherapie locatie Hoensbroek. Daarnaast heb ik bijna 10 jaar gewerkt als ergotherapeut voor het MUMC+.

Vertel eens iets over je functie…
Sinds 2016 is de samenwerking tussen MUMC+ en Adelante uitgebreid en is Adelante verantwoordelijk voor de revalidatieactiviteiten binnen het MUMC+. Samen met mijn duaal medisch manager Marieke van Beugen geef ik leiding aan een club enthousiaste professionals. Op onze locatie ondersteunen we allerlei specialismen tijdens de klinische opname binnen het ziekenhuis op het gebied van revalidatie. Daarnaast bieden wij een poliklinische consultfunctie en dagbehandeling  aan. Naast zorg vindt er onderwijs, opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek plaats.

Wat spreekt je aan in deze functie?
Vanuit mijn vorige rol als ergotherapeut heb ik geleerd om zelfmanagement te vergroten bij cliënten en heb ik ervaren hoe groot de voldoening hiervan is. Doordat mensen leren dat ze invloed kunnen uitoefenen, vergroot je betrokkenheid en creëer je draagvlak. In feite geldt in deze functie hetzelfde. Door mijn achtergrond als therapeut heb ik een goed beeld van wat de impact is voor behandelaren bij allerlei veranderingen in de zorg en probeer ik als manager zo goed mogelijk ondersteuning te bieden aan de rol die iedere individuele medewerker daarin inneemt.

Het samenstellen van een team en het faciliteren van ontwikkeling, op het niveau van medewerker, inhoudelijke patiëntenzorg en processen zie ik als een grote uitdaging. Onze Adelante locatie binnen MUMC+ biedt mogelijkheden om naast de samenwerking met het kenniscentrum, nauw samen te werken met o.a. de universitaire vakgroep(en). Veel van onze medewerkers zijn dan ook voor wat betreft wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs gedeeltelijk werkzaam voor UM en het kenniscentrum. Daarnaast werken we nauw samen met diverse specialismen in het ziekenhuis, waardoor we als Adelante goed kunnen anticiperen op zowel de ontwikkelingen binnen bestaande (keten)zorg als ook de ontwikkeling van nieuwe doelgroepen etc. Als manager probeer ik steeds verbinding te zoeken en voor onze afdeling een kader te creëren, waarin alle betrokkenen optimaal kunnen presteren.

Wat maakt mij trots om voor Adelante te werken?
Adelante is een grote zorgaanbieder met nauwe samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders in Limburg. Mede door de uitbreiding met de ziekenhuislocaties zijn we in staat om de cliënten in deze hele regio zo goed mogelijke revalidatiezorg aan te bieden. In mijn werk maakt het mij trots dat ik met een team werk dat iedere dag weer probeert om de beste zorg te leveren en  steeds bezig is met ontwikkeling van zorg. Ik ben er trots op dat ons team naast kwaliteit van zorg, oog heeft voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, doelmatigheid, efficiëntie. Dit uit zich ook in de resultaten van de laatste medewerkers- en cliënttevredenheidsonderzoeken. Uiteindelijk doen we het allemaal samen en voor de patiënt, binnen Adelante kan dit!

Hoe haal jij het beste uit jezelf?
Naast een dagelijkse gezonde dosis humor en (met mate!) genieten van het leven, vind ik het belangrijk om in mijn werk kritisch te zijn op mezelf en het team en open te staan voor feedback. Daarom vind ik het van belang om veiligheid te creëren waardoor medewerkers en patiënten de ruimte voelen om open ideeën en verbeterpunten te bespreken. Door het team deze ruimte te bieden en goed te luisteren naar wat er binnen het team leeft, denk ik vanuit mijn rol als manager een positieve en constructieve bijdrage te kunnen leveren voor Adelante.

Aan wie geef ik het stokje door?
Adelante is een grote zorgaanbieder die van oudsher vanuit locatie Hoensbroek is georiënteerd. Om de ziekenhuissituatie nog beter in beeld te brengen zou ik het stokje willen doorgeven aan Wim Wetzelaer, revalidatiearts op Adelante afdeling VieCuri Venlo.

Wim Wetzelaer

Mijn naam is Wim Wetzelaer (51). Ik ben geboren in Roermond, getrouwd en woon met een zoon en twee pleegkinderen sinds ongeveer 12 jaar in Maasbree. Na mijn opleiding bij Adelante heb ik ongeveer 6 jaar in Bergen op Zoom gewoond waar ik zowel in het ziekenhuis daar als in Roosendaal gewerkt heb. Daarna ben ik overgestapt naar VieCuri in Venlo. Per 1 januari 2017 is de revalidatieafdeling geheel overgenomen door Adelante. In mijn vrije tijd tennis ik, toer ik regelmatig op de motor en vind ik het heerlijk om in de winter te skiën.

Aanvankelijk ben ik heel breed begonnen in mijn werk waarbij ik alle diagnosegroepen zag en deeltijds ook kinderrevalidatie heb gedaan. Geleidelijk ben ik mij steeds meer gaan toespitsen op NMA (Neuro Musculaire Aandoeiningen, ofwel spierziekten, red.) en spasticiteit bij volwassenen. Daarnaast ben ik mij ook steeds meer gaan bezighouden met medisch management en opleiding. Ik heb altijd in een ziekenhuis gewerkt.

Samen met het team kun je voor mensen vaak heel veel betekenen. Vaak op zeer wisselende gebieden. Bij de een meer op somatisch gebied, de ander meer cognitief of sociaal maar ook een combinatie van alle gebieden. Hierdoor is het vaak mogelijk mensen te helpen weer dingen in het dagelijkse leven te doen die niet meer lukten of waarvan ze soms zelf dachten dat het niet meer haalbaar was. Ook bij progressieve aandoeningen, zoals vaak binnen de NMA, blijkt dat de begeleiding door een revalidatieteam zeer veel meerwaarde kan hebben. Een ander bijzonder leuk facet van het werk is niet alleen de samenwerking in het team maar ook met behandelaren in de eerste lijn en binnen andere instellingen.

