Menu

Begeleid wonen

Adelante begeleidt kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking in alle fasen van de kindertijd en jeugd. We helpen jongeren op verschillende locaties in Limburg vooruit naar een zelfstandige toekomst. Adelante heeft diverse woonmogelijkheden. Tot 18 jaar biedt Adelante de mogelijkheid om in woonvorm De Raesdonck te wonen, samen met andere jongeren. 

Inhoud van deze pagina

Woongroep De Raesdonck

Woongroep De Raesdonck biedt professionele zorgverlening aan kinderen of jongeren (4 tot 18 jaar) met een lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke beperking. In de groep krijgt elke bewoner de begeleiding die hij of zij nodig heeft. De inhoud van die begeleiding kan dus voor iedereen verschillen. Ieder kind en iedere jongere stelt zijn eigen doelstellingen die wij op basis van een uitgewerkt plan willen bereiken.

'Ervaar het maar'

Dit doen we volgens de landelijk erkende methode ‘Ervaar het maar’. Dit is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking. Daarbij richten we ons op alle mogelijke activiteiten en situaties die het kind/de jongere in het dagelijkse leven kan tegenkomen. 

Persoonlijke begeleiding

In de woongroep ligt het accent op verzorging in combinatie met verpleging en begeleiding in een pedagogisch of therapeutisch klimaat. Om alle contacten goed te stroomlijnen krijgt ieder kind of elke jongere een of twee persoonlijk begeleiders toegewezen: zij zorgen ook voor een goed contact en informatie tussen de behandelaars, school, dagopvang en de ouders/verzorgers. De duur van het verblijf van het kind bij De Raesdonck is afhankelijk van de hulpvraag.

Meer informatie/advies

Heeft u vragen over een bepaalde aandoening of behandeling? Wilt u weten of uw kind bij ons terecht kan voor zorgl? Wenst u advies over hoe uw zoon of dochter het best kan worden ondersteund?

Neem dan contact op met Team WegWijzer. Na verkenning van de vraag volgt binnen 2 werkdagen de gevraagde informatie en/of een richtinggevend advies. De daadwerkelijke aanmelding behoort tot een daaropvolgend traject. 

Team WegWijzer is bereikbaar: