Menu

Bart Keulen

Bart Keulen (26) uit Brunssum werkt als begeleider bij woontraincentrum Villa Franca van Adelante in Geleen. Bij de woontraincentra van Adelante worden jongeren met een beperking van 16 tot 25 jaar in zo’n twee jaar tijd klaargestoomd om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Ze hebben ieder hun eigen kamer, maar ook gezamenlijke ruimtes. Bart begeleidt de jongeren in Geleen in hun uitdagende weg naar zelfstandigheid. 

Na een opleiding SPW studeerde Bart nog vier jaar Social Work aan Hogeschool Zuyd in Sittard. “Ik had inmiddels praktijkervaring met verschillende doelgroepen, van jong tot oud. In het derde studiejaar liep ik stage bij Villa Franca in Heerlen. Ik wilde ervaren hoe het was om met leeftijdsgenoten met een beperking te werken. Dat bleek heel leerzaam maar soms ook confronterend. Ik vond het een enorme uitdaging om deze jongeren gericht te begeleiden in hun weg naar zelfstandigheid. “

Doelgroep
Uiteindelijk is Bart in juli 2014 daadwerkelijk bij Adelante aan de slag gegaan. Eerst als assistent-begeleider bij Villa Franca in Heerlen, maar toen Villa Franca in Geleen in december 2014 haar deuren opende, ‘verhuisde’ hij naar Geleen in de functie van begeleider. Bart: “Dat was heel spannend. Een heel nieuw team, zowel van collega’s als van jongeren. Je weet niet wat je kunt verwachten”. De doelgroep van Villa Franca Geleen is anders dan Villa Franca Heerlen. In Geleen wonen geen jongeren die rolstoelafhankelijk zijn zoals in Heerlen. “Onze locatie in Geleen is hier praktisch gezien niet geschikt voor. Waar in Heerlen vooral veel persoonlijke verzorging wordt gevraagd,  ben ik nu in Geleen veel meer bezig met een stuk gedragsverandering. Moeilijk is dat aan de Geleense jongeren vaak van de buitenkant niets te zien is. Hierdoor is kans op overvraging groter en daar moet je bewust op inspelen en naar handelen”.

24 uur per dag
Bart vervolgt: “Elke jongere die hier binnenkomt wil iets bereiken. Per jongere worden individuele doelen opgesteld. Elk traject is maatwerk omdat elke jongere zijn eigen doelen heeft en zijn eigen beperkingen. We werken met acht begeleiders in vierentwintiguurs diensten bij Villa Franca in Geleen. Vierentwintig uur per dag is er iemand aanwezig. Alle begeleiders worden in hun werk ondersteund door een begeleidingsteam dat bestaat uit een psychologe, een maatschappelijk werker en de teammanager. Samen onderzoeken we wat de jongere wil en hoe hij of zij op een zo goed mogelijke manier hierin (aan)gestuurd wil of kan worden.”

Beste uit zichzelf halen
“Belangrijk in onze aanpak is dat wíj niet bepalen, maar de jongere zélf. Wij bieden slechts hulp waar nodig. We doen veel aan reflectie; we laten de jongeren de consequenties van hun eigen gedrag en van beslissingen ervaren om hier uiteindelijk van te leren. Wij laten de jongeren het beste uit zichzelf halen door ze te stimuleren om over hun eigen ontwikkeling na te denken. Wat wil je bereiken in je leven? Dan werken we daar naartoe! Wij leggen niets op maar spreken jongeren wel aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Er vinden veel gesprekken plaats waarin de persoonlijk begeleiders met jongeren één op één kijken hoe het gaat. Eens per 6 à 7 weken betrekken we ouders bij de gesprekken. Ook voor hen is het namelijk een hele stap om hun kind los te moeten laten. Daarom vinden we het ook belangrijk dat ouders betrokken blijven bij het proces dat hun kind doormaakt. Daarnaast probeer je ook vragen vanuit ouders te beantwoorden, dit alles met als doel om de desbetreffende jongere zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn/haar weg naar zelfstandigheid. Eens per zes weken bespreken we het behandelplan van een jongere met het begeleidingsteam. Ook wordt er eens per half jaar een evaluatiegesprek gehouden met de jongere, ouders en het begeleidingsteam om gezamenlijk stil te staan bij de ontwikkeling die een jongere doormaakt en om eventueel afspraken te maken waardoor een jongere zich verder kan blijven ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook teambesprekingen waar alle begeleiders bij aanwezig zijn. Hierin worden op dat moment relevante casussen met elkaar besproken, met als doel om duidelijkheid en eenheid in het team te krijgen.”

Bewezen nut
Bart: “Deze doelgroep spreekt me enorm aan. Ik zie de vooruitgang en help de jongens en meiden echt op weg. Dat is dankbaar werk, het geeft veel voldoening. Je werkt uiteindelijk toe naar loslaten; van intensieve begeleiding naar zo groot mogelijke zelfstandigheid op het gebied van wonen en dat in circa twee jaar tijd. Ik vind het heel bijzonder en mooi dat ik onderdeel ben geweest van een nieuw project van Adelante in Geleen, dat zijn nut inmiddels in slechts twee jaar bewezen heeft. Momenteel is in Geleen nog plek voor enkele jongeren. De sfeer is heel fijn, de groep gaat goed samen. Iedereen is enthousiast en positief. We organiseren samen met de jongeren regelmatig groepsactiviteiten zoals een feest of uitstapje, dat is hartstikke leuk. We helpen de jongeren bij dagelijkse en praktische zaken zoals het huishouden, koken, wassen,  maar dus ook met het organiseren , plannen en uitvoeren van activiteiten. We maken indien nodig samen een weekschema of een ander hulpmiddel, alles met als doel om rust te creëren  en op weg te helpen. Daarnaast moet  er zo nu en dan  ook tijd zijn om leuke dingen te doen zoals het spelen van een potje FIFA op de Playstation. Dan genieten niet alleen de jongeren maar wij als begeleiding ook.”

Voor meer informatie over de Villa Franca woontraincentra van Adelante kun je contact met ons opnemen (zie contactinformatie aan de rechterzijde).