In mijn huidige functie heb ik veel geleerd van het belang van netwerken binnen de organisatie, maar zeker ook buiten de eigen organisatie. Daarnaast heb ik, zeker in het contact met NMA-patiënten, geleerd om de problemen die ik tegen kom te relativeren.

Adelante is een organisatie met veel expertise. Daarnaast is het een sociale organisatie waarbij het onderling contact binnen de organisatie heel laagdrempelig is. Op het moment dat ik dit schrijf is het stof van de overname door Adelante langzaam neer gedwarreld en begint het stof van de verbouwing zich te verspreiden over de afdeling. Adelante is een grote organisatie met veel expertise op revalidatie en audiologie waardoor ik verwacht dat het mogelijk is om binnen deze organisatie de revalidatie in Noord-Limburg nog verder uit te breiden en op de kaart te zetten. Het is een lerende organisatie waar medewerkers in een prettige sfeer de gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen. Ik haal het beste uit mezelf door regelmatig eens wat afstand te nemen van de lopende zaken, dingen te relativeren en mij af te vragen wat nu écht belangrijk is in dat geval.

Saskia Starmans

Vertel eens iets over jezelf? Wat wisten we nog niet van jou?
Mijn naam is Saskia Starmans (27 jaar). Sinds september 2012 ben ik werkzaam binnen Adelante. Ik ben werkzaam binnen de afdeling Informatiemanagement als applicatiebeheerder R-EPD. In februari 2012 ben ik eerst begonnen met mijn afstudeerstage voor de opleiding People & Business Management. Deze scriptie ging over de implementatie van het R-EPD. Vervolgens ben ik aangenomen bij Informatiemanagement na mijn stageperiode. Ik bouw nieuwe formulieren binnen het R-EPD voor gebruikers en probeer ik ervoor te zorgen dat problemen van gebruikers zo snel mogelijk opgelost kunnen worden.

Wat spreekt je in deze functie aan?
De diversiteit wat je op een dag allemaal moet doen en het helpen van gebruikers.

Wat heb je in je huidige functie geleerd?
Aangezien ik geen ICT en/of Informatiemanagement opleiding heb gedaan heb ik van het begin af aan steeds nieuwe dingen geleerd van het aanmaken van gebruikers tot het bouwen van formulieren. Hierdoor blijft mijn werk ook leuk, omdat je elke dag iets bij leert.

Wat motiveert jou om bij Adelante te werken/ wat maakt het werken bij Adelante voor jou leuk?
Mijn collega’s en mijn werk zorgen ervoor dat ik elke dag gemotiveerd naar het werk ga.

Wat maakt jou trots? Beschrijf Adelante in drie woorden.
Informeel. Samenwerken. Vooruit.

Hoe haal jij het beste uit jezelf?
Door iedere keer nieuwe uitdagingen aan te gaan om mezelf te overtreffen en nieuwe ervaringen op te doen.

Nicole Schepers

Ik ben Nicole Schepers, getrouwd met Paul en we hebben 2 kinderen. Meline (23) en Marcus (19). Samen wonen we in Geleen. Ik hou van Italië, koken en sporten. Het liefst combineer ik deze dingen, door onze vakanties daar door te brengen, te genieten van het heerlijke eten, waarbij ik tevens inspiratie opdoe voor thuis. Verder kun je in de Dolomieten heerlijke bergwandelingen maken. 

Na 12 jaar technische groothandel heb ik in 1999 de overstap gemaakt naar de zorgsector. Eerst bij een zorgverzekeraar, vervolgens een regionaal ziekenhuis en sinds 2009 bij Adelante. Als secretaresse Raad van Bestuur bestaat mijn taak uit het verlenen van ondersteuning aan de Raad van Bestuur vanuit de locatie Hoensbroek. Met mijn collega’s zorg ik ervoor dat de planning, organisatie en coördinatie van de bestuursagenda soepel en optimaal verloopt. Mijn werkzaamheden wisselen elkaar snel af en worden beïnvloed door in- en externe factoren. 

Naast het werken voor de Raad van Bestuur verzorg ik ook de secretariële ondersteuning voor de stichting Vooruit voor kinderen met een handicap. Een nevenactiviteit die me veel energie en voldoening geeft. Deze stichting biedt kinderen en jongeren met een beperking de mogelijkheid om met hulp van een financiële ondersteuning deel te nemen aan activiteiten die voor niet gehandicapte leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Het gaat daarbij vooral om die projecten die hen een extra steuntje in de rug geven bij het verwerven van een plaats in de samenleving. De stichting ondersteunt projecten in de provincie Limburg, de derde wereld en draagt bij aan de kosten van wetenschappelijk onderzoek. Neem eens een kijkje op onze recent vernieuwde website: www.stichtingvooruit.nl

Bij Adelante werk je dicht bij de cliënt en ervaar je dagelijks de toegevoegde van de specialistische zorg die we samen bieden. Vanuit mijn privé omgeving heb ik ervaren dat de zorg die Adelante biedt voor de cliënt en familie van onschatbare waarde is. Naast dat Adelante een organisatie is die gericht is op een optimale dienstverlening richting de cliënt, is het ook een ‘bedrijf” dat innoveert, onderneemt en voldoende loopbaan en ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor haar werknemers. 

Ik wil graag het stokje doorgeven aan Anke Logister, Anke is logopediste bij team Zuid van ons organisatieonderdeel Audiologie & Communicatie.