debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Logeren

Alle kinderen gaan wel eens logeren. Misschien is dit voor uw kind niet zo gemakkelijk vanwege een beperking. Maar ook uw kind kan een nachtje, een weekend of zelfs een week komen logeren. Uw kind is altijd welkom in ons logeerhuis.

Inhoud van deze pagina

Het logeerhuis bevindt zich op het terrein van Adelante in Valkenburg aan de Geul en bevat logeermogelijkheden waar uw kind gebruik van kan maken. Ook als uw kind een verpleegkundige zorgvraag heeft, kan uw kind gewoon bij ons komen logeren. Wij zijn zeven dagen per week geopend. Logeren kan op structurele en/of incidentele basis.

Meer informatie/advies

Heeft u vragen over een bepaalde aandoening of behandeling? Wilt u weten of uw kind bij ons terecht kan voor zorg? Wenst u advies over hoe uw zoon of dochter het best kan worden ondersteund?

Neem dan contact op met Team WegWijzer. Na verkenning van de vraag volgt binnen 2 werkdagen de gevraagde informatie en/of een richtinggevend advies. De daadwerkelijke aanmelding behoort tot een daaropvolgend traject. 

Team WegWijzer is bereikbaar: