debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Wonen

Adelante begeleidt kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking in alle fasen van de kindertijd en jeugd. We helpen jongeren op verschillende locaties in Limburg vooruit naar een zelfstandige toekomst. Adelante heeft diverse woonmogelijkheden. Bijvoorbeeld woontrainen, een ideale tussenstap voor wie de stap van thuis naar zelfstandig wonen (nog) te groot is. Na het woontrainen kan de jongere kiezen voor de volgende stap: Intensieve Thuis Begeleiding (ITB); volledig zelfstandig wonen in een appartement mét begeleiding op afstand. Tot 18 jaar biedt Adelante ook nog de mogelijkheid om in woonvorm De Raesdonck te wonen, samen met andere jongeren. Wat je ook kiest… Adelante helpt vooruit! 

Inhoud van deze pagina

De Raesdonck

Woongroep De Raesdonck biedt professionele zorgverlening aan kinderen of jongeren (4 tot 18 jaar) met een lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke beperking. In de groep krijgt elke bewoner de begeleiding die hij of zij nodig heeft. De inhoud van die begeleiding kan dus voor iedereen verschillen. Ieder kind en iedere jongere stelt zijn eigen doelstellingen die wij op basis van een uitgewerkt plan willen bereiken. Dit doen we volgens de landelijk erkende methode ‘Ervaar het maar’. Dit is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking. Daarbij richten we ons op alle mogelijke activiteiten en situaties die het kind/de jongere in het dagelijkse leven kan tegenkomen. In de woongroep ligt het accent op revalidatie, verzorging in combinatie met verpleging en begeleiding in een pedagogisch of therapeutisch klimaat. Om alle contacten goed te stroomlijnen krijgt ieder kind of elke jongere een of twee persoonlijk begeleiders toegewezen: zij zorgen ook voor een goed contact en informatie tussen de behandelaars en de ouders/verzorgers. De duur van het verblijf van het kind bij De Raesdonck is afhankelijk van de hulpvraag.

 

Kosten en vergoedingen

Je woont bij Adelante op basis van een CIZ-indicatie of een beschikking van de gemeente. Dat betekent dat je recht hebt op producten en diensten die vallen binnen de WLZ-zorg (Wet Langdurige Zorg), Jeugdwet of WMO. Meer weten over wat Adelante voor jou betaalt en wat jezelf betaalt? Lees de brochure Wonen bij Adelante, informatie over de WLZ financiering.