debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Woontrainen en wonen

Adelante begeleidt kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking in alle fasen van de kindertijd en jeugd. We helpen jongeren op verschillende locaties in Limburg vooruit naar een zelfstandige toekomst. Adelante heeft diverse woonmogelijkheden. Bijvoorbeeld woontrainen, een ideale tussenstap voor wie de stap van thuis naar zelfstandig wonen (nog) te groot is. Woontrainen kan bij Villa Franca, het woontraincentrum van Adelante in Geleen of Heerlen. Jongeren ontwikkelen hier vaardigheden en leren hun eigen keuzes te maken. En ouders leren hun kind los te laten. Na het woontrainen kan de jongere kiezen voor de volgende stap: Intensieve Thuis Begeleiding (ITB); volledig zelfstandig wonen in een appartement mét begeleiding op afstand. Tot 18 jaar biedt Adelante ook nog de mogelijkheid om in woonvorm De Raesdonck te wonen, samen met andere jongeren. Wat je ook kiest… Adelante helpt vooruit! 

Inhoud van deze pagina

Regie over je leven

Je krijgt bij Adelante de ruimte om de regie over je toekomst in eigen handen te nemen. Het is een volstrekt natuurlijk proces dat je je in de pubertijd wilt losmaken van je ouders en gaandeweg een eigen leven wilt opbouwen. Als je een lichamelijk beperking of chronische ziekte hebt, zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt. Veel jongeren zijn voor hun toekomst aangewezen op een instelling en dat willen zij, en vaak ook hun ouders, niet. Veel jongeren blijven daarom thuis bij hun ouders wonen, terwijl dit voor de ontwikkeling van de jongere en soms ook voor de ouders niet wenselijk is. Adelante biedt een oplossing voor jongeren voor wie de stap naar volledige zelfstandigheid (nog) te groot is, in de vorm van woontrainen en eventueel (later) Intensieve Thuisbegeleiding. Al lerende kom je er achter welke woonomgeving in de toekomst het meest geschikt voor je is.

  • Vanaf 16 jaar komen de jongeren die actief willen werken aan hun zelfstandigheid in aanmerking voor het woontrainingsprogramma in één van de Villa Franca huizen van Adelante.
  • Om helemaal zelfstandig in een van de appartementen van Adelante te mogen wonen, moet de jongere 19 jaar of ouder zijn. Dit traject heet Intensieve Thuisbegeleiding (ITB).
  • Van 0 tot 18 jaar kunnen kinderen en jongeren wonen in de woongroepen in De Raesdonck op het terrein van Adelante in Valkenburg.

Woontraincentrum Villa Franca

Adelante heeft het woontrainen ontwikkeld voor jongeren met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Je wilt graag zelfstandig zijn en leven, en je wilt gesteund worden om je toekomst verder te ontwikkelen in een zo normaal mogelijke omgeving. In Villa Franca wonen de jongeren zelfstandig maar samen in een huis. Bij Adelante woontrainen leer je in 1,5 à 2 jaar tijd zelfstandig te leven. Je leert er je eigen financiën en inkomen regelen, schoonmaken, koken, wassen en strijken. Je leert sociale contacten te leggen, boodschappen te doen en je gaat er natuurlijk ook geregeld op uit. De Villa Franca huizen staan in Heerlen en in Geleen, vlakbij het centrum.

Waarom woontrainen bij Adelante?
Je woont samen met leeftijdsgenoten, soms zelfs lotgenoten, in een huiselijke sfeer onder professionele begeleiding. Bij Villa Franca is veel aandacht voor structuur. Je leert je eigen dagen in te richten. Daarnaast is respect in alle woonvormen van Adelante een basisregel.

Bij Adelante woontrainen doorloop je een stapsgewijs proces richting eventuele volledige zelfstandigheid. Je leert vaardigheden op het gebied van wonen, krijgt advies over woonmogelijkheden in de toekomst, komt los van je ouders… en dat alles midden in de maatschappij, samen met leeftijdsgenoten. Je ontdekt de mogelijkheden van eigen zelfstandigheid in een veilige omgeving waar je, als dat nodig is, een beroep kan doen op professionele ondersteuning. Naarmate de zelfstandigheid vordert, neemt de ondersteuning af. Jij en je ouders kunnen wennen aan het proces, waarin je zo zelfstandig mogelijk verder gaat.

De villa’s van Adelante zijn geen grote kille instellingen, maar kleinschalige huizen (Heerlen: 11 kamers, Geleen: 13 kamers) in de stad waar je een eigen kamer hebt en samenleeft met leeftijdsgenoten die hetzelfde groeiproces doormaken. De kleine setting van de villa’s maakt het mogelijk om het aanbod te richten op wat jij wilt. Jouw hulpvragen zijn leidend. Zodat elke individuele jongere zijn rugzak kan vullen met successen en vol vertrouwen de stap naar zelfstandigheid kan zetten.

Intensieve Thuisbegeleiding (ITB)

Bij de volgende stap, na Villa Franca, woont de jongere zelfstandig, maar met de wetenschap dat het team van Villa Franca 24 uur per dag voor hem of haar klaarstaat. Intensieve Thuisbegeleiding (ITB) is bedoeld voor jongeren die het woontraintraject van Villa Franca doorlopen hebben en minstens 19 jaar oud zijn.  

In 2013 heeft Adelante binnen een straal van 1 kilometer rond Villa Franca zeven appartementen/aanleunwoningen ingericht en aangepast voor rolstoelgebruikers. Zeven jongeren kunnen hier hun eigen leven leiden. De jongere heeft echter minimaal drie begeleidingsmomenten per week, waaronder eenmaal per week mee-eten bij Villa Franca. De jongere leert zo stap voor stap op eigen benen te staan.

ITB is volledig gericht op het krijgen van regie over je eigen huishouden, het leren uitstellen van hulpvragen (tot begeleidingsmoment), het werken aan persoonlijke doelen, vergroten van je netwerk en zicht hebben op een volledig zelfstandige toekomst.

Woonvorm De Raesdonck

Naast de woontraincentra Villa Franca en ITB-woningen biedt Adelante ook begeleid wonen aan in groepsvorm voor jongeren van 0 tot 18 jaar. De woongroepen in De Raesdonck op het terrein van Adelante in Valkenburg bieden professionele zorg- en zorgverlening aan kinderen of jongeren met een lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke beperking. In de groep krijgt elke bewoner de begeleiding die hij of zij nodig heeft. De inhoud van die begeleiding kan dus voor iedereen verschillen. Ieder kind en iedere jongere stelt zijn eigen doelstellingen die wij op basis van een uitgewerkt plan willen bereiken. In de woongroepen ligt het accent op revalidatie, verzorging in combinatie met verpleging en begeleiding in een pedagogisch of therapeutisch klimaat. Om alle contacten goed te stroomlijnen krijgt ieder kind of elke jongere één of twee persoonlijk begeleiders toegewezen: zij zorgen ook voor een goed contact en informatie tussen de behandelaars en de ouders of verzorgers.

 

Kosten en vergoedingen

Je woont bij Adelante op basis van een CIZ-indicatie of een beschikking van de gemeente. Dat betekent dat je recht hebt op producten en diensten die vallen binnen de WLZ-zorg (Wet Langdurige Zorg), Jeugdwet of WMO. Meer weten over wat Adelante voor jou betaalt en wat jezelf betaalt? Lees de brochure Wonen bij Adelante, informatie over de WLZ financiering.